Πρωτόκολλο Συνεργασίας Περιφέρειας με τον ΣΕΒ Δυτ. Ελλάδας για τη δημιουργία Δικτύου για την Επιχειρηματικότητα στη Δυτική Ελλάδα.

24 Ιουλίου - 17:12 Τοπικά

Σε στενή συνεργασία βρίσκεται η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας στο πλαίσιο της συμμαχίας για το Δίκτυο Επιχειρηματικότητας στην περιοχή μας.

Σε συνάντηση που έγινε στα γραφεία της Περιφέρειας ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας Κώστας Καρπέτας υπέγραψε μαζί με τον πρόεδρο του ΣΕΒ Δυτικής Ελλάδας Κλεομένη Μπάρλο και τον Διευθυντή Νίκο Κοτσώνη, το Πρωτόκολλο Συνεργασίας για τη δημιουργία του Δικτύου για την Επιχειρηματικότητα στη Δυτική Ελλάδα.

«Η συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων είναι μείζονος σημασίας για την υλοποίηση του πλαισίου δράσεων σε διοικητικό, επιχειρησιακό εκπαιδευτικό, επιστημονικό, ερευνητικό επίπεδο για την ενίσχυση των επιχειρήσεων στο πλαίσιο της πρόσφατης βράβευσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας από την Επιτροπή των Περιφερειών της ΕΕ, ως «Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Περιφέρεια 2017» σημείωσε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Καρπέτας.

Το Δίκτυο που διαμορφώνεται αυτές τις ημέρες με συμμετοχή πολλών φορέων έχει ως αντικείμενο την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στην Δυτική Ελλάδα.

Επιπλέον, κατά τη συνάντηση υπήρξε στενή συνεργασία και έγιναν συγκεκριμένες προτάσεις για τη βιομηχανική πολιτική και άλλα ζητήματα που απασχολούν την επιχειρηματικότητα.

Συμμετείχε επίσης, ο προϊστάμενος του Τμήματος Σχεδιασμού Περιφερειακής Πολιτικής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Σπύρος Παπασπύρου.

Περισσότερα Νέα