Οι πρώτες καμπάνες για τη νέα χρονιά από την Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΣ Ηλείας

24 Ιουλίου - 17:01 Αθλητικά

Συνεδρίασε στον Πύργο την  Τετάρτη η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΣ Ηλείας, για να εξετάσει τα ζητήματα που προέκυψαν το προηγούμενο Σαββατοκύριακο κατά την πρώτη φάση του κυπέλλου Ηλείας

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΧΑΝΤΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ,πρόεδρος

ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΥ, μέλος

ΑΠΩΝ

ΑΓΡΑΠΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ, μέλος

Θέμα 1ο: Επιβολή ποινών ποδοσφαιριστών

Θέμα 2ο: Επιβολή ποινής στο Σωματείο «ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΑΜΠΟΥ»

Αναλυτικά

Θέμα 1ο : Επιβολή ποινών ποδοσφαιριστών

Έχοντας υπόψη της η επιτροπή:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 7,8 και 10 του Π.Κ και ειδικότερα του άρθρου 7§4ε αυτού, «Για την αυτοδίκαιη τιμωρία των ποδοσφαιριστών με ποινές αποκλεισμού και χρηματικές ποινές αρκεί η γνώση του αρχηγού της ομάδας που υπογράφει το Φ.Α. χωρίς να είναι αναγκαία η κοινοποίηση των σχετικών αποφάσεων του αρμοδίου οργάνου. Με την υπογραφή και μόνο του Φ.Α. από τον αρχηγό της ομάδος, υφίσταται αμάχητο τεκμήριο και γνώση χωρίς ανταπόδειξη της ποινής».

2. Γενικότερα τις διατάξεις των άρθρων του ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ.

3. Τα Φ.Α ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ για αγώνες στις 06&07/09/2014, που περιήλθαν στην Ένωση Ηλείας και τις διατυπωθείσες σε αυτό παρατηρήσεις του διαιτητή καθώς και το ποινολόγιο , ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στους παρατηρηθέντες ή αποβληθέντες ποδοσφαιριστές τις αντίστοιχες κατά περίπτωση πειθαρχικές κυρώσεις:

ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ

Αγώνας στις 09-10/09/2017

Α/Α

ΑΓΩΝ

ΣΩΜΑΤΕΙΑ

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ

ΑΡ. ΔΕΛΤΙΟΥ

ΠΟΙΝΗ

ΑΡΘΡΑ Π.Κ ΕΠΟ

1

09/09

Ν ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΥ

ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ Μ

1344633

1+10

10§1iv

2

09/09

ΑΙΑΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ

ΛΟΥΡΜΠΑΣ Γ

1361398

4+40

10§1δi

Θέμα 2ο :Επιβολή ποινής στο Σωματείο «ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΑΜΠΟΥ»

Η Π.Ε της Ε.Π.Σ Ηλείας στη συνεδρίασή της 13/09/2017, αφού έλαβε υπόψη της το υπ. Αριθμ Πρωτ. 4259/07-09-2017 ΕΠΣ Ηλείας έγγραφο του σωματείου «ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΑΜΠΟΥ» που δηλώνει ότι δεν κατέρχεται να αγωνισθεί στο παιχνίδι ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ κατηγορίας μεταξύ των ομάδων «ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΑΜΠΟΥ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΑΒΑΛΙΩΝ»

Σύμφωνα με το Άρθρο, 21§2α του ΚΑΠ είχαμε μη τέλεση αγώνα μεταξύ των σωματείων «ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΑΜΠΟΥ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΑΒΑΛΙΩΝ» λόγω του ότι το σωματείο «ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΑΜΠΟΥ» δεν προσήλθε να αγωνιστεί.

επιβάλλει

 Κατακυρώνει τον αγώνα υπέρ του σωματείου «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΑΒΑΛΙΩΝ» με τέρματα 3-0 και (3) βαθμούς

 Χρηματική ποινή 100 ευρώ στο σωματείο «ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΑΜΠΟΥ».

Η καταβολή της χρηματικής ποινής γίνεται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την έκδοση της απόφασης ( Άρθρο 23§2α του Π.Κ ).

Αφού δεν υπάρχει άλλο θέμα λύεται η συνεδρίαση. Το παρόν πρακτικό συντάσσεται , υπογράφεται και δημοσιεύεται.

Για την Πειθαρχική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος                   Το μέλος

Ανδρέας Χαντζής            Βίκυ Δημητρακοπούλου

Περισσότερα Νέα