Ο Δικηγορικός σύλλογος Ηλείας για το νέο Δικαστικό χάρτη

6 Απριλίου - 10:55 Τοπικά

Μετά από πολύμηνη κυοφορία το Υπουργείο Δικαιοσύνης έθεσε σήμερα σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου για το νέο δικαστικό χάρτη της χώρας. Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι σε αντίθεση με ότι συνέβη σε άλλες περιπτώσεις κομβικών νομοθετημάτων, στην περίπτωση αυτή προηγήθηκε μακρύς και συχνά επίπονος διάλογος μεταξύ όλων των εμπλεκομένων φορέων προκειμένου το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου να αποτυπώνει τη μέγιστη δυνατή συναίνεση όλων των συλλειτουργών της δικαιοσύνης χωρίς να προκαλεί διαιρέσεις στις τοπικές κοινωνίες.

Αυτό δεν επιτεύχθηκε σε όλες τις περιπτώσεις και ως προς όλα τα σημεία που ρυθμίζει το συγκεκριμένο  σχέδιο. Διατηρούμε πολλές επιφυλάξεις για την αποτελεσματικότητα της κατάργησης των ειρηνοδικείων και κατά πόσον αυτή θα οδηγήσει σε συντόμευση του χρόνου εκδίκασης των υποθέσεων, ιδίως αν ληφθεί υπόψη ότι οι δικαστικοί λειτουργοί που στελεχώνουν μέχρι τώρα τα ειρηνοδικεία θα κληθούν πλέον, μεταξύ άλλων, να διαχειριστούν σοβαρές ποινικές υποθέσεις που δεν αποτελούσαν το αντικείμενο της αρμοδιότητάς τους και συνεπώς στερούνται της αντίστοιχης εμπειρίας.

Γενικώς η κατάργηση των ειρηνοδικείων και ιδίως των περιφερειακών αποτελεί ένα πλήγμα για τις τοπικές κοινωνίες και επιτείνει το φαινόμενο της ερημοποίησής τους. Αυτό είναι ένα σοβαρό ζήτημα και για το νομό μας, όπου το σχέδιο νόμου προβλέπει την κατάργηση όλων των ειρηνοδικείων, ακόμα και αυτών που υπήρχαν σοβαροί λόγοι για τη διατήρησή τους, όπως τα ειρηνοδικεία Ολυμπίων και Αρήνης (Ζαχάρως).

Ωστόσο για την Ηλεία υπάρχουν και αρκετά θετικά στοιχεία στο νομοσχέδιο, όπως η διατήρηση της παράλληλης έδρας του Πρωτοδικείου στην Αμαλιάδα με πλήρη αρμοδιότητα ως προς τις υποθέσεις που εκδικάζονταν μέχρι σήμερα και βεβαίως η δικαστική ενοποίηση πλέον της Ηλείας ώστε να ταυτίζονται τα διοικητικά με τα δικαστικά όρια της και να σταματήσουν διαιρέσεις που δεν ανταποκρίνονται στα σημερινά δεδομένα.

Στο δημόσιο διάλογο που ξεκινά για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο θα προσέλθουμε με συγκροτημένες θέσεις και απόψεις, ώστε να πετύχουμε τις μέγιστες δυνατές βελτιώσεις στα σημεία που το νομοσχέδιο θεωρούμε ότι θα προκαλέσει προβλήματα  όταν ψηφιστεί και εφαρμοστεί.

Περισσότερα Νέα