Ολοκληρωμένο σχέδιο ανάπτυξης για την ηλεκτροκίνηση στη Δυτική Ελλάδα

24 Ιουλίου - 16:29 Τοπικά

Ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε στον Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας, Περιβάλλοντος, Φυσικών Πόρων και Χωροταξίας, Λάμπρο Δημητρογιάννη, το πλάνο ανάπτυξης για την ηλεκτροκίνηση στη Δυτική Ελλάδα, το οποίο είχε ανακοινωθεί στα τέλη Μάιου.

Η σύνταξη του πλάνου ανάπτυξης της ηλεκτροκίνησης στη Δυτική Ελλάδα πραγματοποιήθηκε μέσω του ευρωπαϊκού έργου esmartcity σε σύντομο χρονικό διάστημα. Πρόκειται για ένα απαραίτητο «εργαλείο» που προσφέρει τη δυνατότητα εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου και ορθολογικού  σχεδίου για την υιοθέτηση και εφαρμογή της ηλεκτροκίνησης σε Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα και Ηλεία, αλλά και ένα νέο πλαίσιο για την αξιοποίηση τεχνολογιών αποδοτικότητας, με σεβασμό στο περιβάλλον, καλύτερες υπηρεσίες στους πολίτες, αλλά και ισχυρές δυνατότητες για την προσέλκυση δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων.

Το πλάνο ανάπτυξης της ηλεκτροκίνησης περιλαμβάνει:

  • Ανάλυση του νομοθετικού πλαισίου και την κοινοτική νομοθεσία που θα ενσωματωθεί σταδιακά στην ελληνική, καθώς και τους στόχους των Υπουργείων Ενέργειας/Περιβάλλοντος και Μεταφορών/Υποδομών, και Ανάπτυξης.
  • Ανάλυση της διεθνούς εμπειρίας και των τάσεων εφαρμογής δικτύων σταθμών φόρτισης, με πρακτικές που εφαρμόζονται σε άλλες χώρες.
  • Συγκοινωνιακή ανάλυση, όπου καταγράφονται οι ροές κίνησης στην περιφέρεια με τελικό στόχο την επιλογή των βέλτιστων πολιτικών ηλεκτροκίνησης.
  • Επιλογή ενδεικτικών  μοντέλων ανάπτυξης και οικονομικού οφέλους.
  • Προτεινόμενες επιλογές ανάπτυξης δικτύου σταθμών φόρτισης, με συγκεκριμένη χωρική ανάπτυξη προκειμένου να καλυφθούν οι παρούσες αλλά και οι μελλοντικές ανάγκες της Περιφέρειας.
  • Οικονομικά στοιχεία ανάπτυξης του δικτύου σταθμών φόρτισης.
  • Χωροθέτηση δημοσίως προσβάσιμων σημείων φόρτισης.
  • Σύγκριση κόστους συμβατικού – ηλεκτροκίνητου οχήματος, όπου θα επιτρέπει στο μέλλον διενέργεια αναλύσεων.
  • Συγκεντρωτικές προτάσεις αειφόρου ανάπτυξης

Παράλληλα, από το προσεχές φθινόπωρο θα πραγματοποιηθούν ενημερωτικές εκδηλώσεις για φορείς, επαγγελματίες και πολίτες σε όλη την Περιφέρεια προκειμένου να υπάρξει ενημέρωση για τις δράσεις ηλεκτροκίνησης που αναμένεται να ξεκινήσουν με πρωτοβουλίες της κυβέρνησης, αλλά και της Περιφέρειας.

Σε δήλωσή του, ο κ. Δημητρογιάννης αναφέρει: «Στα τέλη Μαΐου, είχαμε δεσμευτεί ότι σε σύντομο  χρονικό διάστημα θα ολοκληρώναμε τον σχεδιασμό ανάπτυξης της ηλεκτροκίνησης στην Περιφέρειά μας, προκειμένου να είμαστε στην πρώτη γραμμή της νέας εποχής. Ο οδηγός που έχουμε πλέον στα χέρια μας, παρέχει πλήρη γνώση και ανάλυση των υφιστάμενων δεδομένων και την βάση των μελλοντικών μας δράσεων. Στόχος μας είναι να είμαστε έγκαιρα προετοιμασμένοι, ώστε η Δυτική Ελλάδα να μπει στα νέα πεδία ενέργειας και περιβάλλοντος από την θέση του οδηγού. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τα στελέχη της Περιφέρειας που συνέβαλλαν στην ολοκλήρωση της προσπάθειας σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, η οποία το επόμενο χρονικό διάστημα θα αρχίσει να αποδεικνύει την πολλαπλή ωφέλειά της για τους πολίτες της περιοχής»

Περισσότερα Νέα