Ν. Κοροβέσης: Καλύτερη βατότητα και ασφαλέστερες συνθήκες κυκλοφορίας.

29 Ιανουαρίου - 19:50 Τοπικά

Με αμείωτη ένταση και διαρκώς αυξανόμενους ρυθμούς συνεχίζονται οι εργασίες διάνοιξης τάφρων – καθαρισμού ερεισμάτων, πρανών, τάφρων, διαμόρφωσης κόμης, κοπής/εκρίζωσης βλάστησης και αποκατάστασης μικροβλαβών στο επαρχιακό δίκτυο της Π.Ε. Ηλείας, προϋπολογισμού 4,3 εκατομμυρίων ευρώ.

Τα παραπάνω είχε την ευκαιρία να διαπιστώσει δια ζώσης, ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ηλείας, Nίκος Κοροβέσης κατά την αυτοψία που πραγματοποίησε το πρωί της Δευτέρας 29 Ιανουαρίου 2024, σε περιοχές των Δήμων Ανδρίτσαινας – Κρεστένων και Ζαχάρως. Ο κ. Κοροβέσης συγκεκριμένα, επισκέφθηκε Ανδρίτσαινα, Φανάρι, Άνω Άμυγδαλιές, Βρεστό, Μίνθη, Χρυσοχώρι, Μηλέα, Αρήνη, Αρτέμιδα, Μάκιστο και Πλατιάνα και ενημερώθηκε από τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας για την πορεία των εργασιών.

Το έργο, αφορά την άμεση αντιμετώπιση επικίνδυνων καταστάσεων από καθιζήσεις και καταπτώσεις πρανών, από έλλειψη ορατότητας λόγω παρόδιας βλάστησης και από έμφραξη τάφρων και αγωγών.

Στις εργασίες περιλαμβάνεται η άρση προϊόντων καταπτώσεων ή κατολισθήσεων, η αποκατάσταση του οδοστρώματος με την κατασκευή επιχώματος, η διάνοιξη τάφρων σε έδαφος κάθε φύσεως, ο καθαρισμός και η μόρφωση τάφρων τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κ.λ.π.) με σκυρόδεμα, οι εργασίες καθαρισμού ερεισμάτων πρανών, νησίδων, των θέσεων των πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης κ.λ.π. της οδού από ανεπιθύμητη βλάστηση με τυχόν επαναλήψεις, η συλλογή των προϊόντων καθαρισμού, η χειρονακτική ή και μηχανική φόρτωσή τους σε όχημα μεταφοράς, η μεταφορά και η εκφόρτωση τους σε κατάλληλο χώρο.

«Οι εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη αποσκοπούν στην επαναφορά των οδών στην αρχική τους κατάσταση χωρίς καμία μεταβολή των γεωμετρικών και λοιπών χαρακτηριστικών τους. Με την κατασκευή του σημαντικού αυτού έργου εξασφαλίζεται καλύτερη βατότητα των οδικών αξόνων και διαμορφώνονται ασφαλέστερες συνθήκες κυκλοφορίας των διερχόμενων οχημάτων προκειμένου να αποφευχθούν τροχαία ατυχήματα. Ευχαριστώ την Διευθύντρια Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας Νάνσυ Παναγιωτοπούλου για την συνεργασία», δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ηλείας, Νίκος Κοροβέσης.

Περισσότερα Νέα