Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: Ζητάμε ίση μεταχείριση στην αποπληρωμή των επιχορηγήσεων στους δικαιούχους

24 Ιουλίου - 17:08 Τοπικά

Τα σοβαρά προβλήματα που έχουν προκύψει στις επιχειρήσεις, σχετικά με την αποπληρωμή της επιχορήγησης στους δικαιούχους των αναπτυξιακών νόμων 3299/04 και 3908/2011, αναδεικνύει με επιστολή του ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας.

Στην επιστολή του προς τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Δημήτρη Παπαδημητρίου, ο κ. Κατσιφάρας τονίζει πως, στο πλαίσιο των αναπτυξιακών νόμων 3299/2004 και  3908/2011, των οποίων διατάξεις τροποποιήθηκαν με τους νόμους 4399/2016 και 4441/2016 και αφορά το καθεστώς καταβολής της επιχορήγησης στις δικαιούχους-επιχειρήσεις, προβλέπεται η αποπληρωμή αυτών σε ισόποσες ετήσιες δόσεις (πέντε ή επτά, αναλόγως την περίπτωση) σε αντίθεση με ότι αρχικά προβλέπονταν στους δύο ανωτέρω νόμους.

«Αυτή η διαδικασία είναι αντίθετη, επίσης, με ότι αναγράφονταν στις οικείες αποφάσεις υπαγωγής, που συνιστούσαν και ‘δέσμευση’ του κράτους απέναντι στους δικαιούχους επενδυτές και αντίστροφα» σημειώνει ο Περιφερειάρχης σημειώνοντας πως υπάρχει ‘άνιση’ μεταχείριση των  επενδυτών και ζητά την εξέταση της δυνατότητας επιστροφής στο προηγούμενο καθεστώς των δύο αναπτυξιακών νόμων (3299/2004 και 3908/2011), των επενδύσεων που υποβάλλονται στις Διευθύνσεις Αναπτυξιακού Προγραμματισμού των Περιφερειών της χώρας, που προέβλεπε την καταβολή της επιχορήγησης σε δύο στάδια – 50 % και 100% – ανάλογα με το επίπεδο υλοποίησης των εγκεκριμένων δαπανών του εκάστοτε επενδυτικού σχεδίου.

Μάλιστα, προτείνεται και εναλλακτική πρόταση για έκδοση της προβλεπόμενης από τον νόμο ειδικής απόφασής σας για την άπαξ καταβολή της οφειλόμενης επιχορήγησης στο σύνολο των επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που έχουν ολοκληρωθεί και που το συνολικό οφειλόμενο ποσό δεν ξεπερνά τα 2 εκατ. ευρώ, αλλά και ειδική νομοθετική ρύθμιση με την πρόβλεψη αν το υπόλοιπο οφειλόμενο δεν ξεπερνά τις 500.000 ευρώ αυτό να καταβάλλεται άπαξ και χωρίς την έκδοση της ειδικής υπουργικής απόφασης.

«Προσβλέπουμε στην κατανόησή σας και ζητάμε την συνδρομή σας, προκειμένου να στηρίξουμε εμπράκτως τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που αποτελούν και την ραχοκοκαλιά της Ελληνικής οικονομίας, να πάρουν μία ‘ανάσα’ ρευστότητας και να συμβάλουν και αυτές στην προσπάθεια  για επαναφορά της χώρας σε τροχιά ανάπτυξης» καταλήγει ο Περιφερειάρχης Απ. Κατσιφάρας.

Περισσότερα Νέα