Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η ενημερωτική ημερίδα του Επιμελητηρίου Ηλείας και της Ερευνητικής Ομάδας DAISSy του ΕΑΠ με θέμα «Επαγγελματική κατάρτιση στον προσβάσιμο Τουρισμό»

24 Ιουλίου - 19:31 Τοπικά

Στην εναρκτήρια ομιλία της ημερίδας, η οποία έλαβε χώρα στο πλαίσιο της υλοποίησης του Έργου «IN-TOUR – INclusive TOURism Professions. European Curricula For Accessible Tourism Manager And Frontline Staff», του προγράμματος Erasmus+, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηλείας, κ. Κωνσταντίνος Νικολούτσος, χαιρέτησε την εν λόγω εκδήλωση ως ένα σημαντικό βήμα στην ανάδειξη της συνεισφοράς του προσβάσιμου τουρισμού στην τουριστική ανάπτυξη, τη διασύνδεσή του με το πολιτιστικό απόθεμα καθώς και το ρόλο της επαγγελματικής κατάρτισης ως εργαλείο επαγγελματικής ανέλιξης, αλλά και ως σύνδεσμος µε τις πολιτικές απασχόλησης.

Το Επιμελητήριο Ηλείας αναγνωρίζει τη σημασία της αλλαγής της συμπεριφοράς των τουριστών – επισκεπτών διεθνώς και προσπαθεί να προτρέξει των εξελίξεων αυτών, ενώ όμως έχουν γίνει αποδεκτές οι «εναλλακτικές μορφές δραστηριοτήτων», είναι πολύ μικρή η αναφορά στις ειδικές ομάδες τουριστών που έχουν διαμορφωθεί και αναπτύσσονται διεθνώς, ενώ απουσιάζουν και τα ανάλογα εξειδικευμένα σχέδια δράσεων.

 «Όταν όλες οι τάσεις δείχνουν αύξηση των αναγκών διευκόλυνσης της προσβασιμότητας, θα πρέπει όλοι να εργαστούμε από κοινού και να προετοιμαστούμε κατάλληλα, ούτως ώστε να φτιάξουμε τις κατάλληλες υποδομές, ή να προσαρμόσουμε τις υφιστάμενες», δήλωσε ο κ. Νικολούτσος ενώ εξέφρασε την πεποίθησή του πως η Ηλεία  μπορεί και πρέπει  να αποτελέσει τουριστικό προορισμό που θα αναδείξει την φιλικότητα των υπηρεσιών απέναντι σε άτομα με προβλήματα προσβασιμότητας.

Κλείνοντας την ομιλία του, τόνισε την σημασία ανάληψης δράσεων όπως η εξειδικευμένη πληροφόρηση και αναγνώριση των κατά περίπτωση ιδιαιτεροτήτων με την παροχή κατάλληλων μέσων και μεθόδων αντίληψης, οι προσαρμοσμένες ενέργειες για την τουριστική προβολή και προώθηση, αλλά και η εφαρμογή ανάλογων νομοθετικών ρυθμίσεων.

Την εκδήλωση χαιρέτησε, διαδικτυακά, ο Δρ. Αχιλλέας Καμέας, Καθηγητής ΣΘΕΤ, Επικεφαλής DAISSy Research Group, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, ο οποίος παρουσίασε το ερευνητικό έργο και τις δράσεις του φορέα, ενώ οι κυρίες Βίκυ Μαράτου, Διαχειρίστρια έργων & Eρευνήτρια DAISSy Research Group και Παναγιώτα Πολυμεροπούλου, Eρευνήτρια DAISSy Research Group, παρουσίασαν τα Ευρωπαϊκά προγράμματα σπουδών στον τομέα του προσβάσιμου Τουρισμού καθώς και τα επαγγελματικά προφίλ που σχεδιάζονται και θα υλοποιηθούν μέσω του προγράμματος IN-TOUR.

Η σημασία του προσβάσιμου τουρισμού στην τουριστική ανάπτυξη αποτέλεσε τη κεντρική θεματική του κ. Ivor Ambrose, Managing Director και της κας Κατερίνας Παπαμιχαήλ, Accessibility Expert του Ευρωπαϊκού Δικτύου για τον Προσβάσιμο Τουρισμό (ENAT), οι οποίοι παρουσίασαν καλές πρακτικές, μετρήσιμους δείκτες αλλά και στρατηγικές και συγκεκριμένα βήματα για την ανάδειξη της οικονομικής και αναπτυξιακής διάστασης του προσβάσιμου τουρισμού, προκειμένου να ενσωματωθεί ως ένα πολύτιμο εργαλείο στο σχεδιασμό σχετικών μέτρων και πολιτικών.

Μετά από ένα σύντομο διάλειμμα, η εκδήλωση συνεχίστηκε με την τοποθέτηση του κ. Κωνσταντίνου Β. Αντωνόπουλου, Msc Αρχαιολόγου, Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας, ο οποίος παρουσίασε, για πρώτη φορά, σε κοινό και ομιλητές τις πολύ ενδιαφέρουσες πρόσφατες ενέργειες και επιτεύξεις αναφορικά με τον προσβάσιμο τουρισμό στους αρχαιολογικούς χώρους και τα μουσεία της Ηλείας. Η εκδήλωση έκλεισε με την τοποθέτηση της κα Παναγιώτας Σταθοπούλου,  Εργασιακής  Συμβούλου  Εργοδοτών, ΔΥΠΑ, η οποία στάθηκε στην ένταξη της κατάρτισης στον προσβάσιμο τουρισμό στις πολιτικές απασχόλησης που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν ενεργά τις επιχειρήσεις στην αναζήτηση εξειδικευμένου και υψηλά καταρτισμένου προσωπικού.

Στην εκδήλωση έδωσαν το παρόν, μεταξύ άλλων, η κα Τίτα Τερζή, εκπρόσωπος της Βουλευτού Ηλείας κας Αυγερινοπούλου, ο κ. Δημητρόπουλος Δημήτρης, Εκπρόσωπος του Βουλευτή Ηλείας κου Ανδρέα Νικολακόπουλου, τα μέλη του ΔΣ Επιμελητηρίου Ηλείας, κκ Αναστάσιος Καρνάρος και Διονύσιος Μπουλούτας, οι κυρίες Ζήρου Κατερίνα, Μιχαλοπούλου Μαρία και Χιόνη Ουρανία, ΔΥΠΑ, εκπρόσωποι ξενοδοχειακών και τουριστικών μονάδων,  τελειόφοιτοι του ΙΕΚ Πύργου, τουριστικοί πράκτορες και άλλοι.

Περισσότερα Νέα