Οι απαντήσεις στα σημερινά θέματα των Πανελληνίων εξετάσεων στην Κοινωνιολογία

24 Ιουλίου - 16:31 Τοπικά

Σε συνεργασία με το Φροντιστήριο Θεμέλιο, σας παρουσιάζουμε τις απαντήσεις στα σημερινά θέματα της Κοινωνιολογιάς. 

Για να δείτε τα θέματα πατήστε εδώ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Ομάδα πρώτη

ΘΕΜΑ Α

Α1.

α. Λ

β. Σ

γ. Σ

δ. Λ

ε. Σ

Α2.

I) α

II) β

ΘΕΜΑ Β

Β1.

Σχολικό εγχειρίδιο κεφάλαιο 1 σελ. 23 (1.2.3 Κοινωνιολογικές σχολές-Η σχολή της συμβολικής αλληλεπίδρασης-Γκόφμαν)

«Ο Ε. Γκόφμαν μελέτησε την αλληλεπίδραση…ενέργειες που αποφεύγονται μπροστά στο κοινό».

Β2.

Σχολικό εγχειρίδιο κεφάλαιο 2 σελ. 38 (2.2.1 Τα στάδια ανάπτυξης των σύγχρονων κοινωνιών-θεωρία της εξάρτησης).

«Η ανάπτυξη των κοινωνιών ταυτίζεται…αποτελεί μια πρόκληση για την παγκόσμια κοινωνία».

Ομάδα δεύτερη

ΘΕΜΑ Γ

Γ1.

Σχολικό εγχειρίδιο κεφάλαιο 7 σελ. 148 ( 7.3.4 Πολιτική και εκλογική συμπεριφορά)

«Με τον όρο πολιτική συμπεριφορά εννοούμε τον τρόπο…κόμματα και εκλογικές διαδικασίες».

Σχολικό εγχειρίδιο κεφάλαιο 7 σελ. 152 (7.4 Πολιτική αλλοτρίωση)

«Με τον όρο πολιτική αλλοτρίωση εννοούμε την αποξένωση…και τις πολιτικές εξελίξεις».

Γ2.

Σχολικό εγχειρίδιο κεφάλαιο 7 σελ. 153 (7.4 Πολιτική αλλοτρίωση)

«Τα αίτια της πολιτικής αλλοτρίωσης…(που για πολλούς σημαίνει συνενοχή».

Γ3.

Σχολικό εγχειρίδιο κεφάλαιο 7 σελ. 154 (7.4 Πολιτική αλλοτρίωση)

«Εδώ οι προσπάθειες…κατοχυρώνεται στην πράξη η αντιπροσωπευτική δημοκρατία».

ΘΕΜΑ Δ

Δ1.

i.Σχολικό εγχειρίδιο κεφάλαιο 1 σελ. 20 (1.2.2 Οι θεμελιωτές της κοινωνιολογίας-M. Weber)

«Ο Γερμανός κοινωνιολόγος Βέμπερ ασχολήθηκε…που κυριαρχούσαν στις προκαπιταλιστικές κοινωνίες».

ii.Σχολικό εγχειρίδιο κεφάλαιο 1 σελ. 19 (1.2.2 Οι θεμελιωτές της κοινωνιολογίας-Ε.Durkheim).

«Ο Γάλλος κοινωνιολόγος Ντυρκέμ…και στην ανταλλαγή αγαθών και υπηρεσιών».

Δ2.

Σχολικό εγχειρίδιο κεφάλαιο 7 σελ. 134 (7.1 Κοινωνίες με ή χωρίς κρατική οργάνωση-Θεωρητική προσέγγιση)

«Ένα άλλο είδος δύναμης κατά το Γερμανό…εμφανούς ιεραρχίας αρμοδιοτήτων»

Δ3.

Σχολικό εγχειρίδιο κεφάλαιο 3 σελ 61-62 (3.3.2 Δευτερογενείς φορείς κοινωνικοποίησης-Θρησκεία)

«Για την κοινωνιολογία η θρησκεία αποτελεί ένα κοινωνικό θεσμό…(π.χ δωρεά οργάνων, συσσίτιο για απόρους, προγράμματα για νέους)».

Επιμέλεια απαντήσεων:

Γιώργος Αναστασόπουλος

Φιλόλογος

Περισσότερα Νέα