Οι αντιδράσεις για τις ΛΙΜΝΕΣ μεταφέρονται σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου

24 Ιουλίου - 18:26 Τοπικά

Χωρίς το θέμα των “Λιμνών” στην ημερήσια διάταξη, συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου. Είναι όμως σίγουρο οτι εκτός ημερησίας διάταξης θα συζητηθεί αφού αρκετοί φορείς (Δάσκαλοι , σπουδαστές, κάτοικοι κ.α) θα παραβρεθούν για να διαμαρτυρηθούν για την χθεσινή επεμβαση των ΜΑΤ.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

1. Λήψη απόφασης έγκρισης μίσθωσης ακινήτου, για την εγκατάσταση του όρχου οχημάτων του δήμου Πύργου.
2. Λήψη απόφασης: α. Έγκρισης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του δήμου Πύργου και του ΓΟΕΒ για τον καθαρισμό αρδευτικών διωρύγων του εγγειοβελτιωτικού έργου ζώνης Αλφειού.
β. Ορισμού δύο μελών του δήμου με τους αναπληρωτές τους, ως εκπροσώπους του δήμου στην Κοινή Επιτροπή Προγραμματικής Σύμβασης [άρθρο 8ο ].
γ. Εξουσιοδότησης του δημάρχου για την υπογραφή της.
3. Λήψη απόφασης έγκρισης των απολογισμών των Σχολικών Επιτροπών:
Α. «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» και
Β. «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»
4. Λήψη απόφασης έγκρισης της αναμόρφωσης του Τεχνικού Προγράμματος του δήμου, έτους 2013.
5. Λήψη απόφασης έγκρισης της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2013.
6. Εξέταση αιτήσεως του κ. Φώτη Κριτσάρη με την οποία ζητείται η απαγόρευση στάθμευσης φορτηγών αυτοκινήτων επί των οδών Κατακόλου και Κανδηλιέρη στον Πύργο [Η ΕΠΖ με την 108/13 απόφασή της εισηγείται θετικά].
7. Λήψη απόφασης έγκρισης των ΑΠΕ:
Α. 1ου ΑΠΕ του έργου: «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στο Λαμπέτι» με ΑΜ 4/13.
Β. 1ου ΑΠΕ του έργου: «Ανακατασκευή Πτερυγότοιχου – Αποκατάσταση βατότητας δρόμου στη Βιδιά» με ΑΜ 47/12.
Γ. 3ου ΑΠΕ του έργου: «Επισκευή πυρόπληκτου κτίσματος (πρώην Δ.Σ Κ

αρυάς) με ΑΜ 65/10.
8. Λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α δήμου Πύργου» με ΑΜ 1/11 μέχρι 31/10/13.
9. Λήψη απόφασης έγκρισης των πρωτοκόλλων προσωρινής – οριστικής παραλαβής των έργων:
Α. «Μονάδα αφαίρεσης Σιδήρου, Μαγγανίου, Αμμωνίας και υδροθείου από το πόσιμο νερό του ΔΔ Επιταλίου» με ΑΜ 178/04 [οριστική παραλαβή].
Β. «Διαμερισματική Αγροτική οδοποϊα Δήμου Ωλένης» με ΑΜ 105/08 [οριστική παραλαβή»
Γ. «Διαμερισματική Αγροτική οδοποιϊα ΔΔ Πεύκης» με ΑΜ 187/10 [οριστική παραλαβή].
10. Λήψη απόφασης έγκρισης της υπ’ αριθ. 62/13 απόφαση του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύργου» όσον αφορά στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου.
11. Λήψη απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης των εξωτερικών ιατρείων και του κυλικείου του πρώην Μανωλοπούλειου Νοσοκομείου Πύργου, στο Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.
12. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 196/2012 απόφασης του Δ.Σ με θέμα «Συγκρότηση Επιτροπής Διαχείρισης, η οποία εποπτεύει τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου του δήμου Πύργου».
13. Λήψη απόφασης σχετικά με τον εξώδικο συμβιβασμό μεταξύ του Δήμου Πύργου και της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «Αφοί Κολόσακα & ΣΙΑ ΟΕ».
14. Λήψη απόφασης σχετικά με τον εξώδικο συμβιβασμό μεταξύ του Δήμου Πύργου και του κ. Χαράλαμπου Κούρβα του Βασιλείου.
15. Λήψη απόφασης σχετικά με τον εξώδικο συμβιβασμό μεταξύ του Δήμου Πύργου και του κ. Γεωργίου Αράπη του Παναγιώτη.
16. Λήψη απόφασης ανάκλησης της υπ’ αριθ. 285/13 απόφασης του Δ.Σ με θέμα «Μεταβίβαση με νέο δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας (20τ.μ) στη θέση «Πλάκες» της Τ.Κ Κατακόλου».
17. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου ευρισκόμενου στην ΤΚ Βυτινεϊκων Δήμου Πύργου, με απευθείας συμφωνία, κατόπιν άγονων δημοπρασιών.
18. Λήψη απόφασης παράτασης του συμφωνητικού της μίσθωσης ακινήτου ευρισκομένου στην Τ.Κ Καράτουλα, όπου στεγάζεται το ΚΕΠ Ωλένης.
19. Λήψη απόφασης έκδοσης εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης για το «Κέντρο Στήριξης ΡΟΜΑ και ευπαθών ομάδων».
20. Λήψη απόφασης έγκρισης λογαριασμών εκκαθάρισης της Δημοτικής Αναπτυξιακής Κατασκευαστικής Επιχείρησης δήμου Πύργου «ΔΑΚΕΠ» και απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
21. Λήψη απόφασης ψήφισης πίστωσης ποσού 15.000,00€ για τη συμμετοχή του δήμου στη διοργάνωση του 16ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους και της 13ης Ευρωπαϊκής Συνάντησης Νεανικής Οπτικοακουστικής Δημιουργίας Camera Zizanio.

Περισσότερα Νέα