Μέχρι 30 Νοεμβρίου οι δηλώσεις συγκομιδής για τους Αμπελουργούς

24 Ιουλίου - 17:01 Τοπικά

Από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής  ανακοινώνεται ότι όλοι οι κάτοχοι αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων των οποίων η παραγωγή προορίζεται για οινοποίηση  υποχρεούνται να  υποβάλουν το αργότερο μέχρι  30 Νοεμβρίου 2017 δήλωση συγκομιδής .

        Η δήλωση συγκομιδής  υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής  Υπηρεσίας «Δήλωσης συγκομιδής Αμπελουργικών Προϊόντων »  της επίσημης  ιστοσελίδας του Υπ.Α.Α.Τ  www.minagric.gr.

  H ποσότητα που προορίζεται για οινοποίηση εισάγεται στο πεδίο «οινοποίηση από τον δηλούντα», «παράδοση σε συνεταιρισμό» ή «πωληθέντα σε οινοποιό » ανάλογα με την περίπτωση. Οι κάτοχοι αμπελουργικής έκτασης που οινοποιούν μόνοι τους το σύνολο της παραγωγής τους υποβάλλουν μόνο δήλωση παραγωγής. Σε περίπτωση ολοκληρωτικής καταστροφής του προϊόντος πρέπει να υποβάλλεται μηδενική δήλωση συγκομιδής .

  Η μη υποβολή των δηλώσεων αυτών αποκλείει τους παραγωγούς από τα ευεργετικά μέτρα (πρόγραμμα αναδιάρθρωσης, άδειες αναφύτευσης) για την επόμενη και την τρέχουσα αμπελοοινική περίοδο).

Περισσότερα Νέα