Ποια αυξημένα μέτρα για τον κορωνοϊό ελήφθησαν στο Δήμο Αρχ. Ολυμπίας

24 Ιουλίου - 16:36 Τοπικά

Ειδική επιτροπή Αντιμετώπισης θεμάτων σχετικών με την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19 συγκρότησε ο Δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας κ. Γιώργος Γεωργιόπουλος, προκειμένου να εντείνει τα μέτρα πρόληψης σύμφωνα με τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας.

 Την Επιτροπή αποτελούν οι:

 1. Γεώργιος Γεωργιόπουλος, Δήμαρχος (πρόεδρος)
 2. Βασιλική Στάμου, Γενική Γραμματέας
 3. Χαράλαμπος Σπηλιόπουλος, Αντιδήμαρχος Διοικητικών, Τουρισμού, Πολιτισμού και Αθλητισμού.
 4. Βασίλειος Αρβανίτης, Αντιδήμαρχος Καθαριότητας.
 5. Δημήτριος Κωσταριάς, Πρόεδρος Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας   (ΚΕΔΑΟ)
 6. Νικόλαος Αναστασόπουλος, Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλός σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων των Διοικητικών Υπηρεσιών, του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας και του Κέντρου Κοινότητας.
 7. Αντρέας Γερασιμόπουλος, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών.

Η Επιτροπή θα συνεδριάζει έκτακτα- μετά από πρόσκληση του προέδρου- και θα έχει την ευθύνη για την προετοιμασία των Υπηρεσιών του Δήμου και τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τα μέτρα και τα μέσα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του κορονοϊού COVID_19 αλλά και τον περιορισμό της διάδοσής του.

Κατά τη κρίση του προέδρου, μπορεί να ζητηθεί από μέλη του δημοτικού συμβουλίου, υπαλλήλους του δήμου, υπαλλήλους του δημόσιου τομέα ή και ιδιώτες η συνδρομή τους στο έργο της εν λόγω επιτροπής.

Οι ληφθείσες αποφάσεις θα είναι σύμφωνες με τις οδηγίες των αρμόδιων Υπουργείων και θα εναρμονίζονται πλήρως με τις κατευθύνσεις του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Παράλληλα, ορίζονται οι Διευθυντές του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του, ως πρόσωπα αναφοράς και υλοποίησης των αποφάσεων της Επιτροπής. Οι Διευθυντές θα αναθέτουν σχετικά καθήκοντα στους Προϊστάμενους και αντίστοιχα οι τελευταίοι στους υπαλλήλους.

Δημοτολόγιο -Ληξιαρχείο

Λόγω των περιοριστικών μέτρων για τον κορονοϊό, η εξυπηρέτηση των δημοτών θα γίνεται με αυτεπάγγελτη αναζήτηση μεταξύ των δημοσίων υπηρεσιών και των τμημάτων του Δήμου (Δημοτολόγιο -Ληξιαρχείο) μέσω FAX.

Αυτεπάγγελτη αναζήτηση μπορεί να γίνει μόνο για:

 1. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
 2. Πιστοποιητικό Γέννησης.
 3. Πιστοποιητικό Εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων.
 4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης Στρατολογίας (για μειωμένη θητεία)
 5. Ληξιαρχικές Πράξεις (γεννήσεως-γάμου- θανάτου κ.λ.π.)

Επίσης θα αποστέλλονται ταχυδρομικά κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου μέσω FAX ή email τα ανωτέρω πιστοποιητικά στους δημότες εάν επιθυμούν να τα χρησιμοποιήσουν στον ιδιωτικό τομέα (π.χ. ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΤΡΑΠΕΖΕΣ κ.τ.λ.)

Τα ληξιαρχικά γεγονότα (θάνατος -γάμος- βάφτιση) θα δηλώνονται κατόπιν συνεννόησης με τη ληξίαρχο. Σχετικά με τα πιστοποιητικά εγγυτέρων συγγενών θα δίνονται κατόπιν συνεννόησης με το δημοτολόγιο. Επίσης, θα αποστέλλονται κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου μέσω FAX ή email στους δημότες προκειμένου να τα χρησιμοποιήσουν για κάθε νόμιμη χρήση. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2624022549 FAX: 2624023465

Κλειστό το Κέντρο Κοινότητας

Εξάλλου, ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας παρατείνει την προσωρινή αναστολή της λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας και του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» μέχρι την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2020. Μετά την παρέλευση της πιο πάνω ημερομηνίας θα επανεκτιμηθεί η κατάσταση και θα υπάρξει νέα ανακοίνωση.

Οι υπόλοιπες υπηρεσίες θα λειτουργήσουν κανονικά λαμβάνοντας τα, από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, απαραίτητα προληπτικά μέτρα. Ωστόσο, προκειμένου να περιοριστεί όσο το δυνατόν περισσότερο ο συγχρωτισμός σε κλειστούς χώρους, συνιστούμε στους δημότες μας να περιορίσουν τις συναλλαγές τους με τις υπηρεσίες του Δήμου στις απολύτως αναγκαίες.

Οι ωφελούμενοι του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας ενημερώνονται πως σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύθηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ A’ 55/11.03.2020) με θέμα τα κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, παρατείνεται για έναν (1) μήνα  η ισχύς των εγκριτικών αποφάσεων για ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και επίδομα στέγασης, οι οποίες έληξαν τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους. Επιπρόσθετα, αναστέλλεται από την 1η Μαρτίου έως τις 30 Απριλίου η υποβολή αίτησης χορήγησης του επιδόματος γέννησης και αναβάλλονται οι συνεδριάσεις υγειονομικών επιτροπών ΚΕ.Π.Α. μέχρι τις 31 Μαρτίου 2020.

Για πληροφορίες καλείτε: 26240 22250 και 22549

Περισσότερα Νέα