Οικολογική Δυτική Ελλάδα: Επερώτηση στο Περιφερειακό συμβούλιο για τις εκτάσεις των αποξηραμένων λίμνων

24 Ιουλίου - 16:37 Τοπικά

Προς: Πρόεδρο Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας

κ. Παναγιώτη Παπαδόπουλο

 

ΘΕΜΑ: Επερώτηση για την αναδιανομή  αγροτεμαχίων αποστραγγιζόμενων εκτάσεων πρώην λιμνών Αγουλινίτσας, Μουριάς και Κάστας και την σχέση αυτής με τον επαναπλημμυρισμό της λίμνης Μουριάς

 

Κύριε Πρόεδρε του Περιφερειακού Συμβουλίου

Σας παρακαλώ να προωθήσετε προς τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Θεόδωρο Βασιλόπουλο την παρακάτω επερώτηση, σύμφωνα με το Άρθρο 16 του Κανονισμού Λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου Δ. Ελλάδας. Η επερώτηση έχει ως εξής:

Κύριε Αντιπεριφερειάρχη

Στο σχέδιο των προτάσεών σας για την αναδιανομή  αγροτεμαχίων των αποστραγγιζόμενων εκτάσεων πρώην λιμνών Αγουλινίτσας, Μουριάς και Κάστας που αποστείλατε στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκη Βορίδη, αναφέρετε την πρόθεσή σας να διευθετήσετε «το μείζον αυτό αγροτικό ζήτημα». Συγκεκριμένα, προτείνετε να παραχωρηθούν οι εκτάσεις, για διάστημα πενταετίας με δυνατότητα ανανέωσης, σε επαγγελματίες αγρότες μόνιμους κάτοικους των όμορων Κοινοτήτων των πρώην λιμνών. Επίσης, θέσατε στον Υπουργό ακόμα και ζήτημα εξαγοράς των εκτάσεων από δικαιούχους όμορων κοινοτήτων. Σύμφωνα πάντα με όσα ανακοινώσατε, ο κ. Βορίδης πρότεινε παράταση της ισχύουσας κατάστασης για ένα χρόνο και ειδική επιτροπή θα εξετάσει την εφαρμογή των μέτρων από το 2021.

Κατά την γνώμη μας, αυτές οι δηλώσεις δείχνουν ότι δεν λαμβάνετε υπόψη σας το ώριμο έργο της ανασύστασης της αποξηραμένης λίμνης Μουριάς. Αυτό αφορά τόσο τα 1.900 στρέμματα τα οποία βρίσκονται στην ιδιοκτησία της Περιφέρειας, όσο και τα 2.233 στρέμματα για τα οποία υπάρχει αποστολή αιτιολογικής έκθεσης από τον Δήμο Πύργου (Α.Π 521/9-1-2019) προς το ΥΠ.Α.Α.Τ. για την παραχώρησή τους με σκοπό τον μερικό επαναπλημυρισμό

Όπως γνωρίζετε, μεγάλο μέρος των αποξηραμένων και τώρα αποστραγγιζομένων εκτάσεων των πρώην λιμνών είναι είτε άγονο ή ακατάλληλο για προσοδοφόρες καλλιέργειες. Η αποξήρανση όχι μόνο δεν εκπλήρωσε τους σκοπούς που είχαν θέσει οι εμπνευστές της, αλλά έχει και σοβαρές περιβαλλοντικές και οικονομικές επιπτώσεις (υποβάθμιση εδαφών, επιδείνωση κλίματος, υποχώρηση νερών, καταστροφή ακτών και τουριστικού προϊόντος, ρύπανση, απώλεια της μεγαλύτερης παραγωγής χελιών στην Ελλάδα, καταστροφή βιοποικιλότητας κ.λπ.). Γι αυτό τον λόγο, επιστήμονες και φορείς προτείνουν τον επαναπλημμυρισμό, ο οποίος έχει εμφανώς πολλαπλά πλεονεκτήματα σε σχέση με τα χέρσα χωράφια ή την καλλιέργεια αποκλειστικά για την επιδότηση. Τέτοια έργα αποτελούν σύγχρονη τάση σε όλη την Ευρώπη, χρηματοδοτούνται από τις πολιτικές για την κλιματική αλλαγή και θωρακίζουν την πεδινή Ηλεία από την επιδείνωση των κλιματικών συνθηκών.

 

Με δεδομένο ότι οι δικές σας προτάσεις οδηγούν σε οριστική αλλαγή χρήσης γης – ακόμη και εξαγορά- των αποξηραμένων εκτάσεων, σας ρωτάμε αν σκοπεύετε να εξετάσετε συνολικά το ζήτημα των αποξηραμένων λιμνών ή έχετε ως στόχο την οριστική ακύρωση των σχεδίων επαναπλημμυρισμού.

 

Κώστας Παπακωνσταντίνου

Περιφερειακός Σύμβουλος Δυτ. Ελλάδας

Περισσότερα Νέα