Πίστωση χρημάτων από την ΔΕΗ σε καταναλωτές της Αλφειούσας!

24 Ιουλίου - 16:26 Τοπικά

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΔΕΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΑΛΦΕΙΟΥΣΑΣ 

      Συγκεκριμένα έγινε γνωστό από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ότι σύμφωνα με το υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/94054/3614/01/10/2020 απόσπασμα της υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/74976/2999/31.07.2020 (ΦΕΚ Β΄3154) απόφασης του Γενικού Διευθυντή Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και  Ενέργειας,  ο ΔΕΔΔΗΕ θα αναρτήσει στην ιστοσελίδα του έως την 01 Νοεμβρίου 2020 , τους Αριθμούς Παροχής των δικαιούχων οικιακών καταναλωτών της περιοχές όπου λειτουργούν σταθμοί ΑΠΕ, ανά Τοπική Κοινότητα, όπως  αυτές αναφέρονται στον Οριστικό Πίνακα με τον επιμερισμό των ποσών από σταθμούς ΑΠΕ σε Δημοτικές/Τοπικές Κοινότητες.

   Στον Δήμο μας η παραπάνω παροχή αφορά τους κατοίκους (οικιακοί καταναλωτές) της κοινότητας Αλφειούσας, οι οποίοι και θα πρέπει να ελέγξουν και να συγκρίνουν τους Αριθμούς Παροχής στα ρολόγια της ΔΕΗ, με αυτούς  που θα ανακοινωθούν στον πίνακα που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ..

    Σε περίπτωση που δεν συμπεριλαμβάνονται, αν και είναι δικαιούχοι, θα πρέπει να υποβάλλουν ένσταση εντός προθεσμίας 10 ημερών. 

    Όπως προβλέπεται  από την ανωτέρω  απόφαση, δικαιούχοι της πίστωσης είναι οι οικιακοί καταναλωτές των δημοτικών ή τοπικών κοινοτήτων στις οποίες λειτουργούν ΑΠΕ και οι οποίοι είχαν ενεργή σύνδεση την 31.07.2020, δηλαδή κατά την ημερομηνία κοινοποίησης στον ΔΕΔΔΗΕ της οριστικής απόφασης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τον επιμερισμό στις αντίστοιχες δημοτικές ή τοπικές κοινότητες των ποσών που αντιστοιχούν στην παρακράτηση 1% από τους σταθμούς ΑΠΕ που λειτουργούν σε αυτές. Υποβολή ενστάσεων από δικαιούχους είναι δυνατή αποκλειστικά μέσω των Δήμων στους οποίους ανήκουν. Η προθεσμία υποβολής είναι δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης στην ιστοσελίδα της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Οι Δήμοι θα εξετάσουν της ενστάσεις που θα έχουν υποβληθεί και θα ενημερώσουν το ΥΠΕΝ και τον ΔΕΔΔΗΕ για τα αποτελέσματα της εξέτασης των ενστάσεων με προθεσμία δέκα ημέρες από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας υποβολής ενστάσεων των δικαιούχων.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΣΣΑΛΑΣ

Περισσότερα Νέα