Με την ηγεσία της ΕΕΤΑΑ συναντήθηκε ο Διονύσης Μπέλτσος

24 Ιουλίου - 13:47 Τοπικά

Στα πλαίσια της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Ε που έγινε την Πέμπτη 13 Ιουλίου στην Αθήνα, πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ του προέδρου της Ε.Ε.Τ.Α.Α κυρίου Δημήτρη Μαραβέλια, του Διευθύνοντα Σύμβουλου της Ε.Ε.Τ.Α.Α κυρίου Σπύρου Σπυρίδωνα και του υποψήφιου Δημάρχου Πύργου κ. Διονύσιου Μπέλτσου.

Κατά την διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση όπως το πενταετές επιχειρησιακό σχέδιο της Ε.Ε.Τ.Α.Α, καθώς επίσης και τις δράσεις και τα έργα που δύναται να υλοποιηθούν την ερχόμενη χρονική περίοδο. Ο κύριος Μπέλτσος τόνισε ότι η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης αποτελεί ένα από τα πιο πολύτιμα εργαλεία που διαθέτουν οι αιρετοί της τοπικής αυτοδιοίκησης και θα πρέπει να υπάρχει αγαστή συνεργασία, η οποία μόνο οφέλη μπορεί να αποφέρει στους Δήμους.

Η Ε.Ε.Τ.Α.Α, πέραν της παροχής επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης προς τους Δήμους, αποτελεί έναν φορέα μέσω του οποίου δύναται να επιτευχθούν διάφορες δράσεις για τους δήμους, όπως η υποστήριξη για την δημιουργία επιχειρήσεων, την εκπόνηση μελετών, ερευνών καθώς και παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την υλοποίηση των έργων.

Επίσης μέσω της Ε.Ε.Τ.Α.Α, μπορεί να πραγματοποιηθεί επιμόρφωση και κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου καθώς επίσης να υποστηριχθούν και να υλοποιηθούν έργα και προγράμματα που αφορούν τις οικονομικές και επιχειρηματικές δράσεις των Ο.Τ.Α, το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, κ.α.

Ο Δήμος μας επιβάλλεται να έχει συνεχής συνεργασία με τα στελέχη της Ε.Ε.Τ.Α.Α, καθώς τα εργαλεία που προσφέρει είναι χρήσιμα για την ανάπτυξη της περιοχής μας και μπορούν να επιλύσουν προβλήματα δεκαετιών. Για τον σκοπό αυτό εργαζόμαστε, ώστε να είμαστε έτοιμοι και να έχουμε τις επαφές με τους κατάλληλους ανθρώπους, ώστε να αλλάξουμε τον τόπο μας προς το καλύτερο.

Περισσότερα Νέα