Με 17 θέματα συνεδριάζει αύριο Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Ανδραβίδας – Κυλλήνης

30 Ιανουαρίου - 20:04 Τοπικά

ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ανδραβίδας Κυλλήνης θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Λεχαινών, την 31η του μηνός Ιανουαρίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 μ.μ.,  για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω  θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 1. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης με την επωνυμία ΄΄Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κυλλήνης΄΄ (Εισηγήτρια: Πρόεδρος Δ.Σ.).  
 2. Εκλογή αντιπροσώπων του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης στο Σύνδεσμο Αποχέτευσης ΄΄Ο ΗΡΑΚΛΗΣ΄΄ (Εισηγήτρια: Πρόεδρος Δ.Σ.).  
 3. Εκλογή αντιπροσώπων του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης στο Σύνδεσμο Ύδρευσης ΄΄ΠΗΝΕΙΟΣ΄΄ (Εισηγήτρια: Πρόεδρος Δ.Σ.).  
 4. Εκλογή αντιπροσώπων του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης στο Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Ηλείας (Εισηγήτρια: Πρόεδρος Δ.Σ.).  
 5. Ορισμός Προέδρου και Μελών της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης (Εισηγήτρια: Πρόεδρος Δ.Σ.).  
 6. Εκλογή εκπροσώπων του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Δυτικής Ελλάδας (Εισηγήτρια: Πρόεδρος Δ.Σ.).  
 7. Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων για το έτος 2024 (Εισηγήτρια: Πρόεδρος Δ.Σ.).  
 8. Ορισμός εκπροσώπων στη Δημοσυνεταιριστική Ιχθυοτροφική Εταιρεία Λεχαινών Ηλείας ΚΟΤΥΧΙ Α.Ε. (Εισηγήτρια: Πρόεδρος Δ.Σ.).  
 9. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση στην Ελληνική Αστυνομία οικοπέδου στην Κοιν. Βάρδας για την κατασκευή κτιρίου Νέου Αστυνομικού Τμήματος (Εισηγήτρια: Πρόεδρος Δ.Σ.).    
 10. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των φύλων (Εισηγήτρια: Πρόεδρος Δ.Σ.).   
 11. Καθορισμός ελάχιστου περιεχομένου της προκήρυξης για την Επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης (Εισηγήτρια: Πρόεδρος Δ.Σ.).   
 12. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης στην Κ.Ε.Δ.Ε. (Εισηγήτρια: Πρόεδρος Δ.Σ.).   
 13. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης στο δίκτυο πόλεων με λίμνες (Εισηγήτρια: Πρόεδρος Δ.Σ.).   
 14. Λήψη απόφασης για την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με Δήμους της Π.Ε. Ηλείας για την υποβολή αιτήματος περί χαρακτηρισμού της Π.Ε. Ηλείας ως Πρότυπος Τουριστικός Προορισμός Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (Ν. 4875/2021) μέσω του σχεδίου «διανΝΕΟσις» με κέντρο την Αρχαία Ολυμπία και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή του (Εισήγηση : Δήμαρχος).
 15. Λήψη απόφασης για την ονομασία της νέας σχολικής βιβλιοθήκης του γυμνασίου Βάρδας (Ειγηγήτρια : Α/Δ. Παιδείας, Πολιτισμού & Κοινωνικής Πολιτικής κα. Κακαλέτρη Γεωργία).
 16. Χρήση κινητών τηλεφώνων (Εισηγητής Α/Δ. Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών κος. Βαρβαρέσος Ιωάννης).
 17. Έκδοση ψηφίσματος επί της διαμορφούμενης κατάστασης στα πλαίσια της αναμόρφωσης του δικαστικού χάρτη της χώρας και της αποδυνάμωσης του Πρωτοδικείου Αμαλιάδας (Εισήγηση : Δήμαρχος).

Περισσότερα Νέα