Παρουσίαση του βιβλίου του Κ. Μπασέτα “Χωριά της Ηλείας στα Ύστερα Βυζαντινά και Μεταβυζαντινά – Οθωμανικά Χρόνια” στο Δημαρχείο του Πύργου

13 Ιουνίου - 10:08 Τοπικά

Το Βιβλίο του Κ. Μπασέτα “Χωριά της Ηλείας στα Ύστερα Βυζαντινά και Μεταβυζαντινά – Οθωμανικά Χρόνια” παρουσιάζεται στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου το Σάββατο στις 20.00

Δημογραφική, οικονομική και εθνολογική κατάσταση αυτών. Συμβολή σε μια επανάγνωση της Ηλειακής Τοπικής Ιστορίας

Το βιβλίο αυτό αναφέρεται στην ιστορία των χωριών της πρώην επαρχίας Ηλείας στο έτος της Οθωμανικής κατάκτησης (1460) και, επομένως, και στην ιστορία των χωριών αυτών στα ύστερα βυζαντινά χρόνια.

Εξετάζονται, ονομαστικά, 94 χωριά της εποχής εκείνης, από άποψη πληθυσμιακή (όπου και καταγράφονται όλα τα ονοματεπώνυμα των κατοίκων τους), εθνολογική και οικονομική αλλά και η τύχη των χωριών αυτών στη διάρκεια της Οθωμανικής κυριαρχίας, καθώς και η ιστορία κάποιων άλλων που αναδείχθηκαν στην περιοχή κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας, όπως ο Πύργος.

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε όλους όσους ενδιαφέρονται για την τοπική ηλειακή και γενικότερα πελοποννησιακή ιστορία, ιστορικούς, ερευνητές και κυρίως στους κατοίκους των σημερινών χωριών και πόλεων, οι οποίοι ως αναγνώστες θα καταστούν κοινωνοί της ιστορίας του τόπου τους, αλλά και θα περπατήσουν και θα συνομιλήσουν με τους αλλοτινούς κατοίκους των χωριών τους, έτσι ώστε να διαισθανθούν τις ρίζες τους.

Περισσότερα Νέα