Ολοκληρώθηκαν εργασίες βυθομέτρησης-διασκόπησης-χαρτογράφησης στον Λιμένα Κατακόλου

4 Νοεμβρίου - 20:00 Τοπικά

Ολοκληρώθηκαν οι πολύ σημαντικές εργασίες βυθομέτρησης-διασκόπησης-χαρτογράφησης του Λιμένα Κατακόλου. Οι οποίες και διεξήχθησαν ύστερα από πολλά χρόνια. Μετά την επεξεργασία του υλικού, σε λίγες μέρες, θα παραδοθεί από τον ανάδοχο και η σχετική μελέτη, η οποία συντάχθηκε στα πλαίσια του προγράμματος «Φιλόδημος».

Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκαν αρχικά εργασίες Διασκόπησης (με video camera από Υποβρύχιο drone DEEP TREKKER) του βυθού του λιμένα ώστε να αποκαλυφθούν τα ακριβή σημεία που έχει υποστεί καθίζηση ο βυθός στην περιοχή του μόλου πρόσδεσης σκαφών αναψυχής.

Επίσης πραγματοποιήθηκε και νέα βυθομετρική αποτύπωση ακριβείας και παράλληλη χαρτογράφηση του βυθού του λιμένα ώστε να αποκαλυφθούν τα ακριβή σημεία που αφενός απαιτείται βυθοκόρηση εντός του λιμένα για να αποτυπωθεί το μέγεθος της καθίζησης του προσήνεμου μόλου πρόσδεσης Κρουαζιερόπλοιων ώστε να καταστεί δυνατόν στους μελετητές να προσδιορίσουν την μεθοδολογία κατασκευής (στην περίπτωση επέκτασης), κι αφετέρου τον ακριβή προσδιορισμό του κόστους επισκευής (εκσκαφές, λιθορριπές, πάσσαλοι κλπ.).

Διαπιστώθηκε ότι τα βάθη είναι τα αναγκαία για την πρόσδεση των κρουαζιεροπλοίων και ο πυθμένας του Λιμένα είναι καθαρός σε σχέση με ξενόφερτα υλικά και σκουπίδια.

Περισσότερα Νέα