Ολοκληρώθηκε η ψήφιση του Νομοσχεδίου του Υπ. Εσωτερικών για την ιθαγένεια και την αναδιοργάνωση των ΟΤΑ με εισηγήτρια την Δ. Αυγερινοπούλου

24 Ιουλίου - 16:25 Τοπικά

Ολοκληρώθηκε προχτες, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, η ψήφιση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών, του οποίου ήταν εισηγήτρια η Βουλευτής Ν. Ηλείας, Ν.Δ., Δρ. Διονυσία – Θεοδώρα Αυγερινοπούλου, με τίτλο: «Τροποποίηση Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

Το νομοσχέδιο εισάγει ρυθμίσεις που αποκρυσταλλώνουν εμπειρία ζωής και ανταποκρίνονται στις ανάγκες της χρηστής διακυβέρνησης και της δημόσιας διοίκησης, ενώ οι ρυθμίσεις που αναθεωρούν τον Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας αναδεικνύονται  πλέον απαραίτητες. Το νομοσχέδιο έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς επηρεάζει την καθημερινότητα κάθε Έλληνα πολίτη:

ü  Εισάγεται ένας αδιάβλητος και αντικειμενικός τρόπος αξιολόγησης της Ελληνικής γλώσσας και των γνώσεων των ενδιαφερομένων για πολιτογράφηση με εξετάσεις.

ü  Η διαδικασία της πολιτογράφησης γίνεται αντικειμενικότερη και ταχύτερη για τους αιτούντες και διασφαλίζει μεγαλύτερη διαφάνεια.

ü  Δημιουργούνται όλες οι προϋποθέσεις για την ενδυνάμωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δίνοντας την απαραίτητη ευελιξία για την απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων.

ü  Δημιουργείται νέο αξιοκρατικό πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα.

ü  Προβλέπεται η πρόσληψη έκτακτου προσωπικού για χειριστές μηχανημάτων για τέσσερις μήνες από Δήμους και Περιφέρεια.

ü  Προβλέπεται η ίδρυση και λειτουργία των Υπηρεσιών Δόμησης (ΥΔΟΜ) για Δήμους, αλλά και η δυνατότητα στελέχωσής τους.

ü  Έγκριση πρόσθετης χρηματοδότησης των Δήμων από τα χρηματικά διαθέσιμα του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

ü  Δίνεται η δυνατότητα ισοσκελισμού των εσόδων και δαπανών των νέων Δήμων.

ü  Δίνεται η δυνατότητα στους συμβούλους και τους επιστημονικούς συνεργάτες των δημάρχων να συντάσσουν χωρίς πρόσθετη αμοιβή μελέτες και τεχνικά δελτία για έργα και υπηρεσίες των Δήμων.

ü  Δίνεται η δυνατότητα σε ορεινούς και σε νησιωτικούς δήμους να παρέχουν δωρεάν σίτιση και κατάλυμα στο ιατρικό, παραϊατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των κέντρων υγείας και των δημοσίων νοσοκομείων, στο προσωπικό του ΕΚΑΒ, στο ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος, της Ελληνικής Ακτοφυλακής και του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

ü  Εισάγεται σύντμηση των προθεσμιών για την προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ.

ü  Παρατείνονται οι συμβάσεις των εργαζομένων στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» μέχρι την έκδοση των οριστικών πινάκων από τον ΑΣΕΠ.

ü  Ρυθμίζονται ειδικότερα ζητήματα για τους φορείς διαχείρισης στερεών αποβλήτων, οι οποίοι αποκτούν μεγαλύτερη ευελιξία ως προς τον σχηματισμό και τη σύνθεσή τους.

ü  Ενισχύονται οι ερασιτεχνικοί σύλλογοι και σωματεία και δίνεται η δυνατότητα να λαμβάνουν επιχορηγήσεις από τους Δήμους και τις Περιφέρειες για την κάλυψη των εξόδων μετακίνησής τους.

Περισσότερα Νέα