Κώστας Τζαβάρας: Τις παραλείψεις και τα λάθη της Διοίκησης στη σύνταξη των δασικών χαρτών δεν μπορεί να τα χρεώνονται οι πολίτες. Νέα Επίκαιρη Ερώτηση του Κώστα Τζαβάρα για τους δασικούς χάρτες

24 Ιουλίου - 17:09 Τοπικά

Η ανάθεση της κατάρτισης των δασικών χαρτών της Ηλείας έγινε από την «Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε.» στην εταιρεία «Ξυλοτεχνολογία Α.Ε.», με την από 12.11.2013 σύμβαση έργου µε κωδικό ∆4-08, με χρηματικό αντάλλαγμα ύψους 3.853.181,07 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, η οποία είχε αντικείμενο την κατάρτιση δασικού χάρτη σε Πυρόπληκτες και Προστατευόμενες περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του Ν. 3889/2010 για την Κύρωση των Δασικών χαρτών, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4389/2016, όταν η κατάρτιση των χαρτών γίνεται από την ΕΚΧΑ Α.Ε. με ανάθεση σε ιδιωτικό γραφείο μελετών, όπως η περίπτωση των χαρτών της Ηλείας, η αρμόδια Διεύθυνση Δασών είναι υποχρεωμένη να εποπτεύει τις εργασίες πεδίου αλλά και να χορηγήσει όλα τα στοιχεία των διοικητικών πράξεων παραχώρησης ή αποχαρακτηρισμού που η ίδια έχει εκδώσει. Επιπλέον, μετά την κατάρτισή του ο χάρτης θεωρείται εντός 2 μηνών από την Δ/νση Δασών, αφού προηγηθεί έλεγχος του, προκειμένου να διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις. Στην περίπτωση αυτή δίνεται νέα προθεσμία, προκειμένου ο χάρτης να διορθωθεί από τον ανάδοχο πριν αναρτηθεί.

Οι δασικοί χάρτες της Ηλείας εκπονήθηκαν από την «Ξυλοτεχνολογία Α.Ε.» σε χρονικό διάστημα από τον Αύγουστο του 2014 έως τον Ιούλιο του 2015. Η Δ/νση Δασών Ηλείας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης προχώρηση στη θεώρηση θεώρησε τους προσωρινούς χάρτες τον Ιούλιο του 2015, αναφέροντας στην σχετική απόφαση ότι: «…εάν κατά το στάδιο της ανάρτησης διαπιστωθεί ότι εμφιλοχώρησε πλάνη της Διοίκησης σχετικά με την αποτύπωση της θέσης ή των ορίων τμημάτων περιοχών που καταγράφηκαν ως δασικές ή μη, αναδασωτέων εκτάσεων, παραχωρητηρίων κλπ, εάν λόγω παράλειψης δεν συμπεριελήφθησαν λοιπές διοικητικές πράξεις καθώς και ορισμένες εκτάσεις λόγω της μεγάλης έκτασης ελέγχου σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, τότε με εισήγηση της Δ/νσης Δασών θα υποβληθούν αντιρρήσεις, έτσι ώστε αυτές να αποτυπωθούν στο Δασικό Χάρτη από τις αρμόδιες ΕΠ.Ε.Α.». Η τελική θεώρηση των δασικών χαρτών, μετά και την τροποποίηση του Ν.3889/2010, έγινε από την Δ/νση Δασών τον Οκτώβριο του 2016 και περιλάμβανε την συμπλήρωσή τους μόνο όμως με τις χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις, ενώ αναφερόταν ρητά ότι δεν λήφθησαν υπόψη τα περιγράμματα των οικισμών και των σχεδίων πόλεως του νομού.

Παρά το γεγονός ότι η Διεύθυνση Δασών είχε τους καταρτισμένους χάρτες περισσότερο από ένα χρόνο στην διάθεσή της και αποτελεί αρμοδιότητά της η έλεγχος τους για διόρθωσή σφαλμάτων, παραλείψεων και ανακριβειών, εντούτοις τίποτα δεν έχει κάνει μέχρι σήμερα προς την κατεύθυνση αυτή, με αποτέλεσμα να καλούνται χιλιάδες ιδιοκτήτες αγροτικών ακινήτων να υποβληθούν σε μεγάλες δαπάνες (καταβολή ειδικού τέλους, πρόσληψη τεχνικών συμβούλων σύνταξη σχεδίων κλπ) προκειμένου να διορθωθούν τέτοιου χαρακτήρα λάθη. Συγκεκριμένα, η Δνση όχι μόνο δεν έλεγξε τους δασικούς χάρτες προτού τους θεωρήσει αλλά και μέχρι σήμερα δεν έχει προβεί σε καμία ενέργεια προκειμένου να αποκατασταθούν σφάλματα που έχουν εμφιλοχωρήσει κατά τη σύνταξη τους και αφορούν εμφάνιση ως δασικών εκτάσεων ακινήτων: α) για τα οποία έχουν υπάρξει παραχωρητήρια του Ελληνικού Δημοσίου προς αποκατάσταση ακτημόνων, β) αγροτικών ακίνητων που έχουν εν γνώσει της δασικής υπηρεσίας συμπεριληφθεί στους χάρτες αναδασωτέων εκτάσεων μετά τις πυρκαγιές του 2007, γ) ακινήτων για τα οποία έχουν εκδοθεί δικαστικές αποφάσεις που ακυρώνουν πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής από δασικές εκτάσεις, δ) ακινήτων εντός αναδασμού που έχουν αγροτικό χαρακτήρα, ε) ακινήτων εντός οριοθετημένων οικισμών κ.α.

Ο Κώστας Τζαβάρας προχώρησε στην κατάθεση νέας Επίκαιρης αυτής τη φορά Ερώτησης προς τον υπουργό Περιβάλλοντος, ζητώντας να μάθει αν η Κυβέρνηση προτίθεται να αναλάβει πρωτοβουλία για να διορθωθούν τα ως άνω λάθη στους δασικούς χάρτες και να απαλλαγούν οι ενδιαφερόμενοι πολίτες από δαπάνες που αδίκως και χωρίς  νόμιμη αιτία καλούνται να επωμιστούν σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία για το τόπο. Ακόμα, αν θα γίνει με επιμέλεια της Δ/νσης Δασών Ηλείας, όπως προβλέπεται από το νόμο η διόρθωση των λαθών αυτών και αν θα ανακοινωθεί στους ενδιαφερομένους η  πρωτοβουλία της ώστε να μην υποβληθούν στις ως άνω δαπάνες. Επιπλέον, ρωτά αν θα δοθεί παράταση στη προθεσμία για υποβολή αντιρρήσεων, που λήγει στις 23/3/2017, τουλάχιστον 3 μηνών, ώστε να διευκολυνθούν οι ενδιαφερόμενοι πολίτες των ως άνω κατηγοριών και να ενημερωθούν οι υπόλοιποι για τα δικαιολογητικά που χρειάζονται να συγκεντρώσουν, καθώς και τέλος αν προτίθεται να προβεί σε δραστική μείωση των ειδικών τελών που λόγω του δυσανάλογα μεγάλου ύψους τους αποτελούν ένα έμμεσο χαράτσι για τους βλαπτόμενους πολίτες.

Περισσότερα Νέα