Οι φορολογικές υποχρεώσεις του Μαΐου

24 Ιουλίου - 17:18 Οικονομία

Σε συνεργασία με το Λογιστικό – Φοροτεχνικό Γραφείο του Βασίλειου Π. Πατρινού σας ενημερώνουμε για τις φορολογικές υποχρεώσεις του Μαΐου:

10/05/2015

1.       Υποβολή βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων ή αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα        (Φορολογική περίοδος: 2014)

11/05/2015

1.       Υποβολή δήλωσης στην αρμόδια Τελωνειακή αρχή από πρόσωπο που πραγματοποιεί ενδοκοινοτική απόκτηση καινούργιου μεταφορικού μέσου

          (Φορολογική περίοδος: Απριλίου)

20/05/2015

1.       Δήλωση απόδοσης τελών χαρτοσήμου προηγούμενου ημερολογιακού τριμήνου          (Φορολογική περίοδος: Ιανουαρίου-Μαρτίου)

26/05/2015

1.       Υποβολή ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων αγαθών και λήψεων υπηρεσιών (Φ5) προηγούμενου μήνα

          (Φορολογική περίοδος: Απριλίου)

2.    Αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών  (Άρθρο 1 του Ν.4321/2015)

28/05/2015

1.       Μηνιαία δήλωση απόδοσης παρακρατούμενων φόρων (άρθρο 64 του Ν. 4172/2013)          (Φορολογική περίοδος: Μαρτίου)

29/05/2015

1.       Υποβολή στατιστικής δήλωσης (INTRASTAT) για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές (αποκτήσεις και παραδόσεις) του προηγούμενου μήνα

          (Φορολογική περίοδος: Απριλίου)

2.       Υποβολή περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α., για τους υποκείμενους στο φόρο που τηρούν βιβλία Γ’ κατηγορίας και αγροτών του Κ.Β.Σ.

          (Φορολογική περίοδος: Απριλίου)

3.       Υποβολή περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ σε περίπτωση οριστικής παύσης των εργασιών ή διακοπής των υπαγομένων σε Φ.Π.Α δραστηριοτήτων του υποκείμενου          (Φορολογική περίοδος: Απριλίου)

4.       Μηνιαία δήλωση απόδοσης παρακρατούμενων φόρων από μισθωτές υπηρεσίες (Άρθρο 60 του Ν. 4172/2013)

          (Φορολογική περίοδος: Μαρτίου)

5.       Τελευταία εργάσιμη μέρα του μήνα για να πληρωθεί το ΙΚΑ του προηγούμενου μήνα          (Φορολογική περίοδος: Απριλίου)

6.       Υποβολή ΑΠΔ μέσω διαδικτύου του προηγούμενου μήνα          (Φορολογική περίοδος: Απριλίου)

7.       Υποβολή δικαιολογητικών για επιδοτούμενα προγράμματα ΟΑΕΔ τρίμηνου  (Φορολογική περίοδος: 01,02,03/2015)

8.       ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ 0,5% με το ΦΠΑ          (Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων)

9.       Δήλωση ειδικού φόρου κινηματογράφων προηγούμενου μήνα          (Φορολογική περίοδος: Απριλίου)

10.     Προσωρινή δήλωση απόδοσης από τους δικηγορικούς συλλόγους προκαταβλητέου φόρου επί των δικηγορικών αμοιβών και παρακρατούμενου φόρου επί των μερισμάτων          (Φορολογική περίοδος: Μαρτίου)

11.     Δήλωση και απόδοση του φόρου που παρακρατείται στις αμοιβές για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες αμοιβές για παρόμοιες υπηρεσίες          (Φορολογική περίοδος: Μαρτίου)

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Ειδικές προθεσμίες υποβολής δηλώσεων, μπορούν να ενημερώνονται και από το λογιστικό γραφείο.

Παρακαλείσθε για την αποφυγή τυχόν αβλεψιών ή τυπογραφικών λαθών να ελέγχετε ξανά τις ημερομηνίες.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π. ΠΑΤΡΙΝΟΣ

ΠΑΤΡΩΝ 31-ΠΥΡΓΟΣ ΤΗΛ.:26210 37300

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

 www.patrinos-vasilios.blogspot.gr

www.e-afm.gr

Περισσότερα Νέα