Μελέτες για τις κατολισθήσεις σε Καυκανιά, Βούναργο και Οινόη αποφάσισε το Περιφερειακό Συμβούλιο.

24 Ιουλίου - 17:57 Τοπικά

Εκτός ημερησίας διάταξης και με τη διαδικασία του κατεπείγοντος ψηφίστηκαν από τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας οι μελέτες που κατατέθηκαν προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα τα σοβαρά και έντονα κατολισθητικά φαινόμενα που παρουσιάζονται το τελευταίο χρονικό διάστημα στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας.

Συγκεκριμένα κατά τη σημερινή συνεδρίαση εγκρίθηκε η ένταξη στο ετήσιο επενδυτικό πρόγραμμα 2014 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας της Π.Ε. Ηλείας χρηματοδοτούμενου από τους ΚΑΠ, τα τρία παρακάτω νέα έργα λόγω έκτακτων αναγκών:

1) «Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας κατολισθαίνουσας περιοχής Τ.Κ. Καυκανιάς Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας» με προϋπολογισμό 11.000 ευρώ.

2) «Γεωτεχνική μελέτη και έρευνα για την αποκατάσταση κατολίσθησης στη Δημοτική Κοινότητα Βουνάργου Δήμου Πύργου» με προϋπολογισμό 20.000 ευρώ.

3) «Μελέτη διερεύνησης και αντιμετώπισης κατολισθήσεων σε θέσεις της Επαρχιακής Οδού Πύργου – Οινόης» με προϋπολογισμό 92.865 ευρώ.

«Έχουμε φροντίσει και υπάρχει αποθεματικό για τέτοιες περιπτώσεις και έτσι οι συγκεκριμένες προσθήκες και τροποποιήσεις πρόκειται να βαρύνουν το αποθεματικό που διατηρεί η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών» επεσήμανε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας.

Στο μεταξύ, το θέμα της αντισεισμικής θωράκισης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και της αντιμετώπισης των συνεπειών από την εκδήλωση σεισμικών φαινομένων, εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας Γρηγόρης Αλεξόπουλος, ο οποίος αναφέρθηκε στο γεγονός πως η Δυτική Ελλάδα ανήκει στις ζώνες υψηλής επικινδυνότητας και αυτό είναι ένα ζήτημα που μας ανησυχεί έντονα.

Ουσιαστικά η πρόταση που έγινε περιλαμβάνει: σύνταξη σχεδίου αντισεισμικής προστασίας δυναμικό και διαρθρωμένο με τρόπο ώστε να μπορεί να προσαρμόζεται άμεσα στις ανάγκες ενός διαρκώς μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος που δημιουργείται από τις επιπτώσεις του σεισμού, ολοκλήρωση του προσεισμικού ελέγχου κτηρίων συνάθροισης κοινού, των σχολικών μονάδων, των νοσοκομειακών μονάδων, μελέτη και εκπόνηση ενδονοσοκομειακού αντισεισμικού σχεδιασμού, εξεύρεση τρόπου χρηματοδότησης των προσεισμικών ελέγχων και όπου απαιτηθεί λήψη μέτρων αντισεισμικής επάρκειας με εφαρμογή ΚΑ.Ν.ΕΠΕ. (αντισεισμική θωράκιση υφιστάμενων κτηρίων), πρόγραμμα εκπαίδευσης – ενημέρωσης των μαθητών – εκπαιδευτικών σε θέματα ανάπτυξης αντισεισμικής συνείδησης και συμπεριφοράς σε περίπτωση σεισμού, εκπαίδευση – αξιοποίηση εθελοντικών οργανώσεων ενταγμένων στο Εθνικό Μητρώο Εθελοντών και ένταξή τους στις δραστηριότητες της Πολιτικής Προστασίας, δημιουργία κέντρου επιχειρήσεων, διασύνδεση της Πολιτικής Προστασίας με τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και μετάδοση της γνώσης σε θέματα αντισεισμικής προστασίας στην κοινωνία και τέλος, τοποθέτηση εξειδικευμένου προσωπικού στην Πολιτική Προστασία.

Περισσότερα Νέα