Ν. Κυριαζής: "Η ψήφος μου ήταν αρνητική στην υποθήκευση του μέλλοντος του Δήμου με την ενεχυρίαση των εσόδων του Δήμου για μια δωδεκαετία."

24 Ιουλίου - 19:18 Τοπικά

ΔΗΛΩΣΗ

ΝΩΝΤΑ ΚΥΡΙΑΖΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΥΡΓΟΥ

            Με αφορμή τα διαμειφθέντα στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την εκχώρηση των δημοτικών τελών σε εργολάβο για 12 έτη καθώς και για την προσωπική μου ψήφο κατά την ψηφοφορία δηλώνω τα παρακάτω:

            Χρέος των αντιπροσώπων των δημοτών στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι η παντί τρόπω και χωρίς πολιτικάντικες εκπτώσεις ή ερμηνείες κατά το δοκούν, υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου και κατ’ επέκταση των Δημοτών.

            Υποχρέωση των κατεχόντων θεσμική θέση στα όργανα διοίκησης του Δήμου είναι η τήρηση των νόμων και του κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας των οργάνων. Εν προκειμένω όποια αρμοδιότητα δεν έχει εκχωρήσει το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφασή του ανήκει σε αυτό, ως το κορυφαίο όργανο διοίκησης του Δήμου.

            Καθήκον των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου είναι η αναζήτηση λύσεων επί των προβλημάτων, οι οποίες πρέπει πάντα να στοχεύουν στη βελτίωση της λειτουργίας του Δήμου και της ποιότητας ζωής των Δημοτών, χωρίς ταυτόχρονα να αφήνεται έστω η παραμικρή σκιά στη διαχείριση του δημοσίου χρήματος, το οποίο είναι ιερό.

            Οι τρείς παραπάνω δεσμευτικές αρχές καθόρισαν τη στάση και την ψήφο μου στο Δημοτικό Συμβούλιο και επ’ ουδενί δεν πρέπει να ερμηνευθεί ως εναντίωσή μου στην ανάγκη εξοικονόμησης ενέργειας με την αλλαγή των λαμπτήρων στο δημόσιο φωτισμό της πόλης και των κοινοτήτων του Δήμου. Η ψήφος μου ήταν αρνητική στην υποθήκευση του μέλλοντος του Δήμου με την ενεχυρίαση των εσόδων του Δήμου για μια δωδεκαετία.

            Προσυπογράφω την εκτέλεση του έργου με διαφορετικό όμως τρόπο που θα επιφέρει το μέγιστο οικονομικό όφελος για το Δήμο και τους κατοίκους του.

Περισσότερα Νέα