Παράταση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης στους Δήμους Πηνειού, Ήλιδας και Πύργου

24 Ιουλίου - 17:08 Τοπικά

Μετά την υπογραφή των σχετικών αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, δίνεται παράταση κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας στους Δήμους Πηνειού (ΑΔΑ 73Π2465ΧΘ7-Ι3Α), ΄Ηλιδας  (ΑΔΑ Ω1ΞΥ465ΧΘ7-ΚΝΖ) και Πύργου (ΑΔΑ 6Κ86465ΧΘ7-Ν76) καθώς εξακολουθούν να υφίστανται οι λόγοι κήρυξης και το έργο διαχείρισης των συνεπειών από τις καταστροφές που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Οι ανωτέρω Δήμοι θα πρέπει να υποβάλουν σχετικά αιτήματα παράτασης και αναστολής βεβαιωμένων οφειλών λόγω των εκτάκτων αναγκών που προέκυψαν μετά τη θεομηνία στις 6,7 και 8 Σεπτεμβρίου 2016.

Περισσότερα Νέα