Οι έλεγχοι έδειξαν παραβάσεις στο 73% των αυτοκινήτων του Δημοσίου!!!

24 Ιουλίου - 17:26 Τοπικά

Συνεχείς έλεγχοι για την ορθή χρήση και λειτουργία των οχημάτων του Δημόσιου τομέα πραγματοποιούνται από ειδικά συνεργεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ύστερα από εντολή του Γενικού Γραμματέα, Γιώργου Διδασκάλου.

Στο τρίμηνο Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου, έγιναν 48 έλεγχοι σε υπηρεσιακά αυτοκίνητα του Δημοσίου και του Α’ και Β’ βαθμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και διαπιστώθηκαν, συνολικά, 35 παραβάσεις στους κανόνες χρήσης και κυκλοφορίας.

Στους παραβάτες έγιναν συστάσεις, ενώ ενημερώθηκαν οι υπηρεσίες, που ανήκουν τα οχήματα, προκειμένου να εφαρμοστούν οι προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες.

Οι έλεγχοι των συνεργειών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης θα συνεχιστούν και το επόμενο χρονικό διάστημα και στις τρεις Περιφέρειες, της αρμοδιότητάς τους.

Περισσότερα Νέα