Ν. Φαρμάκης: Συσσωρευμένα χρέη και αυξημένο ενεργειακό κόστος οδηγούν σε ασφυξία την πρωτογενή παραγωγή και απαιτούν άμεσες και οριστικές λύσεις»

8 Απριλίου - 19:57 Τοπικά

Ισχυρό «sos» για το χρόνιο πρόβλημα των συσσωρευμένων χρεών των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΟΕΒ) που σε συνδυασμό με το αυξημένο ενεργειακό κόστος απειλεί την αρδευτική περίοδο και δημιουργεί «θηλιά ασφυξίας» στον αγροτικό κόσμο, αποτελεί η επιστολή του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριου Φαρμάκη, προς τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Θεόδωρο Σκυλακάκη, (η οποία κοινοποιείται επίσης, στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Λευτέρη Αυγενάκη και την υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Αλεξάνδρα Σδούκου).

«Τα συσσωρευμένα από πολλά έτη χρέη και η έως τώρα αποτυχία ικανοποιητικής / βιώσιμης, για όλα τα μέρη, ρύθμισής τους, καθιστούν το ζήτημα επικίνδυνο αφού υπάρχει ισχυρό ενδεχόμενο μη ηλεκτροδότησης των ΟΕΒ. Αποτέλεσμα αυτού θα είναι η ολοκληρωτική καταστροφή του πρωτογενούς τομέα της Περιφέρειάς μας και το σοβαρό πλήγμα στην εθνική οικονομία, λόγω της σημαντικής εισφοράς του εν λόγω τομέα στην εθνική πρωτογενή παραγωγή» αναφέρει μεταξύ άλλων ο κ. Φαρμάκης, σημειώνοντας την ανάγκη να ληφθεί άμεσα πρωτοβουλία για την οριστική διευθέτηση του ζητήματος.

Ακόμα, ο Περιφερειάρχης, σημειώνει ότι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει σταθεί στο πλευρό των ΟΕΒ με κάθε δυνατό τρόπο, εκτελώντας μεταξύ άλλων πολλά και σημαντικά έργα εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης της αρδευτικής δυνατότητας των καλλιεργειών, αλλά και καταβάλλοντας προσπάθειες για την μείωση του ενεργειακού κόστους μέσω ηλεκτρικής παραγωγής από ΑΠΕ τα επόμενα χρόνια. «Ωστόσο το πρόβλημα που σας αναφέρω είναι πλέον υφιστάμενο και όχι μελλοντικό και απαιτεί άμεσες και επείγουσες ενέργειες για την επίτευξη μιας κατά το δυνατόν ομαλής αρδευτικής περιόδου» προσθέτει, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι θα μπορούσε να υπάρξει και μία συνάντηση εργασίας μεταξύ όλων των εμπλεκομένων φορέων για να εντοπιστεί η βέλτιστη και βιώσιμη λύση στο ζήτημα.

Ο κατάλογος έργων που έχει εκτελεί ή έχει εκτελέσει η ΠΔΕ για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των αρδευτικών υποδομών στη Δυτική Ελλάδα :

Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ

Τίτλος έργου: «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑΣ Δ.Ε. ΑΚΡΑΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ»,

Προϋπολογισμός:2.200.000,00€

Ημ. Ένταξης: 10/11/2021, έγινε μετάπτωση στο νέο ΕΠΑ/ ΠΑΑ 6/2023, Προς δημοπράτηση

Φυσικό αντικείμενο: Αντικείμενο του έργου είναι η άρδευση της περιοχής της Αγ. Τριάδας, μιας έκτασης που εκτείνεται από τα όρια του υφιστάμενου υδραύλακαΚούρκαφα και του νέου κεντρικού αρδευτικού αγωγού που κατασκευάζεται σήμερα μέχρι το υψόμετρο 450μ πάνω από το μοναστήρι της Αγ. Τριάδας. Αναλυτικά η έκταση εκτείνεται μέχρι τα παλαιά διοικητικά όρια του Δ.Δ. Αμπέλου ενώ δυτικά μέχρι τη δασωμένη περιοχή Ν.Δ. της εκκλησίας της Αγ. Παρασκευής. Η αρδευόμενη έκταση ανέρχεται σε 3250 στρέμματα.

Τίτλος: «Αρδευτικό έργο Μαρμάρων Δ.Ε. Αιγείρας Δήμου Αιγιαλείας»

Προϋπολογισμός: 250.000,00€

Ένταξη:2019, Χρηματοδότηση ΠΔΕ

Σύμβαση: 16/7/2021, Το έργο εκτελείται

Φυσικό αντικείμενο: Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η κατασκευή δεξαμενής για 6ώρη αποθήκευση της νυχτερινής παροχής. Η δεξαμενή θα κατασκευαστεί από οπλισμένο σκυρόδεμα σε ιδιόκτητο οικόπεδο που διαθέτει ο Τ.Ο.Ε.Β. Μαρμάρων. Στα πλαίσια της μελέτης της δεξαμενής το εμβαδόν υπολογίσθηκε σε 1.385,88 m2.

Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ

3 έργα με χρηματοδότηση από το ΠΑΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)με ένταξη το 2020:

  1. Τίτλος: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΕΒ Β ΠΥΡΓΟΥ»

Προϋπολογισμός: 2.004.489,00€

Το έργο εκτελείται

Φυσικό αντικείμενο: Η ενταγμένη Πράξη αποσκοπεί στη βελτίωση του υφιστάμενου αρδευτικού έργου ΤΟΕΒ Β΄ Πύργου με την εγκατάσταση ηλεκτρονικών υδροληψιών με υδρομετρητή και κεντρικών υδρομετρητών στα Αντλιοστάσια Άρδευσης

Το υφιστάμενο αρδευτικό δίκτυο του ΤΟΕΒ Β’ Πύργου στη Π.Ε. Ηλείας  αποτελείται από υπόγειο σωληνωτό αρδευτικό δίκτυο και υδροληψίες (βάνες) που μεταφέρουν νερό μέσω της Κύριας Διώρυγας Αλφειού, η οποία τροφοδοτείται από το φράγμα Υδροληψίας του Αλφειού, στα αγροτεμάχια της περιοχής δικαιοδοσίας του για την άρδευσή τους κατά την αρδευτική περίοδο.

  • Τίτλος: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΕΒ ΜΥΡΤΟΥΝΤΙΩΝ»

Προϋπολογισμός: 2.034.197,19€

Το έργο εκτελείται

Φυσικό αντικείμενο: Η ενταγμένη  Πράξη  αποσκοπεί στη βελτίωση του υφιστάμενου αρδευτικού έργου ΤΟΕΒ Μυρτουντίων με την εγκατάσταση ηλεκτρονικών υδροληψιών, κεντρικών παροχομέτρων και  τηλεμετρικού συστήματος  παρακολούθησης, καταγραφής  και ελέγχου των παροχών του αρδευτικού

Η περιοχή της προτεινόμενης επένδυσης περιλαμβάνει τη Βόρεια Ζώνη Πηνειού ανήκει στη Λεκάνη Απορροής του Πηνειού [GR 28], περιλαμβάνει τον ΤΟΕΒ Μυρτουντίων και αποτελεί μέρος του Υδατικού Διαμερίσματος Βόρειας Πελοποννήσου [02].

  • Τίτλος: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΕΒ ΣΑΒΑΛΙΩΝ»

Προϋπολογισμός: 2.089.864,98€

Το έργο εκτελείται

Φυσικό αντικείμενο: Η ενταγμένη Πράξη αποσκοπεί στη βελτίωση του υφιστάμενου αρδευτικού έργου ΤΟΕΒ Σαβαλίων με την εγκατάσταση Ηλεκτρονικών Υδροληψιών, Κεντρικών Παροχόμετρων και Τηλεμετρικού Συστήματος Παρακολούθησης, Καταγραφής και Ελέγχου των Παροχών του Αρδευτικού Δικτύου του ΤΟΕΒ Σαβαλίων.

Η περιοχή της προτεινόμενης επένδυσης περιλαμβάνει τη Νότια Ζώνη Πηνειού που ανήκει στη Λεκάνη Απορροής του Πηνειού [GR 28], περιλαμβάνει τον ΤΟΕΒ Σαβαλίων και αποτελεί μέρος του Υδατικού Διαμερίσματος Βόρειας Πελοποννήσου [02].

Επίσης, έχουν υποβληθεί πρόταση για ένταξη στο μέτρο 4.3.1 του ΠΑΑ για το 2024 τα παρακάτω 2 έργα:

1. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΟΕΒ Α΄ ΠΥΡΓΟΥ
                     2.200.000 €
2. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΟΕΒ ΕΠΙΤΑΛΙΟΥ                     2.200.000 €

Τέλος, στο ΠΔΕ είχε ενταχθεί το 2022 στη ΣΑΕΠ801 (φυσικές καταστροφές) το παρακάτω έργο, το οποίο εκτελείται:

2022ΕΠ80100024ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΕΒ ΜΥΡΤΟΥΝΤΙΩΝ ΩΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 202171.000,00

Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΠΑΑ, Μέτρο 4.3.1:

Α) Εγγειοβελτιωτικά έργα που εκτελούνται

Βελτίωση Τμημάτων Δικτύου αντλιοστασίων Α2 Ζώνης (9Α) & Α2 / Ζώνης (9Β+9Γ) Αρδευτικό Έργου Τ.Ο.Ε.Β ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ2.200.000,00 € 2020ΣΕ0821003 ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ, ΑΝΤΙΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Α3 & Α4 , ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ 8, ΤΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΕΒ ΚΑΤΟΧΗΣ 1.600.000,00 € 2020ΣΕ0821003ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤYΟΥ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Λ1 & Λ4 ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΛΕΣΙΝΙΟΥ, ΤΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Τ.Ο.Ε.Β. ΛΕΣΙΝΙΟΥ2.200.000,00 € 2020ΣΕ0821003ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ & ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΕΒ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΜΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΗΛΕΚΡΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ1.987.091,87 € 2020ΣΕ0821003ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ

Β) Εγγειοβελτιωτικά Ενταγμένα Υπό Δημοπράτηση :

1.«ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΌΣ – ΑΝΑΒΆΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΊΩΝ Α2/9Α ΚΑΙ Α4/9Β ΤΟΥ ΤΟΕΒ ΝΕΟΧΩΡΊΟΥ», συνολικού προϋπολογισμού 2.199.760,00€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α με κωδικό 2023ΣΕ08210013.

2.«ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΕΒ ΚΑΤΟΧΗΣ.» συνολικού προϋπολογισμού 2.199.760,00€ (με Φ.Π.Α.).  του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας (Π.Α.Α.) 2014 – 2020. με κωδικό 2023ΣΕ08210013.

3.«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ, ΣΤΟΝ ΤΟΕΒ ΛΕΣΙΝΙΟΥ». συνολικού προϋπολογισμού  2.198.495,20€ (με Φ.Π.Α.). του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας (Π.Α.Α.) 2014 – 2020. με κωδικό 2023ΣΕ08210013.

4.«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣΤΗΛΕΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ, Γ.Ο.Ε.Β. ΑΧΕΛΩΟΥ» συνολικού προϋπολογισμού  2.195.792,00 ευρώ, (με Φ.Π.Α.). του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας (Π.Α.Α.) 2014 – 2020. με κωδικό 2023ΣΕ08210013.

Γ) Εγγειοβελτιωτικά 2024: Υποβολές προτάσεων

1.«Αντικατάσταση Αγωγών, Εκσυγχρονισμός του Αρδευτικού Δικτύου και των Αντλιοστασίων του ΤΟΕΒ Γαλατά» προϋπολογισμού πράξης: 3.150.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής 59-2024

2.«ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Τ.Ο.Ε.Β. ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ» προϋπολογισμός πράξης: 2.249.782,40€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής 60-2024

3.«ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΕΒ ΦΥΤΕΙΩΝ» προϋπολογισμού πράξης: 2.216.638,40€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής 61-2024

Τίτλος έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ»

Προϋπολογισμός:500.000,00€

Ημ. Ένταξης: 2021

Στάδιο υλοποίησης: δημοπράτηση 10/5/2023, Προσφυγή διοικητικά

ΠΔΕ/ΕΠΑ/ΠΠΑ:

  1. Τίτλος έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ -ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ ΤΟΕΒ ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ, Ν.ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ»

Προϋπολογισμός:1.700.000,00€

Ημ. Ένταξης: 2021

Στάδιο υλοποίησης: διαδικασία ωρίμανσης, εκκρεμούν περιβαλλοντικά

  • Τίτλος έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ 1 ΕΩΣ 6 ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΧΕΛΩΟΥ»

Προϋπολογισμός:2.200.000,00€

Ημ. Ένταξης: 2021

Στάδιο υλοποίησης: άγονος διαγωνισμός, επαναδημοπράτηση

2021ΕΠ80100005 Αναλύεται σε 2 υποέργα, όπως φαίνονται ακολούθωςΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΑΦΡΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΕΒ ΛΕΣΙΝΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ 15 & 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 20216.760.000,00 Εκτελείται
1ο ΥποέργοΕργασίες αποκατάστασης βλαβών, καθαρισμού & διάνοιξης τάφρου Γεροπόρου ΤΟΕΒ Λεσινίου3.101.054,41€ Σύμβαση 23/9/2022
2ο ΥποέργοΕργασίες αποκατάστασης βλαβών αναχωμάτων τάφρων Γεροπόρου και  Αγ. Δημητρίου στο ΤΟΕΒ Λεσινίου3.658.945,59€, σύμβαση 28/7/2022
2022ΕΠ80100004ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΟΖΕΡΟΥ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΤΕ/ΠΔΕ – ΕΤΟΣ 2021734.000,00 Εκτελείται
2022ΕΠ80100005ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗ ΔΙΩΡΥΓΑ ΔΙΜΗΚΟΥ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΤΕ/ΠΔΕ – ΕΤΟΣ 20211.100.000,00 Εκτελείται
2022ΕΠ80100006ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΙΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΕΣ – ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΩΡΥΓΕΣ Δ20 & Δ28  Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΤΕ/ΠΔΕ – ΕΤΟΣ 20211.328.000,00 Εκτελείται

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΠ

Α. ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ Α1/12-14 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ2018ΚΑΠ0103001 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ150.000€ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ2019ΚΑΠ0103000 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ202.872,99 €ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
Β. ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ Η ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ Π.Δ.Ε. Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΚΑΡΝΑΝΙΑΣ2021ΚΑΠ0103001 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ130.000€ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
Λειτουργία αντλητικών συγκροτημάτων και λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού στο υφιστάμενο αντλιοστάσιο του δικτύου άρδευσης του Τ.Ο.Ε.Β Γαλατά Αιτωλοακαρνανίας»2023ΚΑΠ0103000 ΝΕΟ37.200€ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
Προμήθεια, και θέση σε πλήρη λειτουργία αντλητικών συγκροτημάτων και λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού στο υφιστάμενο αντλιοστάσιο του δικτύου άρδευσης του Τ.Ο.Ε.Β. Χρυσοβέργι Αιτωλοακαρνανίας2023ΚΑΠ0103001 ΝΕΟ62.000€ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Aναβάθμιση και θέση σε πλήρη λειτουργία αντλητικών συγκροτημάτων στο υφιστάμενο αντλιοστάσιο του δικτύου ύδρευσης ΤΟΕΒ Καινούργιου Αιτωλοακαρνανίας2023ΚΑΠ0103003 ΝΕΟ37.200€ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ  ΠΕ ΑΙΤΩΛΟΚΑΡΝΑΙΑΣ2023ΚΑΠ0103002 ΝΕΟ37.200€ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Τέλος, βρίσκεται υπό δημοπράτηση και η μελέτη με τίτλο «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» που χρηματοδοτείται από τους ΚΑΠ με κωδικό 2021ΚΑΠ0112000 και προϋπολογισμό 120.000€.

Περισσότερα Νέα