Παρέμβαση Σαλπέα στη Δημόσια Διαβούλευση του Νέου Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων.

24 Ιουλίου - 17:16 Τοπικά

Παρέμβαση στη Δημόσια Διαβούλευση του Νέου Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων πραγματοποίησε ο Αργύρης Σαλπέας. Αναλυτικά η παρέμβαση:

“Με άξονα τον κανόνα της «βέλτιστης τεχνικής» που αποτελεί τη βάση όλων των Ευρωπαϊκών οδηγιών για την διαχείριση παντός είδους αποβλήτων, κάνουμε τις παρακάτω παρατηρήσεις – προτάσεις για το νέο πλαίσιο εθνικού σχεδιασμού για τη διαχείριση των αποβλήτων.

 Οι σκέψεις-προτάσσεις  μας  εδράζονται στα εξής υπαρκτά δεδομένα :

Α)Η χώρα μας είναι μια χώρα σε κρίση η οποία θα διαρκέσει αρκετά,  ανεξάρτητα της πολιτικής που θα εφαρμόσει η νέα Κυβέρνηση

Β)Κάθε χώρα που είναι σε κρίση αλλά και κάθε χώρα που επιδιώκει σταθερή και αειφόρο ανάπτυξη, φροντίζει κατά προτεραιότητα δύο άξονες λειτουργίας της  Οικονομίας και Κοινωνίας.

 1. 1.   Τον άξονα των πρωτεϊνών, δηλαδή τα τρόφιμα
 2. 2.   Τον άξονα της ενέργειας, για την παραγωγή και κατανάλωση της οποίας χαράζει πολιτικές μείωσης του κόστους

Υπενθυμίζουμε ότι , η οδηγία περί «βέλτιστης τεχνικής» της Ε.Ένωσης προβλέπει ως «χρυσό κανόνα» στη διαχείριση των αποβλήτων

 <τον άριστο συνδυασμό του μικρότερου περιβαλλοντικού αποτυπώματος με το δυνατόν χαμηλότερο κόστος>.

Παράλληλα ξεφεύγει συνήθως στο οργανωτικό συλλογισμό μας ότι

<Το Περιβάλλον ,τα προβλήματα του και οι κίνδυνοι επιβαρύνσεων και καταστροφής του,   αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο αλληλοεξαρτώμενων προβλημάτων με εξαιρετική συνάφεια σε βασικές δομές τους >

 

Με βάση τα παραπάνω,  μας γεννούν  τουλάχιστον απορίες τα εξής .

Α] Η εμμονή και επιμονή <ειδικών > και ειδικών της αρμόδιας πολιτικής , στην «ανακύκλωση» των οργανικών αποβλήτων μέσω της κομποστοποίησης και δεν

προτείνεται έστω και ως ισοδύναμο η ενεργειακή ανάκτηση,  η οποία προβλέπεται ως τελευταία επιλογή και αφού προηγούμενα εξαντληθούν όλες οι άλλες τεχνολογίες – μέθοδοι .

 

Β] Η εμμονή σε ξεχωριστές -διακριτές Πολιτικές διαχείρισης των Περιβαλλοντικών προβλημάτων που προκύπτουν μεσω της παραγωγής πάσης φύσεως αποβλήτων και δεν τίθεται έστω και ως δυνατότητα,  ο σχεδιασμός διαχείρισης του συνόλου των Αποβλήτων κάθε περιοχής  από φορείς [π.χ Δήμοι ] ,όπου αυτό είναι δυνατόν ,[και είναι σε πολλούς Νομούς της χώρας μας ].

Είχαμε και έχουμε λοιπόν

 ένσταση για το αναγκαστικό  διαχωρισμό των αποβλήτων σε διαφορετικούς φορείς ελέγχου και διαχείρισης,

ακόμη και στις περιπτώσεις που η ενιαία αντιμετώπιση του συνόλου των Περιβαλλοντικών προβλημάτων μιας περιοχής, θα ήταν Περιβαλλοντικά ασφαλέστερη  και οικονομικά φθηνότερη αν όχι κερδοφόρα .

πχ. Αστικά σε συνδυασμό με Κτηνοτροφικά αποβλητα η Αστικά σε συνδυασμό με Ελαιοτριβικά και άλλα

 Αυτό μας οδήγησε στην κατάσταση που βιώνουμε σήμερα , οπού τα πολλαπλά περιβαλλοντικά προβλήματα  αναζητούν λύσεις σε ένα χάος αρμοδίων και νομοθετών.

 

Με βάση τα παραπάνω προτείνουμε λοιπόν,

1]η ενεργειακή ανάκτηση να είναι επιλεγόμενη τεχνολογία εφαρμογής στην διαχείριση των οργανικών αποβλήτων και τα κριτήρια επιλογής της να συνδέονται με την οδηγία περί βέλτιστης τεχνικής της Ε.Ένωσης.

Έτσι θα έχουμε

 • μεγιστοποίηση της αξιοποίησης των αποβλήτων και περιορισμός της ποσότητας που διατίθεται με ταφή
 • μείωση της χρήσης μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
 • συνεισφορά στη μείωση εκπομπών αέριων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου
 • δημιουργία θέσεων απασχόλησης, μείωση της ενεργειακής εξάρτησης, αποτελεσματικότερη προστασία του περιβάλλοντος.

 

2] Προτείνουμε κάθε Δήμος ή γειτνιάζοντες Δήμοι να έχουν δυνητικά τη δυνατότητα διαχείρισης του συνόλου των παραγόμενων αποβλήτων στο γεωγραφικό τους χώρο σε χώρους Πάρκα αειφόρου συνολικής διαχειρισης περιβαλλοντικών κινδύνων σε συνεργασία με τους άλλους  φορείς παραγωγής αποβλήτων π.χ Σύνδεσμο ελαιοτριβείων, Κτηνοτρόφων ,Αγροτικούς συνεταιρισμούς ,Σύνδεσμο Βιομηχανιών κ.α

Η πρότασή μας βασίζεται στις επιστημονικά και πρακτικά τεκμηριωμένες απόψεις ότι ο συνδυασμός τεχνολογιών και διαφορετικών  ειδών αποβλήτων που παράγονται στο χώρο τους δύναται

 1. Να μηδενίσει ή να μειώσει αισθητά το σύνολο των περιβαλλοντικών κινδύνων της περιοχής αναφοράς (Δήμος)
 2. Να μειώσει το κόστος διαχείρισης – λύσης των περιβαλλοντικών προβλημάτων της περιοχής αναφοράς (Δήμος) μέχρι και του σημείου παραγωγής κερδών και όχι κόστους από τη διαχείριση των περιβαλλοντικών προβλημάτων και κινδύνων. (μπορούμε να σας στείλουμε τεκμηριωμένες επιστημονικές απόψεις για το ζήτημα)
 3. Να δημιουργήσει νέες καινοτομικές μεθόδους η εφαρμογή των οποίων θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και απασχόλησης νέων επιστημόνων κάτι που έχει ανάγκη η χώρα μας αυτή την περίοδο, περισσότερο από κάθε άλλη ιστορική της περίοδο.
 4. Η υπάρχουσα Νομοθεσία ΚΥΑ 22912/117/2005, ΚΥΑ 22912/117/05 σε συνδυασμό με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες(Οδηγία 2000/76/ΕΚ, 2010/75/ΕΚ, Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 15359:2011 “Solid Recovered Fuels- Specifications and Classes καλύπτουν πλήρως την ανάγκη  Περιβαλλοντικής προστασίας από εφαρμογές ενεργειακής ανάκτησης ,πολύ δε περισσότερο από άλλες μεθόδους δήθεν φιλικότερες στο Περιβάλλον.

Αναφορές υποστήριξης των προτάσεων μας

 1. Όλες οι προηγμένες χώρες της Ευρώπης επιλέγουν τα τελευταία χρόνια την Ανακύκλωση και την  ενεργειακή αξιοποίηση των αποβλήτων τους έναντι κάθε άλλης,  στην προσπάθεια τους να βελτιώσουν το ενεργειακό ισοζύγιο των χωρών τους  (Ελβετία, Γερμανία, Δανία, Νορβηγία, Αγγλία, Σουηδία κτλ)
 2. Η σημερινή Κυβέρνηση έχει υποσχεθεί δωρεάν ρεύμα σε 300.000 οικογένειες. Η υλοποίηση αυτής της υπόσχεσης μπορεί να στηριχτεί στην ενεργειακή αξιοποίηση των αποβλήτων της χώρας ή σε αντίθετη περίπτωση να επιβαρύνει το Κράτος και τη ΔΕΗ
 3. Η ενεργειακή ανάκτηση – αξιοποίηση αποβλήτων μέσω των Ευρωπαϊκών οδηγιών και της εξέλιξης των τεχνολογικών αφήνει ίσο ή μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα από τις άλλες εφαρμοζόμενες μεθόδους

Με το δεδομένο ότι η ενεργειακή ανάκτηση – αξιοποίηση αποδίδει άμεσα ή  έμμεσα οικονομικά οφέλη στους διαχειριστές των αποβλήτων (Δήμους) οδηγούμαστε στο ασφαλές συμπέρασμα ότι η ανακύκλωση – ενεργειακή αξιοποίηση είναι εγγύτερα στις προσδοκίες της «βέλτιστης τεχνικής» κάθε άλλης μεθόδου. Όλα τα παραπάνω πιστεύουμε ότι συναινούν στην προσδοκία μας να ενσωματωθούν στον νέο Εθνικό σχεδιασμό διαχείρισης αποβλήτων τα εξής 2 σημεία:

 1. 1.   Κάθε Δημόσιος φορέας Διαχείρισης αποβλήτων (Δήμος, Περιφέρεια, ΦΟΔΣΑ) έχουν την δυνατότητα κατάρτισης σχεδίου διαχείρισης του συνόλου των αποβλήτων της περιοχής τους, βασιζόμενοι στις αρχές της «αειφορίας», της βέλτιστης τεχνικής  και τις μειώσεις των περιβαλλοντικών κινδύνων των περιοχών αναφοράς τους
 2. 2.   Οι φορείς διαχείρισης αποβλήτων έχουν τη δυνατότητα επιλογής των τεχνολογιών που θα εφαρμόσουν αρκεί η επιλογή τους να βασίζεται σε τεκμηριωμένες οικονομικοτεχνικές και αδειοδοτούμενες περιβαλλοντικά μεθόδους και να συμβαδίζουν με τα κριτήρια της «βέλτιστης τεχνικής», που προβλέπονται από τις Ευρωπαϊκές οδηγίες περί αποβλήτων”

Περισσότερα Νέα