Μιχάλης Κατρίνης: «Να παραταθεί το πρόγραμμα πάγιων δαπανών των επιχειρήσεων, για να συμψηφιστούν οι επιστρεπτέες προκαταβολές»

24 Ιουλίου - 19:27 Τοπικά

Σε ερώτηση προς τον Yπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα προχώρησε ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Κινήματος Αλλαγής Μιχάλης Κατρίνης, σε σχέση με τις σημαντικές απώλειες κονδυλίων που υφίστανται πολλές επιχειρήσεις, εξαιτίας αρκετών αστοχιών που σημειώθηκαν στο πρόγραμμα επιδότησης παγίων δαπανών.

Όπως υπενθυμίζει ο Ηλείος βουλευτής, στις 30 Ιουνίου 2022 έληξε το πρόγραμμα επιδότησης παγίων δαπανών, για ζημιογόνες επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά – λόγω της νόσου του κορωνοϊού COVID-19 – για το διάστημα από 1/4/2020 έως και 31/12/2020. Η επιδότηση αφορούσε στην έκδοση πιστωτικού εγγράφου (voucher), που μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για αποπληρωμή φορολογικών οφειλών ή και ασφαλιστικών εισφορών των ετών 2021 και  2022, που κατέστησαν πληρωτέες από 1η Ιουλίου 2021 μέχρι 30 Ιουνίου 2022.

Μετά το πέρας της ημέρας υποβολής της αίτησης, ωστόσο, δεν υπήρχε δυνατότητα τροποποίησής της, σε ό,τι είχε να κάνει με τα ποσά της ενίσχυσης που επιθυμούσαν οι επιχειρήσεις να χρησιμοποιήσουν για α) δικαίωμα έκπτωσης από τρέχουσες φορολογικές οφειλές και β) για αποπληρωμή τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών.

Αυτή ακριβώς, όμως, η απαίτηση για διαχωρισμό και προσδιορισμό, σε πολύ πρώιμο στάδιο, του ποσού για ασφαλιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις και η μη δυνατότητα τροποποίησης της αίτησης, οδήγησε αρκετές επιχειρήσεις στο να μην μπορέσουν να αξιοποιήσουν την επιδότηση παγίων δαπανών, παρά το ότι δικαιούνταν συγκεκριμένο ποσό, αφού σε αρκετές περιπτώσεις δεν μπορούσαν να προβλεφθούν οι φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις της επιχείρησης.

Σε αυτό το πλαίσιο και δεδομένου ότι:

Στο πρόγραμμα επιδότησης των πάγιων δαπανών οι τελικοί δικαιούχοι είναι περίπου 31.000 επιχειρήσεις (κυρίως μικρομεσαίες) της εστίασης, του λιανεμπορίου, των καταλυμάτων, των χερσαίων μεταφορών, του χονδρεμπορίου και δραστηριοτήτων ψυχαγωγίας, οι οποίες έχουν μεγάλες ανάγκες για ρευστότητα,

αλλά κι επειδή η τελική βεβαίωση και ανάρτηση των ποσών των επιστρεπτέων προκαταβολών έγινε μετά τη λήξη του προγράμματος επιδότησης παγίων δαπανών, με αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις να στερηθούν τη δυνατότητα συμψηφισμού,

Ο Μιχάλης Κατρίνης ρωτά τον αρμόδιο Υπουργό αν:

  • θα δοθεί παράταση στο πρόγραμμα επιδότησης πάγιων δαπανών, ώστε να μπορέσουν να συμψηφιστούν οι φορολογικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων που προκύπτουν από την απαίτηση επιστροφής των ποσών από τις επιστρεπτέες προκαταβολές;
  • θα δοθεί η δυνατότητα να γίνει τροποποίηση του επιμερισμού του ποσού επιδότησης των πάγιων δαπανών ανάμεσα στις φορολογικές και τις ασφαλιστικές οφειλές κάθε επιχείρησης;
  • θα επιτραπεί το αχρησιμοποίητο ποσό που θα παραμείνει στις επιχειρήσεις ως πιστωτικό να συμψηφίζεται με οποιαδήποτε μορφή οφειλής προκύψει στο μέλλον μέχρι να μηδενιστεί;

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Yπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα

 

Θέμα: Απώλεια κονδυλίων για πολλές επιχειρήσεις λόγω αστοχιών στο πρόγραμμα επιδότησης παγίων δαπανών

Όπως είναι γνωστό, στις 30 Ιουνίου 2022 έληξε το πρόγραμμα  επιδότησης παγίων δαπανών, για ζημιογόνες επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά – λόγω της νόσου του κορωνοϊού COVID-19 – το διάστημα από 1η Απριλίου 2020 έως και 31 Δεκεμβρίου 2020. Η επιδότηση αφορούσε στην έκδοση πιστωτικού εγγράφου (voucher), που μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για αποπληρωμή φορολογικών οφειλών ή και ασφαλιστικών εισφορών των ετών 2021 και  2022, που κατέστησαν πληρωτέες από 1η Ιουλίου 2021 μέχρι 30 Ιουνίου 2022.

Μετά το πέρας της ημέρας υποβολής της αίτησης, δεν υπήρχε δυνατότητα τροποποίησής της, σε ό,τι είχε να κάνει με τα ποσά της ενίσχυσης που επιθυμούσαν οι επιχειρήσεις να χρησιμοποιήσουν για α) δικαίωμα έκπτωσης από τρέχουσες φορολογικές οφειλές και β) για αποπληρωμή τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών.

Αυτή ακριβώς η απαίτηση για διαχωρισμό και προσδιορισμό, σε πολύ πρώιμο στάδιο, του ποσού για ασφαλιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις και η μη δυνατότητα τροποποίησης της αίτησης, οδήγησε αρκετές επιχειρήσεις στο να μην μπορέσουν να αξιοποιήσουν την επιδότηση παγίων δαπανών, παρά το ότι δικαιούνταν συγκεκριμένο ποσό, αφού σε αρκετές περιπτώσεις δεν μπορούσαν να προβλεφθούν οι φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις της επιχείρησης.

Παρά τις συνεχείς εκκλήσεις επαγγελματικών φορέων, ακόμα και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών για εκ των υστέρων παροχή δυνατότητας τροποποίησης των ποσών στις αιτήσεις, το υπουργείο Οικονομικών αγνόησε αυτό το αίτημα και απλά έδωσε μία παράταση μέχρι τις 30 Ιουνίου 2022.

Παρά την παράταση που δόθηκε και υπό το φόβο της απώλειας σημαντικών κονδυλίων στο πρόγραμμα επιδότησης παγίων δαπανών, η κυβέρνηση με την ΚΥΑ ΓΔΟΥ 31(ΦΕΚ Β’3328/28.06.2022) διεύρυνε, 2 ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας, το είδος των οφειλών που συμψηφίζονται, προσθέτοντας πρόστιμα, τέλη και οφειλές στο ΚΕΑΟ, που μέχρι πριν δεν συμψηφίζονταν και οι επιχειρήσεις τις εξοφλούσαν κανονικά, ώστε να αποκτήσουν φορολογική ενημερότητα.

Την ίδια στιγμή που διευρύνθηκε το είδος των οφειλών που εντάσσονταν στις υπό συμψηφισμό δαπάνες, δεν έγινε το ίδιο και με τα ποσά των επιστρεπτέων προκαταβολών που έπρεπε να επιστραφούν, αφού η ανάρτηση των τελικών ποσών αναρτήθηκαν στο taxis μετά τη λήξη προθεσμίας του προγράμματος παγίων δαπανών.

Ύστερα από τα παραπάνω και δεδομένου ότι:

  • Οι ανάγκες των επιχειρήσεων είναι διαρκώς μεταβαλλόμενες, ενώ ο επιμερισμός των ποσών ανάμεσα στις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις, που «κλειδώνει» με την αρχική υποβολή, έχει ως αποτέλεσμα ποσά που έχουν προβλεφθεί και εγκριθεί για συγκεκριμένο σκοπό, να μένουν ουσιαστικά αχρησιμοποίητα, ενώ θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν,
  • Στο πρόγραμμα επιδότησης των πάγιων δαπανών οι τελικοί δικαιούχοι είναι περίπου  31.000 επιχειρήσεις (κυρίως μικρομεσαίες) της εστίασης, του λιανεμπορίου, των καταλυμάτων, των χερσαίων μεταφορών, του χονδρεμπορίου και δραστηριοτήτων ψυχαγωγίας, οι οποίες έχουν μεγάλες ανάγκες για ρευστότητα,
  • Η τελική βεβαίωση και ανάρτηση των ποσών των επιστρεπτέων προκαταβολών έγινε μετά τη λήξη του προγράμματος επιδότησης παγίων δαπανών, με αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις να στερηθούν τη δυνατότητα συμψηφισμού,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1)      Θα δοθεί παράταση στο πρόγραμμα επιδότησης πάγιων δαπανών, ώστε να μπορέσουν να συμψηφιστούν οι φορολογικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων που προκύπτουν από την απαίτηση επιστροφής των ποσών από τις επιστρεπτέες προκαταβολές;

2)      Θα δοθεί η δυνατότητα να γίνει τροποποίηση του επιμερισμού του ποσού επιδότησης των πάγιων δαπανών ανάμεσα στις φορολογικές και τις ασφαλιστικές οφειλές κάθε επιχείρησης;

3)      Θα επιτραπεί το αχρησιμοποίητο ποσό που θα παραμείνει στις επιχειρήσεις ως πιστωτικό να συμψηφίζεται με οποιαδήποτε μορφή οφειλής προκύψει στο μέλλον μέχρι να μηδενιστεί ;

Ο ερωτών βουλευτής

Περισσότερα Νέα