Καταγγελία της Οικολογικής Κίνησης Πάτρας (ΟΙΚΙΠΑ) στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγουγια τους αγώνες σκι στη λίμνη Καϊάφα

15 Νοεμβρίου - 10:58 Τοπικά

Σε αναφορά-καταγγελία προς την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, προχώρησε η Οικολογική Κίνηση Πάτρας, με αφορμή την πρόσφατη έκδοση από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, άδειας διεξαγωγής αγώνων σκι στην Προστατευόμενη περιοχή της λίμνης Καϊάφα

Όπως αναφέρει η ΟΙΚΙΠΑ η άδεια ήταν καταφανώς παράνομη και εκδόθηκε (για 2η χρονιά) παρά τις περί του αντιθέτου προβλέψεις της ισχύουσας  Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για την περιοχή, με τη…συνδρομή του ΟΦΥΠΕΚΑ. Οι αρχικές τεκμηριωμένες αρνητικές γνωμοδοτήσεις του, για τη διεξαγωγή αγώνων το μήνα Οκτώβριο, αντικαταστάθηκαν από νέες ατεκμηρίωτες και ασαφείς σύμφωνες γνώμες.

Σύμφωνα  με την ΟΙΚΙΠΑ η  αρμόδια Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας δεν τήρησε τους νόμους της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και τους όρους της ισχύουσας ΑΕΠΟ, εκδίδοντας άδειες για τη διενέργεια δραστηριοτήτων στην προστατευόμενη περιοχή του Καϊάφα κατά παράβαση αυτών.

Για τον ΟΦΥΠΕΚΑ διαπιστώνεται ότι, οι αρχικές τεκμηριωμένες αρνητικές γνωμοδοτήσεις του για την διεξαγωγή αγώνων τον μήνα Οκτώβριο, με αναλυτική αναφορά τόσο στις προκαλούμενες οχλήσεις στην ορνιθοπανίδα, όσο και στους απαγορευτικούς όρους της ισχύουσας ΑΕΠΟ, αντικαταστάθηκαν  από νέες ατεκμηρίωτες και ασαφείς τοποθετήσεις.

Καταλήγοντας, στην αναφορά της προς την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, η οποία κοινοποιήθηκε και στους Υπουργούς Εσωτερικών και Περιβάλλοντος,  η ΟΙΚΙΠΑ σημειώνει: 

«Λαμβάνοντας υπόψη σας, τη μεγάλη αξία της προστατευόμενης περιοχής του Καϊάφα, τα ισχύοντα διατάγματα και αποφάσεις και κύρια ότι, η μη τήρησή τους από την Διοίκηση μπορεί να εκθέσει την περιοχή σε σημαντικό περιβαλλοντικό κίνδυνο και υποβάθμιση, παρακαλούμε για τη σχετική παρέμβαση σας, ελέγχοντας τα καταγγελλόμενα με την παρούσα αναφορά μας»

Περισσότερα Νέα