Πάνος Μπράμος: Προτεραιότητα για την Περιφέρεια η προστασία του ζωικού κεφαλαίου

24 Ιουλίου - 17:11 Τοπικά

Σειρά σημαντικών αποφάσεων ελήφθησαν στην χθεσινή έκτακτη συνεδρίαση, της 5η Δεκεμβρίου., της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που συνεδρίασε υπό την προεδρία του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών κ Μπράμου Παναγιώτη.

«Αποφασίστηκε η έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη σύναψη συμβάσεων με ιδιώτες κτηνιάτρους εκτροφής για την πραγματοποίηση του προγράμματος ελέγχου και εκρίζωσης της βρουκέλλωσης των αιγοπροβάτων ύψους 10.000 ευρώ στην Π.Ε Ηλείας, 20.000 ευρώ στην Π.Ε Αιτωλ/νίας και 15.000 ευρώ στην Π.Ε Αχαΐας για το έτος 2016

Η βρουκέλλωση ή αλλιώς ο μελιταίος πυρετός του ανθρώπου, είναι μία σοβαρή ζωοανθρωπονόσος, που μεταδίδεται από μολυσμένα ζώα, (κυρίως μηρυκαστικά, όπως αιγοπρόβατα και βοοειδή) στον άνθρωπο, με συνέπειες τόσο οικονομικές, αφού επιφέρει μείωση γαλακτοπαραγωγής, αποβολές θηλυκών ζώων και όσο και υγειονομικές, που σχετίζονται με δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, θέτει το θέμα της προστασίας του ζωικού κεφαλαίου ως προτεραιότητα, προκειμένου να υπάρξει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με βάση τους υφιστάμενους πόρους.» δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ Μπράμος Παναγιώτης.

Περισσότερα Νέα