Μήνυμα του Δασάρχη Πύργου Παν. Λάττα για την Παγκόσμια Ημέρα Δασοπονίας  και τη Διεθνή Ημέρα Δασών

21 Μαρτίου - 08:58 Τοπικά

   «Δάση και Καινοτομία : Νέες λύσεις για έναν καλύτερο κόσμο» είναι το φετινό μήνυμα του Παγκόσμιου Οργανισμού Τροφίμων & Γεωργίας (FAO) του ΟΗΕ με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Δασοπονίας και της Διεθνής Ημέρας Δασών που ταυτίζεται με την εαρινή ισημερία, δηλαδή την πρώτη ημέρα της Άνοιξης. Ένας ιδιαίτερα σημειολογικός εορτασμός, καθότι τα δάση και οι δασικές εκτάσεις ασκούν διαχρονικά παγκοσμίως κυρίαρχο ρόλο στον οικολογικό, περιβαλλοντικό και κοινωνικοοικονομικό τομέα, ενώ διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην κλιματική σταθερότητα του πλανήτη και στην ενίσχυση της παγκόσμιας οικονομίας. Επιπλέον η ανάπτυξη και η ενθάρρυνση της καινοτομίας στα δασικά φυσικά οικοσυστήματα, είναι αυτή που μπορεί να βοηθήσει στην ανόρθωση και στη βιώσιμη ανάπτυξη τους με ένα σύγχρονο, ορθολογικό και ευέλικτο τρόπο.

    Δυστυχώς τα μεγάλα και πλέον παγκοσμίως γνωστά περιβαλλοντικά προβλήματα όπως είναι οι δασικές πυρκαγιές, η ερημοποίηση και η ρύπανση του περιβάλλοντος, η μείωση και οι σοβαρές επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα από τη μείωση των δασών και κυρίως η κλιματική κρίση, είναι αυτά που πρέπει ο σύγχρονος άνθρωπος με τη χρήση τόσο της νέας τεχνολογίας όσο και με της καινοτομίας και μάλιστα της «οικολογικής ή περιβαλλοντικής καινοτομίας» να συμβάλλει στην ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων με αποδοτική χρήση και διαχείριση των φυσικών πόρων, την ανάπτυξη οικολογικών προϊόντων και υπηρεσιών και γενικότερα την ολοκληρωμένη παρακολούθηση, διαχείριση και προστασίας των δασικών φυσικών οικοσυστημάτων. 

     Η περιοχή ευθύνης μας αποτελεί ένα τέτοιο ικανό περιβάλλον τόσο από δασική βλάστηση (Δάση Ελάτης, Δρυός, Πεύκων και Αείφυλλων Πλατύφυλλων) όσο και από άγρια πανίδα με σημαντικό αριθμό ειδών που προστατεύονται από την Ευρωπαϊκή και Εθνική Νομοθεσία, να μπορεί και με τη δική μας προσοχή, προτροπή και ευαισθησία να συμβάλει στην αειφορική διαχείριση και ανόρθωση αυτών των φυσικών οικοσυστημάτων της, για τη περιβαλλοντική, κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική ευημερία μας. Επιπρόσθετα, τα τελευταία δύο χρόνια η υπηρεσία μας με τα έργα συντήρησης και μείωσης της βιομάζας μέσω του Προγράμματος ΑΝΤΙΝΕΡΟ που συμπλήρωσε το υπάρχων ετήσιο πρόγραμμα συντήρησης και βελτίωσης όλων των δασοτεχνικών έργων (δασικό-αντιπυρικό δίκτυο, υδατοδεξαμενές, πυροφυλάκεια, κ.α.), συμβάλλει καθοριστικά στην ενίσχυση της αειφορικής διαχείρισης και θωράκισης της αντιπυρικής προστασίας τους.

   Τελειώνοντας δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα δάση μας, μέσω του σημειολογικού αυτού εορτασμού, καλούν φορείς και κάθε πολίτη χωριστά να στραφεί και να εφαρμόσει στην καθημερινότητα του πρακτικές βιώσιμης και οικολογικής διαχείρισης, να αναδείξει το ρόλο και την αξία τους στην ευημερία και τη υγεία του ανθρώπου, ώστε αυτά να διατηρηθούν, να αναπτυχθούν και να παραμείνουν κληρονομιά  στις επόμενες γενιές. 

                                                                                                       Πύργος, 21 – 03 – 2024

                                                                                                     Δρ. Παναγιώτης  Λάττας                          

                                                                                                        Δασολόγος MSc, PhD

                                                                                                          Δασάρχης Πύργου

Περισσότερα Νέα