Οι φορολογικές υποχρεώσεις του Σεπτεμβρίου

24 Ιουλίου - 17:01 Οικονομία

Σε συνεργασία με το Λογιστικό – Φοροτεχνικό Γραφείο του Βασίλειου Π. Πατρινού σας ενημερώνουμε για τις φορολογικές υποχρεώσεις του Σεπτεμβρίου:

ΜΗ ΞΕΧΑΣΩ

08/09/2017

Μεταβολή φορολογικής κατοικίας (Αιτήσεις – Προσκόμιση δικαιολογητικών)

11/09/2017

Υποβολή δήλωσης στην αρμόδια Τελωνειακή αρχή από πρόσωπο που πραγματοποιεί ενδοκοινοτική απόκτηση καινούργιου μεταφορικού μέσου                   (Φορολογική περίοδος: Αυγούστου)

26/09/2017

  1. Υποβολή ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων αγαθών και λήψεων υπηρεσιών (Φ4 και Φ5) προηγούμενου μήνα          (Φορολογική περίοδος: Αυγούστου)

27/09/2017

  1. Μηνιαία δήλωση απόδοσης παρακρατούμενων φόρων (άρθρο 64 του Ν. 4172/2013)       (Φορολογική περίοδος: Ιουλίου)

29/09/2017

1.       Υποβολή δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μισθώσεων ακίνητης περιουσίας   (Φορολογική περίοδος: Αυγούστου)

2.       Υποβολή στατιστικής δήλωσης (INTRASTAT) για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές (αποκτήσεις και παραδόσεις) του προηγούμενου μήνα  (Φορολογική περίοδος: Αυγούστου)

3.       Υποβολή περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α., για τους υποκείμενους στο φόρο που τηρούν βιβλία Γ’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. (Φορολογική περίοδος: Αυγούστου)

4.       Υποβολή περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ σε περίπτωση οριστικής παύσης των εργασιών ή διακοπής των υπαγομένων σε Φ.Π.Α δραστηριοτήτων του υποκείμενου (Φορολογική περίοδος: Αυγούστου)

5.       Μηνιαία δήλωση απόδοσης παρακρατούμενων φόρων από μισθωτές υπηρεσίες (Άρθρο 60 του Ν. 4172/2013) (Φορολογική περίοδος: Ιουλίου)

6.       Τελευταία εργάσιμη μέρα του μήνα για να πληρωθεί το ΙΚΑ του προηγούμενου μήνα   (Φορολογική περίοδος: Αυγούστου)

7.       Υποβολή ΑΠΔ μέσω διαδικτύου του προηγούμενου μήνα    (Φορολογική περίοδος: Αυγούστου)

8.       Ενημέρωση βιβλίων σε τήρηση διπλογραφικών βιβλίων προηγούμενου τρίμηνου και μήνα αντιστοιχα

9.       ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ 0,5% με το ΦΠΑ 
(Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων)

10.     Δήλωση ειδικού φόρου κινηματογράφων προηγούμενου μήνα    (Φορολογική περίοδος: Ιουλίου)

11.     Προσωρινή δήλωση απόδοσης από τους δικηγορικούς συλλόγους προκαταβλητέου φόρου επί των δικηγορικών αμοιβών και παρακρατούμενου φόρου επί των μερισμάτων  (Φορολογική περίοδος: Ιουλίου)

12.     Δήλωση και απόδοση του φόρου που παρακρατείται στις αμοιβές για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες αμοιβές για παρόμοιες υπηρεσίες   (Φορολογική περίοδος: Ιουλίου)

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Ειδικές προθεσμίες υποβολής δηλώσεων, μπορούν να ενημερώνονται

και από το λογιστικό γραφείο.

Παρακαλείσθε για την αποφυγή τυχόν αβλεψιών ή τυπογραφικών

λαθών να ελέγχετε ξανά τις ημερομηνίες.__

 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π. ΠΑΤΡΙΝΟΣ

ΠΑΤΡΩΝ 31-ΠΥΡΓΟΣ ΤΗΛ.:26210 37300

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

 www.patrinos-vasilios.blogspot.gr

www.e-afm.gr

Περισσότερα Νέα