Με 6 επερωτήσεις και 26 θέματα συνεδριάζει την Πέμπτη το Περιφερειακό Συμβούλιο

6 Φεβρουαρίου - 09:01 Τοπικά

Με πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη την έγκριση του ετήσιου προγράμματος «Τουριστική Προβολή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2024συνεδριάζει την Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου  2024 και ώρα 16.00, το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (ΝΕΟ Πατρών – Αθηνών 32& Αμερικής, ισόγειο), στην Πάτρα με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr),.και θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω livestreaming, μέσω του συνδέσμου: https://diavlos.grnet.gr/epresence-conference-15675

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ : Συζήτηση της υπ’ αριθ. 02/2024 Επερώτησης του Επικεφαλής της παράταξης «ΜΑΖΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» κ. Καρπέτα Κων/νου, σχετικά με την κατασκευή συνδετήριας οδού στην ευρεία παράκαμψη της Πάτρας με την Ε.Ο. Πατρών Τριπόλεως, στον κόμβο Κ7.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ : Συζήτηση της υπ’ αριθ. 03/2024 Επερώτησης του Περιφερειακού Συμβούλου της παράταξης «ΜΑΖΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» κ. Διαμαντόπουλου Κων/νου, σχετικά με το “Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης για την Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων στην Ηλεία”.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ : Συζήτηση της υπ’ αριθ. 04/2024 Επερώτησης του Περιφερειακού Συμβούλου της παράταξης «Νέα Δυτική Ελλάδα – Ενωμένοι Μπορούμε» κ. Φεσσιάν Γεράσιμου, σχετικά με το “Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2022″.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ : Συζήτηση της υπ’ αριθ. 05/2024 Επερώτησης του Περιφερειακού Συμβούλου της παράταξης «ΜΑΖΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» κ. Διαμαντόπουλου Κων/νου, σχετικά με τη Δημιουργία Γεωργικής Σχολής στην Αμαλιάδα.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ : Συζήτηση της υπ’ αριθ. 06/2024 Επερώτησης του του Περιφερειακού Συμβούλου της παράταξης «Νέα Δυτική Ελλάδα – Ενωμένοι Μπορούμε» κ. Καπλάνη Διονυσίου, σχετικά με τη διεκδίκηση επιπλέον πιστώσεων στη Δράση 4.1.5 «Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων»,(Σχέδια Βελτίωσης) του «Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2022».

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ : Συζήτηση της υπ’ αριθ. 07/2024 Επερώτησης του Επικεφαλής της παράταξης «ΜΑΖΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» κ. Καρπέτα Κων/νου, σχετικά με την ολοκλήρωση της νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής υψηλών ταχυτήτων από το Αίγιο μέχρι το Ρίo.

ΘΕΜΑ 1ο : Α) Έγκριση του ετήσιου προγράμματος «Τουριστική Προβολή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2024», με συνολικό προϋπολογισμό 300.000,00€ με Φ.Π.Α. (σχετ. η αρ. 24/2024 (ΑΔΑ: 6Ω0Λ7Λ6-ΥΚ4) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.).

Β) Εξουσιοδότηση για την υπογραφή όλων των απαραίτητων σχετικών εγγράφων.

(εισηγητής: Πρόεδρος Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. κ. Μπονάνος Χαράλαμπος, Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας)

Ειδικός Αγορητής: Αντιπεριφερειάρχης Τουριστικής Ανάπτυξης της Π.Δ.Ε. κ. Νικολακόπουλος Δημήτριος.

ΘΕΜΑ 2ο : Α) Έγκριση σύναψης Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της πόλης Hangzhou της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Β) Εξουσιοδότηση για την υπογραφή του Συμφώνου Συνεργασίας.

(εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας της Π.Δ.Ε. κ. Παπαδόπουλος Παναγιώτης)

ΘΕΜΑ 3ο : Χορήγηση εξουσιοδότησης της πρόσβασης και διενέργειας Τραπεζικών εργασιών μέσω διαδικτυακών εφαρμογών των Τραπεζικών Ιδρυμάτων, Υπογραφής των επιταγών και κάθε είδους εντολών μεταφοράς χρηματικών ποσών, και κάθε είδους εγγράφων που απαιτούνται για τις οποιαδήποτε Τραπεζικές Εργασίες.

(εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας κ. Φαρμάκης Νεκτάριος)

ΘΕΜΑ 4ο : Περί εγκρίσεως ή μη συμβιβασμού και κατάργηση δίκης με τον οικονομικό φορέα «ΑΦΟΙ ΤΣΕΛΙΟΥ Α.Ε. Ανώνυμη Τεχνική – Κατασκευαστική – Μελετητική Εμπορική – Βιομηχανική Εταιρεία», κατόπιν της από 24.01.2024 αίτησής του, ύστερα από την με αριθ. καταχ.: ΑΓ95/27.07.2023 αγωγή του ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πατρών κατά του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας», η δικάσιμος της οποίας δεν έχει προσδιοριστεί, με την καταβολή του συνολικού χρηματικού κεφαλαίου των 99.212,40€, παραιτούμενος ρητά των δικαστικών δαπανών, του συνόλου των τόκων υπερημερίας, καθώς και μελλοντικών αξιώσεων (σχ. η υπ’ αριθ. 33/29-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΘ6Θ7Λ6-5ΗΒ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.).

(εισηγητής: Πρόεδρος Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. κ. Μπονάνος Χαράλαμπος, Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας)

ΘΕΜΑ 5ο : Περί εγκρίσεως ή μη συμβιβασμού και κατάργηση δίκης με τον οικονομικό φορέα «Αγαθή Πιστικού του Τηλεμάχου», κατόπιν της από 16.01.2024 αίτησής του, ύστερα από την με αριθ. καταχ.: ΑΓ5/04.01.2024 αγωγή του ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πατρών κατά του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας», η δικάσιμος της οποίας δεν έχει προσδιοριστεί, με την καταβολή του συνολικού χρηματικού κεφαλαίου των 247.491,60€, παραιτούμενος ρητά των δικαστικών δαπανών, του συνόλου των τόκων υπερημερίας, καθώς και μελλοντικών αξιώσεων (σχ. η υπ’ αριθ. 37/29-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΖ9Υ7Λ6-7ΗΚ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.).

(εισηγητής: Πρόεδρος Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. κ. Μπονάνος Χαράλαμπος, Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας)

ΘΕΜΑ 6ο : Ορισμός τεσσάρων (4) εκπροσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (δύο τακτικών και δύο αναπληρωτών) για τη συγκρότηση της Περιφερειακής Επιτροπής Αναπτυξιακού Σχεδιασμού (ΠΕΑΣ) της Π.Δ.Ε., σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 64 του Ν. 4914/2022.

(εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας της Π.Δ.Ε. κ. Παπαδόπουλος Παναγιώτης)

ΘΕΜΑ 7ο : Ορισμός δύο (2) εκπροσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (τακτικού και αναπληρωτή) στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Ινστιτούτο Επιμόρφωσης Αθλητικών Στελεχών» (Ι.Ε.Α.Σ.).

(εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού της Π.Δ.Ε. κ. Αντωνόπουλος Παναγιώτης)

ΘΕΜΑ 8ο : Συγκρότηση επιτροπής του άρθρου 13 του Π.Δ. 242/1996 για την αγορά και μίσθωση ακινήτων από την Π.Ε. Αχαΐας καθώς και για την εκποίηση κινητών και ακινήτων της Π.Ε. Αχαΐας.

(εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε. κ. Ζαΐμης Φωκίων)

ΘΕΜΑ 9ο : Ορισμός δύο (2) εκπροσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (τακτικού και αναπληρωτή), για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου των Πράξεων του αρ. 68 του Π.Δ. 30/1996 (ΦΕΚ Α΄21).

(εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε. κ. Ζαΐμης Φωκίων)

ΘΕΜΑ 10ο :

Ορισμός δύο (2) εκπροσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (τακτικού και αναπληρωτή), για τη συμμετοχή τους:

α) στην Περιφερειακή Επιτροπή του άρθρου 3 του Ν.1437/1984 (ΦΕΚ 59Α), «Ρύθμιση θεμάτων επιβατηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης και άλλες διατάξεις» και

β) στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του άρθρου 1 του Π.Δ. 170/2003 (ΦΕΚ140Α) «Καθορισμός διοικητικών κυρώσεων, οργάνων και διαδικασία επιβολής τους στα διοικητικά όργανα των φορέων παροχών συγκοινωνιακού έργου και στους ιδιοκτήτες λεωφορείων του Ν.2963/2001».

(εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε. κ. Ζαΐμης Φωκίων)

ΘΕΜΑ 11ο : Ορισμός δύο (2) εκπροσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας – Π.Ε Αχαΐας (τακτικού και αναπληρωτή) στην «Επιτροπή Διαχείρισης του Προγράμματος LEADER 2023-2027» της «ΑΧΑΪΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.»

(εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε. κ. Ζαΐμης Φωκίων)

ΘΕΜΑ 12ο : Ορισμός δύο εκπροσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας – Π.Ε Αχαΐας (τακτικού και αναπληρωτή) για τη συγκρότηση του Συμβουλίου Χρηστών Λιμένα Πατρών, σύμφωνα με το άρθρο 104 του ν. 4504/2017 (Α’ 184) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του ν. 4597/19 (Α’35).

(εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε. κ. Ζαΐμης Φωκίων)

ΘΕΜΑ 13ο : Ορισμός δύο εκπροσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας – Π.Ε Αχαΐας (τακτικού και αναπληρωτή) για τη συγκρότηση της Επιτροπής του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. 2123/36/19-10-2001 (ΦΕΚ 1438/Β’/01) απόφασης του ΥΕΝ, για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων, στις θαλάσσιες περιοχές δικαιοδοσίας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πάτρας.

(εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε. κ. Ζαΐμης Φωκίων)

ΘΕΜΑ 14ο : Ορισμός δύο εκπροσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας – Π.Ε Αχαΐας (τακτικού και αναπληρωτή) για τη συγκρότηση της Επιτροπής, του άρθρου 35 του υπ’ αριθμ. 20 Γενικού Κανονισμού Λιμένος (ΦΕΚ 444/Β’/1999), όπως τροποποιήθηκε με την Αριθ. 2133.1/39328/2018 Υπ. Απόφαση (1929 Β’), για την εξέταση περιπτώσεων όπως ο καθορισμός ορίων κατοικημένων περιοχών, η χορήγηση άδειας εκμίσθωσης Θαλασσίων Μέσων Αναψυχής, η οριοθέτηση διαύλων κλπ., σε περιοχές αρμοδιότητας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πάτρας.

(εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε. κ. Ζαΐμης Φωκίων)

ΘΕΜΑ 15ο : Ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (τακτικού και αναπληρωτή) για τη συγκρότηση Επιτροπής Εξέτασης Θεμάτων ΕΔΧ Αυτοκινήτων (Ν.1437/1984), στη χωρική αρμοδιότητα της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας.

(εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας της Π.Δ.Ε. κ. Μαυρομμάτης Αθανάσιος)

ΘΕΜΑ 16ο : Ορισμός δύο εκπροσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας – Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας (τακτικού και αναπληρωτή) για τη συγκρότηση της Επιτροπής του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. 2123/36/19-10-2001 (ΦΕΚ 1438/Β’/01) Υ.Α του ΥΕΝ και του άρθρου 2 §7 Ν. 2881/2001 (Φ.Ε.Κ. 16Α΄), για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων, στις θαλάσσιες περιοχές δικαιοδοσίας του Λιμεναρχείου Πρέβεζας.

(εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας της Π.Δ.Ε. κ. Μαυρομμάτης Αθανάσιος)

ΘΕΜΑ 17ο : Ορισμός δύο εκπροσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας – Π.Ε Αιτωλοακαρνανίας (τακτικού και αναπληρωτή) για τη συγκρότηση της Επιτροπής του άρθρου 35 του υπ’ αριθμ. 20 Γενικού Κανονισμού Λιμένος (ΦΕΚ 444/Β’/1999), όπως τροποποιήθηκε με την Αριθ. 2133.1/39328/2018 Υπ. Απόφαση (1929 Β’), για την εξέταση αιτημάτων για χορήγηση αδειών θαλασσίων μέσων αναψυχής, σε περιοχές αρμοδιότητας του Λιμεναρχείου Πρέβεζας.

(εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας της Π.Δ.Ε. κ. Μαυρομμάτης Αθανάσιος)

ΘΕΜΑ 18ο : Ορισμός δύο εκπροσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας – Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας (τακτικού και αναπληρωτή) για τη συγκρότηση της Επιτροπής του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. 2123/36/19-10-2001 (ΦΕΚ 1438/Β’/01) Υ.Α του ΥΕΝ και του άρθρου 2 §7 Ν. 2881/2001 (Φ.Ε.Κ. 16Α΄), για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων, στις θαλάσσιες περιοχές δικαιοδοσίας του Λιμεναρχείου Λευκάδας.

(εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας της Π.Δ.Ε. κ. Μαυρομμάτης Αθανάσιος)

ΘΕΜΑ 19ο : Ορισμός δύο εκπροσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας – Π.Ε Αιτωλοακαρνανίας (τακτικού και αναπληρωτή) για τη συγκρότηση της πιτροπής, του άρθρου 35 του υπ’ αριθμ. 20 Γενικού Κανονισμού Λιμένος (ΦΕΚ 444/Β’/1999), όπως τροποποιήθηκε με την Αριθ. 2133.1/39328/2018 Υπ. Απόφαση (1929 Β’), για να εξετάσει αιτήματα για χορήγηση αδειών θαλασσίων μέσων αναψυχής, σε περιοχές αρμοδιότητας του Λιμεναρχείου Λευκάδας.

(εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας της Π.Δ.Ε. κ. Μαυρομμάτης Αθανάσιος)

ΘΕΜΑ 20ο : Συγκρότηση επιτροπής του άρθρου 13 του Π.Δ. 242/1996 για την αγορά και μίσθωση ακινήτων από την Π.Ε. Αιτ/νιας καθώς και για την εκποίηση κινητών και ακινήτων της Π.Ε. Αιτ/νιας.

(εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας της Π.Δ.Ε. κ. Μαυρομμάτης Αθανάσιος)

ΘΕΜΑ 21ο : Συγκρότηση επιτροπής του άρθρου 13 του Π.Δ. 242/1996 για την αγορά και μίσθωση ακινήτων από την Π.Ε. Ηλείας καθώς και για την εκποίηση κινητών και ακινήτων της Π.Ε. Ηλείας.

(εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε. κ. Κοροβέσης Νικόλαος)

ΘΕΜΑ 22ο : Ορισμός δύο εκπροσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (τακτικού και αναπληρωτή) στην Επιτροπή Διαχείρισης του Τοπικού Προγράμματος (LEADER) της ανώνυμης εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α. » και διακριτικό τίτλο «ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.».

(εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ηλείαςτης Π.Δ.Ε. κ. Κοροβέσης Νικόλαος)

ΘΕΜΑ 23ο : Ορισμός δύο εκπροσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας – Π.Ε Ηλείας (τακτικού και αναπληρωτή) για τη συγκρότηση της Επιτροπής, του άρθρου 35 του υπ’ αριθμ. 20 Γενικού Κανονισμού Λιμένος (ΦΕΚ 444/Β’/1999), όπως τροποποιήθηκε με την Αριθ. 2133.1/39328/2018 Υπ. Απόφαση (1929 Β’), για να εξετάσει αιτήματα για χορήγηση αδειών θαλασσίων μέσων αναψυχής και τον καθορισμό των ορίων των κατοικημένων περιοχών των δήμων, σε περιοχές αρμοδιότητας του Λιμεναρχείου Κατακόλου.

(εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε. κ. Κοροβέσης Νικόλαος)

ΘΕΜΑ 24ο : Ορισμός δύο εκπροσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας – Π.Ε Ηλείας (τακτικού και αναπληρωτή) για τη συγκρότηση της Επιτροπής, του άρθρου 35 του υπ’ αριθμ. 20 Γενικού Κανονισμού Λιμένος (ΦΕΚ 444/Β’/1999), όπως τροποποιήθηκε με την Αριθ. 2133.1/39328/2018 Υπ. Απόφαση (1929 Β’), για να εξετάσει αιτήματα για χορήγηση αδειών θαλασσίων μέσων αναψυχής, σε περιοχές αρμοδιότητας του Λιμεναρχείου Κυλλήνης.

(εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε. κ. Κοροβέσης Νικόλαος)

ΘΕΜΑ 25ο : Ορισμός δύο εκπροσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας – Π.Ε. Ηλείας (τακτικού και αναπληρωτή) για τη συγκρότηση της Επιτροπής του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. 2123/36/19-10-2001 (ΦΕΚ 1438/Β’/01) Υ.Α του ΥΕΝ και του άρθρου 2 §7 Ν. 2881/2001 (Φ.Ε.Κ. 16Α΄), για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων, στις θαλάσσιες περιοχές δικαιοδοσίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κυλλήνης.

(εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε. κ. Κοροβέσης Νικόλαος)

ΘΕΜΑ 26ο Ορισμός δύο εκπροσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας – Π.Ε. Ηλείας (τακτικού και αναπληρωτή) για τη συγκρότηση της Επιτροπής του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. 2123/36/19-10-2001 (ΦΕΚ 1438/Β’/01) Υ.Α του ΥΕΝ και του άρθρου 2 §7 Ν. 2881/2001 (Φ.Ε.Κ. 16Α΄), για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων, στις θαλάσσιες περιοχές δικαιοδοσίας του Λιμεναρχείου Κυλλήνης.

(εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε. κ. Κοροβέσης Νικόλαος)

Περισσότερα Νέα