Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας και Δήμος Πύργου, υπογράφουν Προγρ. Σύμβαση για την αξιοποίηση της Λίμνης Μουριάς

24 Ιουλίου - 19:13 Τοπικά

   Το «πράσινο φως» για την διερεύνηση των δυνατοτήτων μερικού επαναπλημμυρισμού και αξιοποίησης της αποξηρανθείσας Λίμνης Μουριάς, έδωσε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, εγκρίνοντας την υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, του Δήμου Πύργου και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Π.Δ.Ε, εξουσιοδοτώντας τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηλείας Βασίλη Γιαννόπουλο, για την υπογραφή της.

   Η συζήτηση του θέματος, την εισήγηση του οποίου έκανε ο κ. Γιαννόπουλος, έγινε κατά την διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, με τον ίδιο να αναφέρεται στην ανάγκη διερεύνησης των δυνατοτήτων ικανοποίησης του διαχρονικού αιτήματος φορέων της περιοχής, αλλά και της τοπικής κοινωνίας για τον μερικό επαναπλημμυρισμό και αξιοποίηση της λίμνης. Προς τον σκοπό αυτό, με την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης, προωθείται η συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων για την εκπόνηση μελέτης, η οποία θα αποτελέσει ουσιαστικά έναν «οδικό χάρτη» ανάπτυξης της εν λόγω περιοχής.

Μάλιστα για το θέμα αυτό, ο κ. Γιαννόπουλος είχε στενή συνεργασία με τον Δήμο Πύργου, η Οικονομική Επιτροπή του οποίου, σε πρόσφατη συνεδρίασή της έλαβε αντίστοιχη απόφαση για υπογραφή της εν λόγω Προγραμματικής Σύμβασης.

   Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, αφού ενημερώθηκαν για το σκεπτικό της πρωτοβουλίας και τα πιθανά οφέλη, σχετικά με την διασφάλιση της βιωσιμότητας και βιοποικιλότητας του τοπικού οικοσυστήματος, αλλά και τις γενικότερες αναπτυξιακές δυνατότητες για την περιοχή, ενέκριναν το θέμα, εξουσιοδοτώντας ταυτόχρονα τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηλείας Βασίλη Γιαννόπουλο, να προχωρήσει στην υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης.

Περισσότερα Νέα