Μιχάλης Κατρίνης: Ζητούμενο για τους αγρότες μια δίκαιη εφαρμογή της ΚΑΠ χωρίς επιπλέον κόστος.

10 Απριλίου - 11:21 Χωρίς κατηγορία

Ευθύνες καταλόγισε στην κυβέρνηση ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης και για την διαπραγμάτευση της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και για τον τρόπο εφαρμογής της στη χώρα μας, μιλώντας στη σχετική συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής της βουλής, ενώ παράλληλα παρουσίασε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ σε σχέση με τις αλλαγές που χρειάζονται.

Όπως τόνισε, η τάση συνεχούς μείωσης του προϋπολογισμού της ΚΑΠ δεν μπορεί να συνεχιστεί, αλλά ενόψει της μελλοντικής διεύρυνσης της ΕΕ, πρέπει να διασφαλιστεί και η διατήρηση της υπάρχουσας στήριξης προς τους αγρότες και η επέκτασή της, ώστε να συμπεριλάβει τους κινδύνους της κλιματικής αλλαγής ή στρεβλώσεων της αγοράς, μέσα από τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Προσαρμογής στις Κλιματικές Μεταβολές, που θα στηρίζει τους αγρότες και για την απώλεια εισοδήματος από ζημιές.

Σε σχέση με το ζήτημα της Πράσινης Συμφωνίας, μίλησε για την ανάγκη δίκαιης εφαρμογής της, εφόσον δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται το ίδιο οι αγρότες των χωρών του Βορρά που έχουν πιο ενεργοβόρες καλλιέργειες με τους Έλληνες αγρότες και τους αγρότες των χωρών του νότου.  Επιπλέον ανέφερε ότι όταν ζητείται από τους αγρότες να αναλάβουν πρόσθετες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις, τόσο σε υποχρεωτικό επίπεδο μέσω της περιβαλλοντικής αιρεσιμότητας, όσο και σε εθελοντικό επίπεδο μέσω των οικολογικών σχημάτων και των γεωργοπεριβαλλοντικών δράσεων, τότε θα πρέπει να εισπράττουν και αυξημένες ενισχύσεις, λόγω του μεγαλύτερου κόστους που επωμίζονται.

Δικαιοσύνη απαιτείται όμως, όπως τόνισε, και στο θέμα των άμεσων ενισχύσεων, ώστε να πριμοδοτείται η παραγωγική δυναμικότητα και η βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεων και όχι το μέγεθος των γεωργικών εκτάσεων, ευνοώντας τις χώρες με μεγάλες ιδιοκτησίες γης.

Ο Ηλείος βουλευτής επισήμανε, ότι η ΚΑΠ θα πρέπει να προχωρήσει σε διοικητική απλούστευση, με αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και με κίνητρα για την προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού στον πρωτογενή τομέα που θα οδηγούν σε επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων και μείωση του κόστους παραγωγής (γεωργία ακριβείας, ΑΠΕ κλπ). 

Πέρα όμως από τα θέματα της ΚΑΠ, όπως είπε, υπάρχει και το ζήτημα της προστασίας της αγροτικής παραγωγής έναντι του αθέμιτου ανταγωνισμού από τρίτες χώρες, γι’ αυτό, όπως ανέφερε, απαιτείται αυστηροποίηση των ελέγχων στα σημεία εισόδου και αναθεώρηση των συμφωνιών της Ε.Ε. με τρίτες χώρες.

Σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της ΚΑΠ σε εθνικό επίπεδο επισήμανε τις ειδικότερες προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για ανασυγκρότηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, επαρκή στελέχωση των υπηρεσιών που εμπλέκονται στην εφαρμογή της ΚΑΠ και των ελεγκτικών μηχανισμών, ενώ ανέφερε ότι η υποβολή των δηλώσεων ΟΣΔΕ θα πρέπει να γίνεται στην αρχή του έτους και ότι πρέπει να καταργηθεί η υποχρέωση της υποβολής στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει μεταβολή στοιχείων.

Τέλος, μίλησε για την ανάγκη θεσμοθέτησης μόνιμων εθνικών μέτρων, όπως η επιστροφή του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο, με προτεραιότητα τη στήριξη της κτηνοτροφίας, τη μείωση του κόστους ενέργειας και γεωργικών εφοδίων, την ενθάρρυνση της εισόδου νέων στη γεωργία, την ουσιαστική αναβάθμιση του συστήματος εκπαίδευσης, κατάρτισης και συμβουλευτικής υποστήριξης των παραγωγών και την παροχή ασφαλούς πλαισίου παραγωγής και διάθεσης της αγροτικής παραγωγής μέσω της ισχυροποίησης της θέσης των παραγωγών στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Με αυτές τις προτεραιότητες, όπως τόνισε, το εθνικό σχέδιο για την εφαρμογή της ΚΑΠ θα είναι δίκαιο, βιώσιμο και κυρίως θα αφορά τους πολλούς.

Περισσότερα Νέα