Ομιλία Δ. Αυγερινοπούλου στην Ολομέλεια της Βουλής για το σ/ν του Υπ. Δικαιοσύνης για τους δικαστικούς υπαλλήλους

24 Ιουλίου - 19:14 Τοπικά

Ομιλία στη Βουλή πραγματοποίησε η Βουλευτής Ν. Ηλείας, Ν.Δ., Δρ. Διονυσία – Θεοδώρα Αυγερινοπούλου, στη συζήτηση επί του νομοσχεδίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο: «Επιλογή, κατάρτιση και επιμόρφωση των δικαστικών υπαλλήλων στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών – Τροποποιήσεις στον ν. 4871/2021 και λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης».

Από το βήμα της Βουλής, η κα Αυγερινοπούλου εξήρε την ξεχωριστή θέση που κατέχουν οι δικαστικοί υπάλληλοι στο δικαιϊκό σύστημα και επισήμανε ότι με το νομοσχέδιο επιδιώκεται η βελτίωση του τρόπου επιλογής, της κατάρτισης και της επιμόρφωσης των δικαστικών υπαλλήλων και συνακόλουθα επιδιώκεται η βελτίωση της ποιότητας και της ταχύτητας της απονομής της δικαιοσύνης. Ανέφερε, ακόμη,  ότι με το νομοσχέδιο η Εθνική Σχολή Δικαστών καθίσταται αρμόδια για την επιλογή, την κατάρτιση και την επιμόρφωση των δικαστικών υπαλλήλων, ενώ ως σημαντικό χαρακτήρισε το γεγονός ότι προβλέπεται τόσο γραπτή όσο και προφορική διαδικασία για την πρόσληψη των δικαστικών υπαλλήλων, η οποία δίνει τη δυνατότητα αξιολόγησης τόσο των γνώσεων όσο και της προσωπικότητας των υποψηφίων, καθώς πρόκειται για πρόσωπα σε θέσεις κρίσιμες για την επιτυχή ολοκλήρωση μιας δίκης. Ειδική αναφορά πραγματοποίησε, τέλος, και στη δυνατότητα συνεργασίας της Εθνικής Σχολής Δικαστών με φορείς εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό για την απόκτηση της σχετικής εμπειρίας και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, ενώ ως εξαιρετικά χρήσιμα σχολίασε τα προγράμματα δια βίου μάθησης των δικαστικών υπαλλήλων αλλά και της εκπαίδευσης των ίδιων των εκπαιδευτικών τους.

Παρατίθεται κάτωθι το κείμενο της ομιλίας της:

«Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

με το παρόν νομοσχέδιο επιδιώκεται η μεταρρύθμιση του τρόπου επιλογής, κατάρτισης και επιμόρφωσης των δικαστικών υπαλλήλων της χώρας μας οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του συστήματος απονομής δικαιοσύνης. Οι δικαστικοί υπάλληλοι είναι αρωγοί και φυσικοί συνεργάτες των δικαστικών λειτουργών και κατέχουν ειδική θέση στο ελληνικό δικαιϊκό σύστημα. Συναποτελούν μαζί με τα υπόλοιπα νομικά επαγγέλματα εχέγγυα του νομικού συστήματος. Η δε ξεχωριστή θέση των δικαστικών υπαλλήλων βρίσκεται υπό την εγγύηση των άρθρων 92 επόμενα του Συντάγματος. Εξ αυτού και κάθε νομοθετική αλλαγή στον τρόπο επιλογής, επιμόρφωσης και υπηρεσιακής κατάστασης των δικαστικών υπαλλήλων αποτελεί ένα σημαντικό νομοθέτημα το οποίο χρήζει της προσοχής μας.

Εν προκειμένω, με το νομοσχέδιο που εισάγει το Υπουργείο Δικαιοσύνης σήμερα επιδιώκεται η βελτίωση του τρόπου της επιλογής και των σπουδών των δικαστικών υπαλλήλων, η εύρυθμη λειτουργία της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών καθώς και η δια βίου μάθηση των δικαστικών υπαλλήλων αλλά και των εκπαιδευτικών τους. Επιδιώκεται μέσω αυτού η βελτίωση της ποιότητας και της ταχύτητας της απονομής της δικαιοσύνης. Η επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης αποτελεί ένα ακόμα από τα στοιχήματα τα οποία πρέπει να κερδίσουμε στη χώρα μας. Οφείλω να συγχαρώ την ηγεσία του Υπουργείου για όλα τα βήματα που έχει κάνει ως προς αυτό τον σκοπό σήμερα και για όλα τα νομοθετήματα που έχει φέρει.

Πράγματι τα μέτρα τα οποία λαμβάνει η Κυβέρνηση για τη στήριξη του συστήματος απονομής δικαιοσύνης είναι ουσιώδη και αποτελεσματικά. Το εν λόγω νομοσχέδιο θα ενισχύσει ακόμα περισσότερο την επιτάχυνση των διαδικασιών απονομής δικαιοσύνης αλλά και όλες τις συναφείς υπηρεσίες οι οποίες προσφέρονται προς τον πολίτη. Ήδη με το παρόν νομοσχέδιο θεσπίζονται και μεταβατικές διατάξεις που αφορούν στον χρόνο διενέργειας των εξετάσεων εντός τριών μηνών μόλις από τη δημοσίευση του νόμου με σκοπό την άμεση κάλυψη των κενών που υπάρχουν σήμερα στις δικαστικές υπηρεσίες.

Με το νομοσχέδιο η Εθνική Σχολή Δικαστών καθίσταται αρμόδια για την επιλογή, την κατάρτιση και την επιμόρφωση των δικαστικών υπαλλήλων και εναρμονίζεται η νομοθεσία μας ως προς αυτά τα θέματα και με τις νέες αρμοδιότητες της Εθνικής Σχολής Δικαστών. Είναι σημαντικό ότι ο διαγωνισμός που προβλέπεται για την πρόσληψη των δικαστικών υπαλλήλων έχει τόσο γραπτή όσο και προφορική διαδικασία, η οποία δίνει τη δυνατότητα αξιολόγησης τόσο των γνώσεων όσο και της προσωπικότητας των υποψηφίων, ενώ οι γνώσεις και η προσωπικότητα, το ήθος και η συμπεριφορά των υποψηφίων συνυπολογίζονται και κατά την αποφοίτησή τους και ενόψει του διορισμού τους πλέον, διότι πρόκειται για πρόσωπα σε θέσεις κρίσιμες για την επιτυχή ολοκλήρωση μιας δίκης.

Η σχολή εκπαιδεύει τους υποψηφίους δικαστικούς λειτουργούς και τους δικαστικούς υπαλλήλους εν προκειμένω που προέρχονται από όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, δηλαδή τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, την τεχνολογική εκπαίδευση και την πανεπιστημιακή. Οι δε εκπαιδευτικοί, ως ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί, καθηγητές πανεπιστημίου και εκπρόσωποι εγνωσμένου κύρους επιστημονικών ενώσεων, παρέχουν όλα εκείνα τα εχέγγυα για την παροχή μιας υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης.

Υπάρχει δε και η δυνατότητα συνεργασίας με φορείς εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό για την απόκτηση της σχετικής εμπειρίας και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας. Άλλωστε, κατά τα τελευταία χρόνια, τόσο στη χώρα μας όσο και σε επίπεδο άλλων κρατών μελών Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουμε υιοθετήσει σειρά νέων νομοθεσιών για τη λειτουργία των δικαστηρίων και εν γένει των φορέων που εποπτεύονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, όπως για παράδειγμα θα αναφέρω το πρόσφατο νομοθέτημα που υιοθετήσαμε με την επέκταση του φυσικού αντικειμένου της κρίσης του ECRIS, του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ανταλλαγής Πληροφοριών Μητρώου, έτσι ώστε όλοι οι δικαστικοί υπάλληλοι να μπορούν πλέον να διαθέτουν και νέες γνώσεις και νέες ικανότητες να ανταπεξέρχονται στις προκλήσεις της λειτουργίας, του χειρισμού αυτών των νέων συστημάτων, για παράδειγμα δεξιότητες ψηφιακές για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν σε αυτές τις απαιτήσεις ενός σύγχρονου συστήματος απονομής δικαιοσύνης. Είναι, δηλαδή, απαραίτητο πλέον αυτό το νομοσχέδιο και είναι απαραίτητος ο εκσυγχρονισμός του προγράμματος κατάρτισης των δικαστικών υπαλλήλων. Επίσης, είναι σημαντικό ότι προστίθεται και νομοθετικά η δυνατότητα εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε ευρωπαϊκά δικαστήρια και ευρωπαϊκούς θεσμούς. Τα προγράμματα συμμετοχής στις διαδικασίες των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πολύ σημαντικά τόσο για την ίδια την κατάρτιση των δικαστικών υπαλλήλων όσο και μετέπειτα για την εύρυθμη συνεργασία με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και την καλύτερη συνεργασία στο χώρο δικαιοσύνης και ασφάλειας που επιδιώκουμε από κοινού τα κράτη μέλη εντός της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.

Επίσης, εξαιρετικά χρήσιμα είναι τα προγράμματα δια βίου μάθησης των δικαστικών υπαλλήλων αλλά και της εκπαίδευσης των ίδιων των εκπαιδευτικών τους, έτσι ώστε να μπορούν να παρακολουθήσουν τις πλέον πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα τους, να εξοικειώνονται -όπως είπαμε- με τις ψηφιακές δεξιότητες που πλέον επιβάλλεται να διαθέτει κάθε εκπαιδευτικός, αλλά και να μπορούν να αξιοποιούν τη διεθνή εμπειρία άλλων συναδέλφων.

Τέλος, θα υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης πολλών από αυτές τις δράσεις και από ευρωπαϊκά προγράμματα καθώς και από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Όλη αυτή η θεσμική, η εκπαιδευτική και οικονομική ενίσχυση, αλλά κυρίως η ενίσχυση με ανθρώπινους πόρους του συστήματος απονομής δικαιοσύνης στη χώρα μας είναι πολύ σημαντική. Εξ αυτού και υπερψηφίζω το νομοσχέδιο.

Ευχαριστώ πολύ.

Περισσότερα Νέα