Καταβολή αποζημιώσεων για τους μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες

24 Ιουλίου - 19:23 Τοπικά

Θετικό αποτέλεσμα έφεραν οι παρεμβάσεις του βουλευτή Ηλείας Ανδρέα Νικολακόπουλου, αναφορικά με την καταβολή αποζημιώσεων στους μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και έχουν υποστεί ζημιές στις αγροτικές τους εκμεταλλεύσεις από θεομηνίες και φυσικές καταστροφές.

Σε διάταξη, που συμπεριλαμβάνεται σε Νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών το οποίο και θα ψηφιστεί τις επόμενες ημέρες, προβλέπεται η καταβολή προκαταβολών στους μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες που δεν θα ξεπερνά σε ποσοστό το 50% της προβλεπόμενης επιχορήγησης.

Όπως προβλέπεται σε ένα από τα άρθρα, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου παρατηρούνται σημαντικές και εκτεταμένες ζημίες σε αριθμό πληγεισών αγροτικών εκμεταλλεύσεων ή σε μέγεθος καταστροφής, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, δύναται να παρέχεται επιχορήγηση ποσοστού που δεν ξεπερνά το πενήντα τοις εκατό (50%) της επιχορήγησης, σε φυσικά πρόσωπα που δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες.

Αντίστοιχη ρύθμιση αφορά ζημιές και σε φυτικά μέσα παραγωγής, όπως δενδρώδεις καλλιέργειες ή αμπέλια.

Οι κάτοχοι των αγροτικών εκμεταλλεύσεων έχουν υποχρέωση να υποβάλουν τη δήλωση ενιαίας ενίσχυσης στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχου και να έχουν εκπληρώσει την υποχρέωση καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων.

Περισσότερα Νέα