Λευτέρης Βαρουξής: Τα επιχειρηματικά πάρκα μπροστά μας. Ευκαιρία που δεν πρέπει να πάει χαμένη

24 Ιουλίου - 19:24 Τοπικά

Tα επιχειρηματικά πάρκα λόγω οικονομίας κλίμακας, απλούστευσης αδειοδοτικών διαδικασιών και ασφάλειας δικαίου που προσφέρουν στις εγκατεστημένες, σε αυτά, επιχειρήσεις, αποτελούν μια ιδιαίτερα σημαντική τυπολογική περίπτωση βιομηχανικών χρήσεων γης.

Πλεονεκτήματα όπως η αποφυγή διάσπαρτης ανάπτυξης ασύμβατων μεταξύ τους δραστηριοτήτων, μείωση του κόστους λειτουργίας και συντήρησης των υποστηρικτών υποδομών των επιχειρήσεων, καλύτερος έλεγχος των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας των επιχειρήσεων, διατήρηση του κυκλοφορικού φόρτου μιας περιοχής σε ελεγχόμενα επίπεδα και ευκολία οργάνωσης κάθε ελέγχου από τις αρμόδιες υπηρεσίες λόγω της συγκέντρωσης μεγάλης ομάδας επιχειρήσεων σε συγκεκριμένη περιοχή, αναδεικνύουν την σημασία της ύπαρξης και της ανάπτυξης επιχειρηματικού πάρκου σε μια περιοχή.

Τα ανωτέρω επισημαίνει με δήλωσή του το μέλος της Διοίκησης του Επιμελητηρίου  και Υπεύθυνος Τύπου Γραμματείας και Αυτοδιοίκησης ΝΔ Λευτέρης Βαρουξής  προσθέτοντας ακόμη ότι :

Στην Ηλεία, η δημιουργία επιχειρηματικών πάρκων θεωρείται βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας γι’ αυτό και η ανάγκη άμεσης καταγραφής των χώρων που διαθέτουν τις προϋποθέσεις για ένα τέτοιο εγχείρημα κρίνεται επιτακτική.

Η ανάπτυξη των Επιχειρηματικών Πάρκων στην Ηλεία μπορεί να συμβάλλει στην περιφερειακή ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος στα πλαίσια της αειφόρου ανάπτυξης, στη βελτίωση των υποδομών, ιδιαίτερα σε περιοχές που παρουσιάζουν αναπτυξιακή υστέρηση και περιβαλλοντική υποβάθμιση, στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης, στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των εγκατεστημένων επιχειρήσεων, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων πέριξ ή πλησίον των ανωτέρω περιοχών, στη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης ανταγωνιστικότητας της εθνικής οικονομίας και ανάπτυξης αλλά και στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση της βιομηχανίας και των επιχειρήσεων.

ΕΝΑ ΑΚΟΜΗ ΒΗΜΑ

ΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Μπορούμε και πρέπει να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για την προώθηση της πράσινης ανάπτυξης και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης και να συμβάλλουμε στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των εγκατεστημένων επιχειρήσεων. Να προστατεύσουμε και να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των κατοίκων της Ηλείας και να επηρεάσουμε θετικά την διαμόρφωση σταθερών αξιών ακίνητης περιουσίας στην περιοχή.

Η θέσπιση  και ο σχεδιασμός των Επιχειρηματικών Πάρκων γίνεται πρωταρχικά για λόγους δημόσιας ωφέλειας και η Ηλεία για την οποία ως γνωστόν έχουν ήδη προκριθεί δύο περιοχές της για τον σκοπό αυτό πρέπει να βγει ωφελημένη από αυτή τη συγκυρία.

Περισσότερα Νέα