ΠΕΣΔΑ και Αγροτοδιατροφική Σύμπραξη στη σημερινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας

24 Ιουλίου - 17:11 Τοπικά

Δύο κορυφαία θέματα, η τροποποίηση του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας, καθώς και η  σύστασης της «Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», θα απασχολήσουν μεταξύ άλλων τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας.

Η 20η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί σήμερα Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 3 μ.μ. στην Πάτρα, στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβούλιου, στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32 και Αμερικής).

«Ο ΠΕΣΔΑ αφορά ένα ζήτημα που προβληματίζει επί χρόνια τον δημόσιο διάλογο και αφορά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και στην προστασία του περιβάλλοντος. Το Σώμα πριν λίγο καιρό είχε γνωμοδοτήσει θετικά επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του υπό αναθεώρηση ΠΕΣΔΑ, όσον αφορά δηλαδή στην επίδραση που θα έχουν τα έργα αυτά στο περιβάλλον της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με την προτεινόμενη Αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της ΠΔΕ να αποτιμάται ότι θα συμβάλει προς τη θετική κατεύθυνση στην πλειονότητα των περιβαλλοντικών τομέων» σημείωσε ο Περιφερειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας.

Στην αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ έχουν ληφθεί υπόψη όλες οι προτάσεις από τους Δήμους και τους εμπλεκόμενους φορείς, που έγιναν κατά την διαβούλευση.

Επιπλέον, το δεύτερο θέμα που τίθεται προς έγκριση, είναι η σύσταση της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της ΠΔΕ που έχει ως σκοπό την ΑΝΑΔΕΙΞΗ, την ΠΡΟΒΟΛΗ και ΠΡΟΩΘΗΣΗ των ποιοτικών προϊόντων που παράγονται εντός της Περιφέρειάς μας.

«Η Αγροτοδιατροφική Σύμπραξη αναμένεται να συμβάλλει στην υλοποίηση των στόχων της Περιφέρειας για κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη μέσω της προώθησης ονομαστών προϊόντων ποιότητας στην εγχώρια και διεθνή αγορά» σημείωσε ο Περιφερειάρχης Απ. Κατσιφάρας.

Εκτός των προαναφερθέντων, στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται εκτός άλλων και το Ετήσιο Σχέδιο Δράσης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2017, καθώς και η επιλογή μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ).

Περισσότερα Νέα