Ο Καλογρίτσας νικητής και στην δημοπρασία για το 4ο τμήμα του Πάτρα Πύργος

24 Ιουλίου - 17:09 Τοπικά

Πραγματοποιήθηκε χθες η δημοπράτηση της 4ης εργολαβίας του Αυτοκινητόδρομου Πάτρα-Πύργος που αφορούσε το τμήμα Βάρδα-Κυλλήνη μήκους 9χλμ. Από την διαδικασία μειοδότης αναδείχθηκε η Κοινοπραξία ΤΟΞΟΤΗΣ-ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ με ποσοστό έκπτωσης 50,39%. Με αυτό τον τρόπο ο όμιλος Καλογρίτσα είναι ο απόλυτος νικητής και στους 4 διαγωνισμούς που έχουν διεξαχθεί. Δεύτερη ήρθε η Κ/Ξ ΤΕΚΑΛ-Πετρής με 49,56% και τρίτη η Κ/Ξ Ξανθάκης-Αφοί Παπαϊωάννου με 47,03%. Εντύπωση προκαλεί η απουσία έστω στις πρώτες θέσεις των εκπτώσεων των εταιρειών με πτυχίο 7ης κατηγορίας που είναι και το μεγαλύτερο που υπάρχει.

Συνολικά είχαμε 11 συμμετοχές. Οι υπόλοιπες συμμετοχές είχαν ως εξής: 4ος Intrakat 45,95%, 5ος ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ 44,85%, 6ος Cyfield 44,19%, 7ος ΜΕΤΚΑ 42,63, 8ος Κ/Ξ ΕΚΤΕΡ-ΕΡΕΤΒΟ 40,65%, 9ος Κ/Ξ ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ-ΛΑΤΟΜΙΚΗ 40,04%, 10ος J&P ΑΒΑΞ 36,01%, 11ος ΑΚΤΩΡ 35,58%.

Με αυτή τη δημοπράτηση μπαίνουμε ουσιαστικά στο δεύτερο γύρο των διαγωνισμών για τον οδικό άξονα όπου Φορέας Υλοποίησης είναι το Υπουργείο Υποδομών. Να θυμίσουμε ότι αρχικά η δημοπράτηση ήταν προγραμματισμένη να γίνει στις 27 Σεπτεμβρίου 2016 αλλά τότε είχε αναβληθεί. Εφόσον δεν έχουμε ενστάσεις τότε τις επόμενες εβδομάδες το Υπουργείο θα καταστήσει την Κ/Ξ Τοξότη-Ομάδα Κατασκευών σε προσωρινή ανάδοχο και θα ξεκινήσει η προσυμβατική περίοδος.

Το κόστος του έργου είναι 74.010.000 ευρώ (ποσό με ΦΠΑ, χωρίς ΦΠΑ είναι 59.685.483,87 ευρώ)και αφορά έργα από τη Χ.Θ 37,5 μέχρι τη Χ.Θ. 46,5. Μέχρι σήμερα είναι η μεγαλύτερη σε κόστος εργολαβία από τις 4 που έχουν βγει στον αέρα. Όπως και σε αυτή την εργολαβία έτσι και στις 3 προηγούμενες εργολαβίες ανάδοχος αναδείχθηκε η Κ/Ξ Τοξότης-Ομάδα Κατασκευών, συμφερόντων Καλογρίτσα με εκπτώσεις που κυμάνθηκαν από 53%-57%. Αυτό δημιουργεί μία τάση υπέρ του Ομίλου Καλογρίτσα καθώς πλέον έχει αναλάβει το 50% του έργου.

Η διάρκεια του έργου είναι (όπως και στις 3 πρώτες εργολαβίες) 42 μήνες και πιθανή ολοκλήρωση θα είναι μέχρι το 2021 εφόσον το έργο ξεκινήσει εντός του 2017.

Όπως αναφέρει η προκήρυξη του έργου, “το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (έργο 2014ΣΕ07100044, ΣΑΕ 071)”. Αυτό ισχύει μέχρι το έργο να ενταχθεί στο νέο ΕΣΠΑ” και γι`αυτό το λόγο αναγράφεται πως “η Προϊσταμένη Αρχή δεν θα προχωρήσει σε κοινοποίηση προς τον ανακηρυχθέντα ανάδοχο της εγκριτικής απόφασης του αποτελέσματος της δημοπρασίας πριν την ένταξη του έργου σε Ε.Π. του ΕΣΠΑ”.

Αυτό σημαίνει πως με την ένταξη του έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΥΜΕ-ΠΕΡΑΑ 2014-2020, θα μπορεί να προχωρήσει στην προσυμβατική περίοδο.

Να σημειώσουμε πως αυτή την εποχή αναμένεται και η 5η εργολαβία από την Κυλλήνη μέχρι τα Σαγέϊκα που θα φέρει το έργο στα όρια του Νομού Αχαϊας. Ακολούθως θα υπάρξει και η κατάθεση του Φακέλου Μεγάλου Έργου προς έγκριση στις Βρυξέλλες καθώς θα πρέπει να έχει δημοπρατηθεί το 75% του φυσικού αντικειμένου για να μπορέσει ο Φάκελος να εξεταστεί.

Αυτό πρακτικά σημαίνει πως πάμε πιθανότατα σε υλοποίηση 2 ταχυτήτων, δηλαδή οι 4-5 εργολαβίες να προχωρήσουν πιο σύντομα τις προσυμβατικές διαδικασίες και να υπογραφούν και με διαφορά μηνών να προχωρήσουν και οι υπόλοιπες.

Οι επόμενες εργολαβίες είναι: 5η: Βάρδα-Σαγέϊκα, 6η: Σαγέϊκα-Κάτω Αχαγιά, 7η: Κάτω Αχαγιά-ΒΙΠΕ, 8η: ΒΙΠΕ-Μιντιλόγλι. Εκεί θα ενωθεί με το τέλος της Ανατολικής Ολυμπίας Οδού που τερματίζει στο τέλος της Παράκαμψης Πατρών.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο θα εκτελεστεί μέσα στα διοικητικά όρια του Νομού Ηλείας. Τα προς κατασκευή έργα είναι:

(α) Αυτ/μος Πάτρα — Πύργος στο τμήμα από Χ.Θ. 37+500 μέχρι Χ.Θ. 46+500, μήκους 9km, το οποίο διαμορφώνεται με νέα χάραξη. Σημειώνεται ότι έχουν εκτελεστεί, κατά τόπους, ημιτελείς χωματουργικές εργασίες από άλλον ανάδοχο.

(β) Ανισόπεδος Κόμβος Κυλλήνης (Χ.Θ. 46+016).

(γ) Νέοι και αναβαθμιζόμενοι παράπλευροι & κάθετοι δρόμοι.

(δ) Λοιπά σύνοδα έργα, δηλαδή έργα αποχέτευσης ομβρίων — αποστράγγισης, έργα σήμανσης — ασφάλισης — περίφραξης, τεχνικά έργα (Άνω και Κάτω Διαβάσεις, οχετοί, κ.λπ.), έργα περιβάλλοντος, εγκαταστάσεις οδοφωτισμού, τηλεφωνοδότησης, δικτύων άρδευσης — πυρόσβεσης, κ.λπ.

(ε) Εργασίες που υπολείπονται στα κατασκευασμένα/ημικατασκευασμένα τεχνικά (Άνω & Κάτω Διαβάσεις και οχετοί) για την έντεχνη ολοκλήρωσή τους.

(στ) Εργασίες πρασίνου.

(ζ) Προσωρινές παραλλαγές οδών και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά την διάρκεια κατασκευής των έργων.

Στο αντικείμενο του προς κατασκευή έργου περιλαμβάνεται η εκτέλεση των κάθε είδους χωματουργικών εργασιών (με τα σχετικά έργα δανειοθαλάμων και αποθεσιοθαλάμων), τεχνικών έργων (γεφυρών, Άνω και Κάτω Διαβάσεων, οχετών, κρασπεδορείθρων, πλακοστρώσεων, κ.λπ.), έργων ευστάθειας πρανών και βελτίωσης συμπεριφοράς των έργων έναντι υποχωρήσεων (εξυγιάνσεις), οδοστρωσίας, ασφαλτικών, σήμανσης (κατακόρυφης και οριζόντιας), ασφάλισης, περίφραξης των οδικών έργων, αποχέτευσης-αποστράγγισης, ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (οδοφωτισμού, άρδευσης, υποδομής τηλεφωνοδότησης, αντλιοστάσιο, κ.λπ.), εγκατάστασης πρασίνου, άρδευσης πρασίνου, συντήρησης πρασίνου, μετατόπισης — αποκατάστασης δικτύων ΟΚΩ, κ.λπ.

Τέλος στο αντικείμενου του έργου υπάρχει η δυνατότητα για επιπλέον εργασίες (προαίρεση) ποσού μέχρι 3 300 000 EUR (με ΦΠΑ). Το δικαίωμα μπορεί να ασκηθεί οποτεδήποτε εντός τριετίας από την σύναψη της Σύμβασης και θα αφορά στην εκτέλεση εργασιών:

— για την διαπλάτυνση υφιστάμενης οδού μήκους 3,50km περίπου από τον Α.Κ. Κυλλήνης μέχρι την διασταύρωση με την Π.Ε.Ο. Πάτρας — Πύργου και

— για την ανακατασκευή του οδοστρώματος της Π.Ε.Ο. μήκους 3 km περίπου.

Πηγή: Νίκος Καραγιάννης-ypodomes.com

Περισσότερα Νέα