Νέα εφαρμογή για τη νομιμότητα και τη διαφάνεια στην κατανομή διακηρύξεων σε εφημερίδες στη Δυτ. Ελλάδα

24 Ιουλίου - 17:12 Τοπικά

Μια νέα εφαρμογή τίθεται σε λειτουργία από την 1η Δεκεμβρίου από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας που στόχο έχει τη διαφάνεια, τη νομιμότητα και τη δικαιοσύνη στην κατανομή των διακηρύξεων έργων και προμηθειών στις εφημερίδες, τοπικές, περιφερειακές και πανελλαδικής εμβέλειας.

Ειδικότερα, απολύτως κυκλική θα είναι η ανάθεση των διακηρύξεων, σε τυχαία σειρά και θα εφαρμόζεται ότι προβλέπεται από τη νομοθεσία, σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας, περιφέρειας και πανελλαδικής εμβέλειας. Είναι αυτονόητο ότι δικαίωμα δημοσίευσης έχουν οι εφημερίδες που συμπεριλαμβάνονται στο ΦΕΚ «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».

Πρόκειται για ένα καινοτόμο πρόγραμμα, που σχεδιάστηκε και μελετήθηκε από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, προκειμένου όλες οι δημοσιεύσεις να γίνονται με αντικειμενικό τρόπο και η κατανομή με δικαιοσύνη.

Παράλληλα, διασφαλίζει την υπηρεσία στην αποφυγή λάθους περί μη δημοσίευσης, που θα δημιουργούσε προβλήματα σε κανόνες δημοσιότητας έργων και προμηθειών (ακύρωση έργου, μη κατακύρωση, δημοσιονομική διόρθωση κ.λπ.). Σημειώνεται ότι οι Υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, εκ του νόμου, αποστέλλουν για δημοσίευση όλες τις προκηρύξεις διαγωνισμών έργων, προμηθειών, μισθώσεων, ανακοινώσεων κ.λπ.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η υποχρεωτική εφαρμογή της, βεβαίωση που θα τυπώνεται από την εφαρμογή, θα αποτελεί υποχρεωτικό παραστατικό για την κατακύρωση στην Οικονομική Επιτροπή.

Η εφαρμογή δοκιμάστηκε για ένα μήνα από τις Τεχνικές και Οικονομικές Υπηρεσίες και σήμερα, λίγες ημέρες πριν τεθεί σε πλήρη λειτουργία, παρουσιάστηκε στην τελική της μορφή στον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Απόστολο Κατσιφάρα.

«Ως Περιφερειακή Αρχή στηριζόμαστε πάντα και αυτό ακολουθούμε και τώρα, στις αρχές της διαφάνειας, της υπευθυνότητας και της αποτελεσματικότητας. Αποφεύγουμε λάθη, λειτουργούμε με γνώμονα τη δικαιοσύνη και τη νομιμότητα. Έτσι έχουμε πορευτεί, έτσι θα συνεχίσουμε να πορευόμαστε» σημείωσε ο Περιφερειάρχης Απ. Κατσιφάρας.

Περισσότερα Νέα