Ο Χάρης Κανελλακόπουλος νέος άμισθος σύμβουλος του Δημάρχου Πύργου για πολιτιστικά θέματα

24 Ιουλίου - 17:09 Τοπικά

Σήμερα Τρίτη 14/02/2017 με απόφαση του Δημάρχου Πύργου κ. Γαβριήλ Λιατσή, ανατέθηκαν καθήκοντα άμισθου συμβούλου, επί πολιτιστικών θεμάτων και ειδικότερα της συγκρότησης λαογραφικών μουσείων, στον κ. Χαράλαμπο Κανελλακόπουλο.

Η Απόφαση Δημάρχου πήρε αριθμό ΑΔΑ: ΩΞΝ3Ω17-ΥΥ2

Περισσότερα Νέα