Παρεμβάσεις ύψους 5 εκατ. ευρώ στο εθνικό οδικό δίκτυο της ΠΕ Ηλείας

24 Ιουλίου - 19:32 Τοπικά

Στη συντήρηση, αποκατάσταση και άρση επικινδυνότητας στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο της ΠΕ Ηλείας προχωρά η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, έπειτα από σύμβαση που υπέγραψε χθες  Τρίτη 31 Μαΐου 2022 ο Περιφερειάρχης, Νεκτάριος Φαρμάκης, με τον ανάδοχο του έργου.

Πρόκειται για παρεμβάσεις ύψους 5 εκατ. ευρώ στις οποίες περιλαμβάνονται τα τμήματα της Ε.Ο. Πύργου – Αρχ. Ολυμπίας – Τριπόλεως  και ειδικότερα το τμήμα της Ε.Ο. Πύργου – Αρχ. Ολυμπίας μεταξύ Λιναριάς και Γύρου, μήκους περίπου 3,00 Km, όπου θα γίνει αντικατάσταση στηθαίων ασφαλείας, εξομάλυνση της μηκοτομής της οδού σε σημεία των τεχνικών έργων που υπάρχει ανισοσταθμία, επισκευή διαμηκών και εγκάρσιων ρηγματώσεων της ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας.

Συνολικά στο εθνικό οδικό δίκτυο της Ηλείας, στο πλαίσιο της εργολαβίας προβλέπονται εργασίες χωματουργικές (άρση καταπτώσεων πρανών και βράχων, καθαρισμός επενδεδυμέων τάφρων, πρανών, ερεισμάτων, διάνοιξη τάφρων), οδοστρωσίας(εξυγιάνσεις οδροστρωμάτων, κατασκευή επιχωμάτων και ερισμάτων), ασφαλτικές. Επίσης θα γίνουν τεχνικά έργαόπως αποκατάσταση υφιστάμενων ή κατασκευή νέων, όπου απαιτούνται, για την άρση των αιτιών αστοχίας της οδού. Θα γίνει αποκατάσταση στηθαίων ασφαλείας, τοποθέτηση οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης, αλλά και εργασίες πρασίνου (καθαρισμός χώρου φυτών σε νησίδες και ερείσματα οδών, αποκλάδωση, κοπή ή εκρίζωση θάμνων και δέντρων που εμποδίζουν την ορατότητα ή είναι επικίνδυνα κ.ά.).

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και για το διάστημα που θα είναι η εργολαβία ενεργή, ο ανάδοχος πέραν των ανωτέρω θα εκτελεί οποιαδήποτε άλλη εργασία απαιτηθεί για την αντιμετώπιση έκτακτων προβλημάτων που τυχόν παρουσιαστούν.

Περισσότερα Νέα