Οι Φορολογικές υποχρεώσεις του Φεβρουαρίου

24 Ιουλίου - 17:09 Οικονομία

 Σε συνεργασία με το Λογιστικό – Φοροτεχνικό Γραφείο του Βασίλειου Π. Πατρινού σας ενημερώνουμε για τις φορολογικές υποχρεώσεις του Φεβρουαρίου:

ΜΗ ΞΕΧΑΣΩ

10/02/2017

 Υποβολή δήλωσης στην αρμόδια Τελωνειακή αρχή από πρόσωπο που πραγματοποιεί ενδοκοινοτική απόκτηση καινούργιου μεταφορικού μέσου                   (Φορολογική περίοδος: Ιανουαρίου)

20/02/2017

 Δήλωση απόδοσης τελών χαρτοσήμου προηγούμενου ημερολογιακού τριμήνου (Φορολογική περίοδος: Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου)

27/02/2017

1.       Αργία Καθαρά Δευτέρα

2.       Υποβολή ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων αγαθών και λήψεων υπηρεσιών (Φ4 και Φ5) προηγούμενου μήνα          (Φορολογική περίοδος: Ιανουαρίου)

3.       Μηνιαία δήλωση απόδοσης παρακρατούμενων φόρων (άρθρο 64 του Ν. 4172/2013)     (Φορολογική περίοδος: Δεκεμβρίου)

28/02/2017

1.       Υποβολή δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μισθώσεων ακίνητης περιουσίας     (Φορολογική περίοδος: Ιανουαρίου)

2.       Υποβολή στατιστικής δήλωσης (INTRASTAT) για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές (αποκτήσεις και παραδόσεις) του προηγούμενου μήνα                    (Φορολογική περίοδος: Ιανουαρίου)

3.       Υποβολή περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α., για τους υποκείμενους στο φόρο που τηρούν βιβλία Γ’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.          (Φορολογική περίοδος: Ιανουαρίου)

4.       Υποβολή περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ σε περίπτωση οριστικής παύσης των εργασιών ή διακοπής των υπαγομένων σε Φ.Π.Α δραστηριοτήτων του υποκείμενου        (Φορολογική περίοδος: Ιανουαρίου)

5.       Μηνιαία δήλωση απόδοσης παρακρατούμενων φόρων από μισθωτές υπηρεσίες (Άρθρο 60 του Ν. 4172/2013)                   (Φορολογική περίοδος: Δεκεμβρίου)

6.       Τελευταία εργάσιμη μέρα του μήνα για να πληρωθεί το ΙΚΑ του προηγούμενου μήνα     (Φορολογική περίοδος: Ιανουαρίου)

7.       Υποβολή ΑΠΔ μέσω διαδικτύου του προηγούμενου μήνα     (Φορολογική περίοδος: Ιανουαρίου)

 8.       Ενημέρωση βιβλίων σε τήρηση διπλογραφικών βιβλίων προηγούμενου μήνα

9.       ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ 0,5% με το ΦΠΑ      (Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων)

 10.     Δήλωση ειδικού φόρου κινηματογράφων προηγούμενου μήνα      (Φορολογική περίοδος: Δεκεμβρίου)

 11.     Προσωρινή δήλωση απόδοσης από τους δικηγορικούς συλλόγους προκαταβλητέου φόρου επί των δικηγορικών αμοιβών και παρακρατούμενου φόρου επί των μερισμάτων       (Φορολογική περίοδος: Δεκεμβρίου)

 12.     Δήλωση και απόδοση του φόρου που παρακρατείται στις αμοιβές για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες αμοιβές για παρόμοιες υπηρεσίες      (Φορολογική περίοδος: Δεκεμβρίου)

 13.     Προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής εντύπου Ε11 για το προηγούμενο έτος

                   ΠΑΡΑΤΑΣΗ

 14.     Υποβολή δικαιολογητικών για επιδοτούμενα προγράμματα ΟΑΕΔ τρίμηνου  (Φορολογική περίοδος: 10,11,12/2016)

 15.     Υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών – προμηθευτών

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Ειδικές προθεσμίες υποβολής δηλώσεων, μπορούν να ενημερώνονται

και από το λογιστικό γραφείο.

Παρακαλείσθε για την αποφυγή τυχόν αβλεψιών ή τυπογραφικών

λαθών να ελέγχετε ξανά τις ημερομηνίες.__

 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π. ΠΑΤΡΙΝΟΣ

ΠΑΤΡΩΝ 31-ΠΥΡΓΟΣ ΤΗΛ.:26210 37300

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

 www.patrinos-vasilios.blogspot.gr

www.e-afm.gr

Περισσότερα Νέα