Ο Ιατρικός Σύλλογος για τη Νοσηλευτική Μονάδα Ηλείας

24 Ιουλίου - 19:04 Τοπικά

        Με αφορμή την διαπίστωση για πολλοστή φορά της δυσχερούς θέσης στην οποία έχει περιέλθει η Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου,  ο Ιατρικός Σύλλογος Ηλείας διατυπώνει ξανά τις πάγιες θέσεις του:

  • Ως άμεση λύση, βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα, είναι αναγκαία η μετακίνηση νοσοκομειακών ιατρών από άλλες Περιφερειακές ενότητες τουλάχιστον για τρίμηνο ή και εξάμηνο διάστημα. Πρόσφατα έχει θεσπιστεί  η δυνατότητα εθελούσιας μετακίνησης τέτοιων ιατρών μέσω παροχής οικονομικών κινήτρων, νομικό εργαλείο το οποίο  πρέπει άμεσα να αξιοποιηθεί.
  • Σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο, προκρίνουμε την εξασφάλιση ειδικών ενισχυμένων κινήτρων για την στελέχωση του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας (είτε μέσω ένταξης της Ηλείας σε καθεστώς αγόνου τύπου Α, είτε με οποιοδήποτε άλλο ισοδύναμο τρόπο), παράλληλα με την ομαδική προκήρυξη θέσεων για τις ειδικότητες στις οποίες παρατηρούνται ελλείψεις.
  • Ως λύση μακροπρόθεσμης προοπτικής είναι αναγκαία η ανασυγκρότηση του υγειονομικού χάρτη της Ηλείας, ζήτημα επί του οποίου έχουμε από καιρό καταθέσει τις προτάσεις μας.

Η  πρόσκληση ιδιωτών ιατρών προς συνεργασία με τις δημόσιες δομές μπορεί να γίνει αποδεκτή μόνο ως έσχατη λύση καθώς  έμφαση θα πρέπει να δοθεί, όπως τουλάχιστον εμείς εκτιμούμε, στην επίλυση του προβλήματος επί της βάσης των ανωτέρω προτεινόμενων μέτρων.

                                        Για  το Δ.Σ. του   Ιατρικού  Συλλόγου   Ηλείας

           Ο  Πρόεδρος                                                                          Ο  Γενικός Γραμματέας

   Χρήστος   Γιαννικούλης                                                       Λεωνίδας Λεοναρδόπουλος

Περισσότερα Νέα