Νέα τμήματα μάθησης στο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Ήλιδας

24 Ιουλίου - 19:13 Τοπικά

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Ήλιδας, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Ήλιδας στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Έργου «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)-Νέα Φάση» (ΟΠΣ 5002212).
Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Ήλιδας μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:
Επιχειρηματικότητα και Τουριστική – Πολιτιστική Ανάπτυξη  25 ώρες
Δημιουργία Ιστοσελίδας 50 ώρες
Αγγλικά για τον τουρισμό (Α2)  25 ώρες 
—-
Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή άλλου νομιμοποιητικού εγγράφου του ενδιαφερόμενου.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».
Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης και ειδικότερα είτε στον Πολυλειτουργικό Χώρο (Συνεδριακό Κέντρο – ΣΟΧΙΑ), 1ος όροφος, είτε στο ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Δ.ΗΛΙΔΑΣ –Αχιλλέα Μπουντουβή 21, 27200 Αμαλιάδα.
Τηλ. : 2622038522 Π.Συριοπούλου και 2622024187 (εσωτ. 6) Α.Λάβδα
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Περισσότερα Νέα