Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: Εξετάζουμε για πιθανά προβλήματα όρασης τα παιδιά μας. Σε ποια σχολεία θα γίνουν οι εξετάσεις

24 Ιουλίου - 17:05 Τοπικά

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, στο πλαίσιο του «Ετήσιου Σχεδίου δράσης πρόληψης, ενημέρωσης και προαγωγής υγείας των πολιτών  της ΠΔΕ για το  2017» οργανώνει μία κοινή δράση σε συνεργασία με το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας και την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο πρόληψης της υγείας των μαθητών Δημοτικών Σχολείων, ομάδα εκπαιδευτών-οπτομετρών καθηγητών με υποστηρικτική ομάδα σπουδαστών, πρόκειται να εξετάσουν μικρούς μαθητές για πιθανά προβλήματα όρασης, χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο εξοπλισμό, ενώ θα ενημερώσουν και τους γονείς (για την φροντίδα των οφθαλμών των παιδιών τους).

Για την πληρέστερη ενημέρωση, τόσο των μαθητών όσο και των γονέων τους, θα διανεμηθεί έντυπο υλικό για την φροντίδα των οφθαλμών και την αντιμετώπιση παθήσεων τους. Οι ομάδες αυτές έχουν και συνεργαζόμενο οφθαλμίατρο, αν καταστεί αναγκαίο.

Η επιλογή των σχολικών μονάδων έγινε με κριτήριο την απόσταση από τα μεγάλα αστικά κέντρα, την αδυναμία κάποιων οικογενειών να επισκέπτονται συχνά οφθαλμιατρικά ιατρεία και την απουσία παιδο-οφθαλμιάτρων στα  γενικά νοσοκομεία της ευρύτερης περιοχής.

Πιο συγκεκριμένα, τα σχολεία που θα γίνουν οι εξετάσεις είναι:

Αχαΐα

Δημοτικό σχολείο Διακοπτού (10 Μαΐου),

Α’ τάξη: 34 μαθητές

1ο Δημοτικό σχολείο Ακράτας (24 Μαΐου)

Α’ τάξη: 17 μαθητές

Β’ τάξη: 16 μαθητές

Αιτωλοακαρνανία

Δημοτικό σχολείο Δάφνης Ναυπάκτου (23 Μαΐου)

Α’ τάξη: 12 μαθητές

Β’ τάξη: 12 μαθητές

Ηλεία

Δημοτικό σχολείο Βάρδας (31 Μαΐου)

Α’ τάξη: 35 μαθητές.

Περισσότερα Νέα