Πύργος: Αλλαγή στην Τεχνική Υπηρεσία. Φεύγει η Σ. Γούργουρα, έρχεται ο Α. Τσίκας

24 Ιουλίου - 19:32 Τοπικά

Σε αλλαγές στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου προέβη ο Δήμαρχος Πύργου Τάκης Αντωνακόπουλος. Σύμφωνα με την απόφασή του η Σοφία Γούργουρα μετακινείται στο Τμήμα Προγραμματισμού ενώ ο Άγγελος Τσίκας μετακινείται στις Τεχνικές Υπηρεσίες.
Ειδικότερα:
Με απόφαση του δημάρχου Πύργου Τάκη Αντωνακόπουλου, που αναρτήθηκε χθες στην Διαύγεια, τοποθετήθηκε, ως αν. προϊσταμένη του Τμήματος Προγραμματισμού  η μόνιμη υπάλληλος κ. Γούργουρα Σοφία , που υπηρετούσε ως προϊστάμενη στις Τεχνικές Υπηρεσίες.
Η αναφερόμενη υπάλληλος θα ασκεί τα καθήκοντα θέσης ευθύνης μέχρι την νέα επιλογή προϊσταμένων από το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο ή οποιαδήποτε τροποποίηση του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου και θα της καταβάλλεται το προβλεπόμενο για τη θέση επίδομα.
Με απόφαση του δημάρχου Πύργου Τάκη Αντωνακόπουλου, που αναρτήθηκε χθες στην Διαύγεια, τοποθετήθηκε, ως αν. προϊσταμένος στις Τεχνικές Υπηρεσίες τον μόνιμο υπάλληλο κ. Τσίκα Άγγελο , που υπηρετούσε ως προϊστάμενη στο Τμήμα Προγραμματισμού. 

Ο υπάλληλος θα εκτελεί και χρέη αναπληρωτή Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος . Ο ανωτέρω θα ασκεί τα καθήκοντά του μέχρι την τοποθέτηση Προϊσταμένων από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο και για όσο χρονικό διάστημα θα τα ασκεί, θα του καταβάλλεται το προβλεπόμενο για τη θέση επίδομα

Περισσότερα Νέα