Οι Απαντήσεις και σχόλια για τα Αρχαία και τα Μαθηματικά: Βατά τα Αρχαία, αυξημένης δυσκολίας σε σχέση με πέρσι τα Μαθηματικά

24 Ιουλίου - 19:32 Τοπικά

Δείτε στα αρχεία στο τέλος τις απαντήσεις των θεμάτων από το Φροντιστήριο Θεμέλιο

ΣΧΟΛΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Στο σημερινό διαγώνισμα των Αρχαίων, ως προς το διδαγμένο κείμενο, οι μαθητές κλήθηκαν να διαπραγματευθούν ερωτήματα που αφορούσαν ένα απόσπασμα από τα “Πολιτικά” του Αριστοτέλη κι ένα από το έργο “Διατριβαί” του Επικτήτου. Ως παράλληλο κείμενο δόθηκε ένα μικρό απόσπασμα από το έργο “Νόμος και Αρετή” του Ε.Π. Παπανούτσου. Τα ερωτήματα στο σύνολό τους ήταν πολύ σαφή, προσεκτικά διατυπωμένα και απαιτούσαν αντιστοίχως προσεκτική διαχείριση σε επίπεδο απαντήσεων.

Στο αδίδακτο κείμενο (Θουκυδίδης Α121,1-4) ζητήθηκε από τους υποψηφίους να μεταφράσουν ένα απόσπασμα, να προσεγγίσουν ερμηνευτικά το κείμενο και να απαντήσουν σε γραμματικές και συντακτικές παρατηρήσεις. Το αδίδακτο κείμενο δεν κρίνεται δύσκολο, απλά σε κάποια σημεία σε επίπεδο λεξιλογίου κυρίως και μετάφρασης χρήζει προσεκτικής ανάγνωσης.

Οι υποψήφιοι οι οποίοι έχουν μελετήσει σωστά και μεθοδικά δεν αντιμετώπισαν ιδιαίτερες δυσκολίες.

Γεώργιος Αναστασόπουλος

Φιλόλογος

ΣΧΟΛΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Τα θέματα στα οποία εξετάστηκαν οι υποψήφιοι στο μάθημα των Μαθηματικών Προσανατολισμού ήταν αυξημένης δυσκολίας σε σχέση με τα περσινά. Δεν είχαν ιδιαίτερες δυσκολίες στις πράξεις, αλλά απαιτούσαν αρκετό χρόνο για σκέψη.

Τα θέματα Α και Β εξετάζουν βασικές έννοιες της θεωρίας, ενώ το Γ και Δ κρίνονται ως πιο απαιτητικά καθώς κάποια υποερωτήματα απαιτούν άριστη κατανόηση της θεωρίας και συνδυσαστική σκέψη.

Αντώνης Πυριόχος

Μαθηματικός

Περισσότερα Νέα