Ψήφισμα του Περιφερειακού Συμβουλίου για τους ωφελούμενους του Προγράμματος Κοινωφελούς Απασχόλησης

24 Ιουλίου - 16:43 Τοπικά

Τα αιτήματα των ωφελουμένων του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα στηρίζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας, με ψήφισμα που εξέδωσε κατά πλειοψηφία, στη διάρκεια της συνεδρίασης που πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2019.

Επίσης, επισημάνθηκε για μία ακόμα φορά το πάγιο αίτημα για ενίσχυση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με προσλήψεις τακτικού προσωπικού, σύμφωνα με τις ανάγκες που υπάρχουν και τις προβλεπόμενες από το οργανόγραμμα θέσεις.

Ειδικότερα, το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας ενέκρινε κατά πλειοψηφία Ψήφισμα με το οποίο:

α)    Ζητά από την Κυβέρνηση την προώθηση των διαδικασιών πρόσληψης τακτικού προσωπικού στις Περιφέρειες, σύμφωνα με τις ανάγκες που προκύπτουν και τις προβλεπόμενες από το οργανόγραμμα θέσεις,

β)    Να αναγνωριστεί η σημαντική προσφορά των εργαζομένων στην εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας,

γ)    Να παραταθεί ο χρόνος απασχόλησης όλων των εργαζομένων του Α΄ κύκλου (Δημόσια Πρόσκληση Νο 8/2018) του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα στις Υπηρεσίες της Έδρας και των Περιφερειακών Ενοτήτων Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας τουλάχιστον έως την πρόσληψη των ωφελούμενων του επόμενου κύκλου που βρίσκεται στο στάδιο του σχεδιασμού,

δ)    Να εξασφαλιστούν οι απαιτούμενες πιστώσεις, είτε από εθνικούς, είτε από ευρωπαϊκούς πόρους,

ε)    Να εξασφαλιστεί η καταβολή του επιδόματος ανεργίας στους ωφελούμενους των προγραμμάτων χωρίς αποκλεισμούς μετά το πέρας της απασχόλησής τους,

στ)  Να δοθεί η δυνατότητα στους εργαζόμενους του Α΄ κύκλου να μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής και στον Β΄ κύκλο.

 

Τέλος, όσον αφορά τους 289 συμβασιούχους του Δήμου Πατρέων που συνεχίζουν τον δικαστικό τους αγώνα : Το Περιφερειακό Συμβούλιο τονίζει την αναγκαιότητα της μόνιμης και σταθερής εργασίας των ως άνω εργαζομένων όπως τίθεται στο ψήφισμα του Δήμου Πατρέων του οποίου τη βασιμότητα αναγνωρίζει.

Περισσότερα Νέα