Προχώρησαν οι πληρωμές έτους εκμετάλλευσης 2013 για τη βιολογική γεωργία

24 Ιουλίου - 17:12 Τοπικά

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) Π.Ε. Ηλείας ενημερώνει, ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία πληρωμών για το έτος εφαρμογής 2013 της Δράσης 1.1 «Βιολογική Γεωργία – πενταετία» ύστερα από ενστάσεις καθώς και μεταβιβάσεις συμβατικών υποχρεώσεων και τροποποιήσεων συμβάσεων.

Οι καταστάσεις έχουν αποσταλεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ για την έκδοση των σχετικών εντολών πληρωμής και την πίστωση των ατομικών λογαριασμών.

Οι καταστάσεις πληρωμής περιλαμβάνουν 48 δικαιούχους.

Επί αυτών των αναρτημένων αναλυτικών καταστάσεων πληρωμής στα γραφεία της ΔΑΟΚ Ηλείας, μπορούν οι δικαιούχοι, που τμήμα ή το σύνολο της εκμετάλλευσής τους εμφανίζεται τώρα πρώτη φορά για πληρωμή ή ήταν δεσμευμένοι κατά την πρώτη πληρωμή, να υποβάλουν ενστάσεις εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της πρώτης ανάρτησης, δηλαδή μέχρι την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2016.

Μετά από την εξέταση των ενστάσεων θα πραγματοποιηθεί νέα πληρωμή.

Περισσότερα Νέα